Personel Maaşları

Polis Maaşları Ne Kadar? 2022

Bu haberimizde; polis memuru kimdir, polis memurlarının görevleri ve sorumlulukları nelerdir, nasıl polis memuru olunur ve polis memuru maaşı ne kadar sorularının yanıtlarını okuyabilirsiniz. Ağırlıklı olarak polis maaşlarına değindiğimiz bu haberde; yeni başlayan polis maaşı, yunus polisi maaşı, sivil polis maaşı ve emekli polis maaşı hakkında da bilgi bulabilirsiniz.

Polis Memuru Kimdir?

Türkiye’de polis; halkın emniyetini sağlayan ve genel güvenliğe dair koruyucu tedbirler alan bir kamusal hizmet teşkilatıdır. Türkiye’de polisin öncelikli görevi, halkın emniyetini sağlamak ve Anayasal düzen ile genel güvenliğe dair koruyucu ve önleyici tedbirler almaktır. Her ülkede farklı polis teşkilatları, farklı öncelikler taşıyabilir.

Bütün ülkelerde genel polis teşkilatları ya da polis teşkilatına benzeyen bir güvenlik birimi bulunur. Bu birimlerde çalışan kişiler, üniformalı ya da sivil şekilde hizmet verebilir. Çalıştığı birimin sorumluluklarına da bağlı olarak bir polis memuru, hafif ya da ağır silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip olabilir.

polis maaşları ne kadar? 2022

Polis Memuru Ne İş Yapar?

Polis memurunun görevi en temel anlamda, suçla ve suçluyla mücadele etmek; amaçlarını ve sorumluluklarını yerine getirmek adına bilgi toplamak, bu bilgileri yetkili mercilere iletmek ve istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ülkedeki güvenlik problemlerinin önüne geçebilmektedir.

1845’te kurulan Türk Polis Teşkilatı, yaklaşık 250 bin personele sahiptir. Türk Polis Teşkilatı’nın felsefesinin temelinde, suç oluşmadan önce yürütülen suçu önleme faaliyetleri yer alır. Bu faaliyetler; İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) bağlı farklı birimler ve daire başkanlıkları tarafından gerçekleştirilir. EGM tarafından verilen hizmetler ve EGM bünyesinde çalışan polis memurlarının görevleri ve sorumlulukları şu şekildedir:

 • Genel polis hizmeti: Bu birimde çalışan polisler; genel asayişi sağlamaktan, suçların oluşmadan engellenmesinden ve meydana gelen suçlara hızlı şekilde müdahale etmekten sorumludur.
 • Trafik polisi: Bu birimde çalışan polislerin görevleri; trafiği düzenlemek, denetlemek ve meydana gelen kazalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmektir.
 • Deniz polisi: Bu birimde görev alan polis memurlarının öncelikli görevleri; limanların güvenliğini sağlamak ve arama-kurtarma faaliyetlerini yürütmektir.
 • Çevik kuvvet: Bu birimde görevli polis memurları; toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde düzeni sağlar. Gerekli durumlarda toplumsal olaylara müdahale eder.
 • Motosikletli polis timleri: Bu birimde çalışan polis memurlarının öncelikli görev alanları, asayiş ve narkotikle ilgili suçlardır. Motosikletle görev yapılmasının amacı, şüpheli kişilerin hızla ve etkin şekilde yakalanmasıdır.
 • Çocuk polisi: Bu birimde yer alan polis memurları; mağdur, muhtaç, kaybolan ve bulunan çocuklarla ilgili işlemleri yürütür. Çocuğa karşı işlenen suçlar ve çocukların işlediği suçlar da bu birimin çalışma alanlarıdır.
 • Toplum destekli polis: Bu birimin çalışma alanı, toplumun sorunlarıdır. Birimde görevli personel, toplumdaki sorunları çözme gücü olan kurum ve kuruluşları harekete geçirmeye yönelik mekanizmalar yaratır.
 • Bisikletli polis: Bu birimde çalışan polis memurları, suçun işlenmeden önce önlenmesine yönelik faaliyetler yürütür.
 • Özel harekat polisi: Bu birimin çalışma alanı, terör örgütleri ve organize suçtur. Birimde çalışan personel, silahlı ve tehlikeli şahısları yakalar ve etkisiz hale getirir.
 • Bomba imha polisi: Bombaları ve şüpheli cisimleri imha etmekle görevli olan polis birimidir.
 • Narkotim: Uyuşturucuya erişimin engellemesi yönünde faaliyetler yürüten polis birimidir.
 • Terörle mücadele: Devletin güvenliği ve kamu düzenine karşı işlenen suçlara müdahale eden birimdir.
 • Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele: Organize şekilde işlenen suçlara ve kaçakçılık suçlarına, bu birim tarafından müdahale edilir.
 • Polis arama kurtarma: 8 merkez ilde, arama kurtarma alanında çalışan polis birimidir.
 • Haydi polis: Bu birim; çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçları engellemek üzere faaliyet yürütür.
 • Siber polis: Sanal ortamda işlenen suçlarla mücadele etmek üzere çalışan polis birimidir.

