Türk Tabipler Birliği

Türk Tabipleri Birliği ya da kısa adıyla TTB, 110 bin üyesiyle Türkiye’de tabipleri temsil eden bir meslek örgütüdür. TTB’nin amacı, tabiplerin haklarını korumanın yanı sıra Türkiye’de tıp eğitimine katkıda bulunmak ve halk sağlığını geliştirip yaygınlaştırmaktır.

Gelir kaynağı üyelerinin aidatı olan Türk Tabipler Birliği’nin genel başkanı, Şebnem Korur Fincancı’dır.

1953’ten Beri Faaliyetlerini Sürdüren Bir Meslek Örgütü

6023 sayılı yasa kapsamında 1953 yılında kurulan Türk Tabipleri Birliği, 110 bin üyesiyle Türkiye’deki hekimlerin %88’inden fazlasını temsil eder. Kamu kurumu niteliği taşıyan Türk Tabipler Birliği’nin, 65 ilde tabip odası vardır.

Resmi internet sitesinde yer alan tanıma göre TTB’nin amacı; Türkiye halkının sağlığını korumak ve geliştirmek, mesleki ahlakı korumak, mesleğin çıkarlarını her platformda dile getirmek ve tıp eğitimini desteklemektir. Tıp eğitimini destekleme amacı doğrultusunda TTB, tıp öğrencileri için burs veren kuruluşların başında gelir.

65 Türk Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği

Türk Tabipler Birliği’nin örgütlenme modeli, şehirlerdeki Türk tabip odalarına dayanır. Türk Tabipler Birliği altında, 65 farklı şehirde tabip odası mevcuttur. Ayrıca Türk Tabipler Birliği bünyesinde 13 kol ve 11 çalışma grubu bulunur.

Türk Tabipler Birliği bünyesindeki kollar; aile hekimliği kolu, kültür-sanat ve edebiyat kolu, asistan ve genç uzman hekimler kolu, emekli hekimler kolu, genel pratisyenlik enstitüsü, halk sağlığı kolu, insan hakları kolu, işçi sağlığı ve işyeri hekimliği kolu, kadın hekimlik ve kadın sağlığı hekimliği kolu, olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri kolu, özel hekimlik kolu, pratisyen hekimler kolu ve tıp öğrencileri koludur. TTB bünyesindeki çalışma gruplarını ise; aşı, etik kurul, GATSU, kişisel sağlık verileri, OHAL-KHK, okul sağlığı, pandemi, pandemi influenza A H1N1v bilimsel danışma ve izleme, sağlık çalışanlarının sağlığı, şehir hastaneleri ve şiddet çalışma grupları teşkil eder.

Başa dön tuşu