polis maaşları ne kadar? 2022

Polis Memurlarının Taşıması Gereken Özellikler

Bir polis memuru, meslek yaşamı boyunca birçok psikolojik ve fiziki zorlukla karşılaşabilir. Bu nedenle, bir polis memuru adayının, mesleki yaşamında başarılı olabilmesi için şu özellikleri taşıması gerekir:

 • Soğukkanlılık: Bir polis memurunun, ani zorluklar ve şoklar karşısında panik şekilde karar almaması ve soğukkanlı olması gerekir. Bir polis memuru tarafından ani ve yanlış şekilde alınan kararlar, çok kötü sonuçlar doğurabilir.
 • Etkili iletişim: Polis memurunun, güler yüzlü olması ve etkili şekilde iletişim kurabilmesi gerekir. Polis memuru, devletin güvenliğini sağlayan EGM’nin, halk karşısındaki temsilcisidir. Vatandaşın polisten korkmaması, çekinmemesi ve polisle konuşurken kendisini huzurlu hissetmesi gerekir. Bu nedenle polis memurunun diğer insanlarla etkili şekilde iletişim kurabilmesi gerekir.
 • Şüpheci: Muhtemel suçların önlenebilmesi için polisin, olaylara şüphesi şekilde yaklaşabilmesi gerekir. Şüphecilik, yaşanan olayların özüne ulaşmak ve işlenen suçların faillerini ortaya çıkartmak için önemli bir özelliktir.

Nasıl Polis Memuru Olunur?

Polis olmak için yazılı, sözlü ve fiziksel sınavlardan geçmek ve polis olma şartlarını taşıyor olmak gerekir. Polislik sınavına, lise mezunu olan, KPSS sınavında baraj puanını geçen ve genel şartları taşıyan herkes katılabilir. Lisans mezunu olmak, meslek yaşamında kişiye maddi ve manevi birtakım ayrıcalıklar getirir, ancak polis olmak için lise mezunu olmak ve KPSS sınavında baraj puanını geçmek yeterlidir.

Sınavlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılır. Sınavlara katılmak isteyen adayların, şu genel şartları taşıması gerekir:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını geçmemiş olmak
 • Lise, ön lisans ya da lisans mezunu olmak
 • Erkekler için 167 cm’den, kadınlar için 162 cm’den uzun olmak
 • Yurt dışındaki bir öğretim kurumundan mezun olanlar için denklik belgesi temin edebilmek
 • Silah taşımaya engel bir durumu olmamak
 • Herhangi bir ceza ve hüküm almamış olmak
 • KPSS sınavında, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilen baraj puanını geçmek

KPSS baraj puanları son yıllarda; lisans mezunları için P3 puan türünde 60 puan, ön lisans mezunları için P93 puan türünde 65 puan ve lise mezunları için P94 puan türünde 65 puan olarak uygulanmıştır.

polis maaşları ne kadar? 2022

Polis Maaşı 2022

Polis memuru maaşları, 2022’nin ilk altı ayı için ortalama olarak 10 bin TL civarındadır. Beş altı yıl deneyimi olan bir polis memuru, maaşa etki eden diğer unsurların da katkısıyla 10 bin TL civarında maaş alabilir. 2022 yılının ikinci yarısı itibarıyla bu miktar, 13.500 TL ile 14 bin TL arasındadır.

Öte yandan polis memurları, mesleki yaşamları boyunca terfi edebilir ve yükselebilirler. 3/1 seviyesindeki bir başkomiser, 2022 yılının ilk altı ayında, 11 bin 162 TL maaş alır. 2022’nin ikinci yarısında bu miktar, yaklaşık 15 bin TL olarak güncellenmiştir.

Yeni Başlayan Polis Maaşı

8/1 derecesinde mesleğe yeni başlayan bir polis memur maaşı, 2022 yılı ilk 6 ayında 9.706 TL’dir.

Temmuz 2022 zammıyla birlikte yeni başlayan polis memuru maaşı, yaklaşık 13.500 TL arasındadır.

Kadın Polis Maaşı

Polis maaşları, cinsiyete bağlı değişiklik göstermez. Kadın polis maaşları, mesleğe yeni başlayan bir polis memuru için 2022’nin ilk altı ayında 9.706 TL olarak uygulanmıştır.

2022’nin ikinci altı ayında, kadın polisler de enflasyon farkından doğan zammı almıştır. Bu bağlamda kadın polis maaşı, 13.500 TL’ye yükselmiştir.

polis maaşları ne kadar? 2022

Komiser Maaşları

EGM’de komiser olarak görev yapan polislerin maaşları, 2022 yılı ilk altı ayında 11.000 TL ile 13.000 TL arasındadır.

2022 Temmuz ayı itibarıyla komiser maaşları, 14.000 TL ile 16.000 TL arasına yükselmiştir.

Doğuda Görev Yapan Polis Maaşları

Doğuda görev yapan bütün polisler, görev birimleri fark etmeksizin, terör tazminatı alır. Bu tazminat, sadece terör riski bulunan şehirlerde görev yapan polislere ödenir. Tazminatın miktarı, 1.000 TL ile 2.000 TL arasındadır.

Yani terör riski bulunan bir şehirde mesleğe yeni başlayan bir polis memuru, 2022’nin ilk 6 ayında yaklaşık 11.000 TL maaş almıştır. Bu maaş, 2022’nin Temmuz ayında yaklaşık 14.500 TL olarak güncellenmiştir. Kıdemi ve derecesi yüksek olan polis memurlarının maaşları daha yüksektir.

Yunus Polisi Maaşı

Motosikletli polis timleri, halk arasında “yunus polisi” olarak bilinir. EGM bünyesinde motosikletli polisler, 1993 yılından beri görev alır. Yunus polis maaşları; kişinin hizmet yılına, kıdemine ve derecesine göre 2022 yılının ilk 6 ayı için 9.706 TL ile 11.500 TL arasında değişiklik gösterir.

2022 yılı Temmuz ayı itibarıyla yunus polisi maaşları, 13.500 TL ile 15.500 TL arasındadır.

Sivil Polis Maaşları

Sivil polislerin maaşları, diğer birimlerde çalışan polislerle aynıdır. 2022 yılı ilk altı ayında 9.706 TL ile 12.000 TL arasında kazanan sivil polislerin maaşı, Temmuz 2022’de toplu sözleşme gereği güncellenmiştir.

2022 Temmuz ayı itibarıyla sivil polisler, 13.500 TL ile 15.500 TL arasında maaş alır.

PÖH Maaşları

Polis Özel Harekat (PÖH) biriminde çalışan polisler, diğer birimlere kıyasla, daha zorlu vazifeleri yerine getirir. Zorlu ve riskli görevleri nedeniyle özel harekat polislerine, farklı tazminatlar ödenebilir. Bu bağlamda özel hareket polisi maaşları, diğer polislerin maaşlarından bir miktar daha yüksek olabilir.

2022 yılı ilk 6 ayında, özel harekat polisi maaşları, 10.700 TL ile 13.000 TL arasında olmuştur. PÖH maaşları, Temmuz 2022 itibarıyla 14.500 TL ile 17.500 arasındadır.

polis maaşları ne kadar? 2022

Emekli Polis Maaşı

8/1 derecesinden emekli bir polis memurunun maaşı, 2022’nin ilk altı ayı için 5.283 TL olmuştur. 1/4 derecesinden emekli bir başkomiser de aynı dönemde, aynı maaşı almıştır. Emekli polis maaşları, 2022 yılı Temmuz ayında, yaklaşık 7 bin TL olarak güncellenmiştir.

Polis maaşları hakkında detaylı bilgiler verdiğimiz bu haberimizde, polislerin kıdemlerine ve derecelerine göre Ocak 2022 ve Temmuz 2022 itibarıyla ne kadar maaş aldığına değindik. Bir sonraki zam dönemi olan Ocak 2023’te, personel maaşlarına dair en güncel bilgileri, yine Sağlık Ağı üzerinden okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu