Gündem

2 Yıllık Sağlık Bölümleri

Hem dünyada hem de Türkiye’de sağlık alanında çalışacak kişilere her geçe yıl daha fazla ihtiyaç duyulur. Türkiye’deki 2 yıllık sağlık bölümleri ise öğrencileri kısa sürede mesleğe hazırlamayı amaçlar. Her zaman geleceğin meslekleri arasında gösterilen sağlıkla ilgili işlerde çalışmak istiyorsanız bu yazımız sizin için yol gösterici olabilir.

2 yıllık sağlık bölümleri

İki Yıllık Sağlık Bölümleri

2 yıllık sağlık bölümleri ve bu bölümlerden mezun olan kişilerin aldıkları unvanlar ve icra ettikleri mesleklerin aşağıdaki gibidir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Bu bölümden mezun olanlar acil durum ve afet yönetimi teknikeri unvanını alır. Görevleri, acil durumlara ve afetlere müdahale etmektir.

Acil durum ve afet yönetimi teknikerleri ağırlıklı olarak il afet ve acil durum müdürlüklerinde, belediyelerde ve 112 ambulans merkezlerinde çalışır. Ayrıca arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde de çalışabilirler ve kariyerini ilerleten personel, itfaiyelerde koordinatör ve yönetici olma şansı elde edebilir.

Ağız ve Diş Sağlığı

Bu bölümden mezun olanlar diş teknisyeni unvanını alır. Görevleri, diş hekimlerine yardım etmektir.

Diş teknisyenleri kamu hastanelerinde, özel hastanelerde ve kliniklerde diş teknisyeni, sağlık teknikeri ya da diş klinik yardımcısı unvanlarıyla çalışabilir.

2 yıllık sağlık bölümleri

Ameliyathane Hizmetleri

Bu bölümden mezun olanlar ameliyathane teknikeri unvanını alır. Görevleri, ameliyat için cerrahi malzemeleri hazırlamak ve cerrahi ekibe ameliyat esnasında yardımcı olmaktır.

Ameliyathane teknikerler kamu ve özel sağlık kuruluşlarının ameliyathanelerinde ameliyathane teknikeri ya da cerrahi personel unvanıyla çalışabilir.

Anestezi

Bu bölümden mezun olanlar anestezi teknikeri unvanını alır. Görevleri, cerrahi müdahale öncesi anestezi ekipmanını hazır hale getirmek ve gerekli malzeme ile ilaçları hazırlamaktır.

Anestezi teknikerleri kamuda ya da özel sektörde; anestezi uzmanlarıyla, doktorlarla ve hemşirelerle birlikte çalışabilirler.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Bu bölümden mezun olanlar biyomedikal cihaz teknikeri unvanını alır. Görevleri, sağlık alanında kullanılan ultrason cihazı ve hasta monitörü gibi elektronik cihazların bakımını ve onarımını yapmaktır.

Biyomedikal cihaz teknikerlerinin çalışma alanları oldukça geniştir. Kamu hastaneleri ve özel hastaneler, laboratuvarlar, tıbbi cihaz üreten fabrikalar ve tıp cihazlarının tamir ve bakım hizmetlerini veren kurumlar biyomedikal cihaz teknikeri istihdam eder.

2 yıllık sağlık bölümleri

Çocuk Gelişimi

En çok tercih edilen bölümlerden bir tanesidir. Bu bölümden mezun olanlar çocuk gelişim uzmanı unvanını alırlar. Görevleri, çocukların gelişimsel takibini yapmak ve ebeveynlere eğitim ile danışmanlık hizmeti vermektir.

Çocuk gelişim uzmanları başta eğitim kurumları olmak üzere hastanelerde ve sosyal hizmet sağlayan devlet kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında çalışabilirler.

Diş Protez Teknolojisi

Diş sağlığı alanında çalışmak isteyen kişiler için en ideal 2 yıllık sağlık bölümlerinden bir tanesidir. Mezunları, diş protez teknikeri unvanını alır ve diş protezlerinin yapımında, tamirinde ve temizlenmesinde görev alır.

Diş protez teknikerleri diş hastaneleri ve özel diş protez laboratuvarları başta olmak üzere bütün hastanelerde çalışabilir.

Eczane Hizmetleri

İlaçlarla ilgilenmeyi seven insanlar için en uygun 2 yıllık sağlık bölümleri arasında yer alır. Mezunları, eczane teknikeri unvanını alır ve ilaç sektöründe ara eleman olarak çalışır.

Eğitim süresi boyunca teorik ve pratik eğitim alan eczane teknikerleri, eczanelerin yanı sıra ilaç laboratuvarlarında ve depolarında da çalışabilir.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Mezunları, engelli bakımı ve rehabilitasyon teknikeri unvanını alarak engelli bakımına ihtiyaç duyulan bütün kurumlarda çalışabilir. Görevleri, engelli bireylerin fiziksel ve psikolojik bakımını üstlenmektir.

Evde Hasta Bakımı

Bu bölümden mezun olanlar evde hasta bakım teknikeri unvanını alır. Görevleri, hasta ve bakıma muhtaç bireylerin gereksinimlerini evlerinde karşılamaktır.

Evde hasta bakım teknikerleri bakım evlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde, hastanelerde, fizik tedavi merkezlerinde ve hasta bireylerin yaşadığı bütün konutlarda çalışabilir.

2 yıllık sağlık bölümleri

İlk ve Acil Yardım

Mezunları, paramedik unvanını alır ve hastanelerin acil servislerinde, 112 istasyonlarında ve ambulans hizmetlerinde çalışır.

Diğer adı acil tıp teknikeri olan paramedikler acil durum çağrılarını yanıtlamakla, acil durumlarda hastalara ve yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirmekle ve hastaları tıbbi tesise taşımakla görevlidir.

Odyometri

Bu bölümden mezun olan kişiler odyometri teknikeri unvanını alır. Sağlık kuruluşlarında görev alan odyometri teknikerlerinin görevleri işitme kaybı yaşayan hastalara gerekli testleri yapmaktır.

Ayrıca odyometri teknikerleri, işitme cihazı üretimi ve satışı yapan özel sektör şirketlerinde de görev alabilir.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Mezunları, üniversite hastanelerinin, devlet hastanelerinin ve özel hastanelerin patoloji laboratuvarlarında, patoloji teknikeri unvanıyla görev alır.

Görevleri, doktorlar tarafından gönderilen vücut sıvıları ve dokuları üzerinde mikroskobik inceleme yapmaktır.

Radyoterapi

Bu bölümden mezun olan kişiler radyoterapi unvanıyla iş hayatına girebilir. Görevleri, hekimin talimatı üzerine hastanın vücut filmlerini çekmek ve hastalara ışın tedavisi uygulamaktır.

Radyoloji teknikerleri kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görev alabilir.

2 yıllık sağlık bölümleri

Sağlık Bilgi Sistemleri

Mezunları, sağlık bilgi sistemleri teknikeri olarak çalışır. Görevleri, tıbbi cihazların çalıştırılması ve diğer sağlık personeline öğretilmesi ile onarım ve bakım işlemlerinin yapılmasıdır.

Sağlık bilgi sistemleri teknikerleri hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının bilgi işlem departmanlarında çalışırlar.

Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik

2 yıllık sağlık bölümleri mezunları, sağlık teknikeri unvanıyla kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabilir.

Tıbbı dokümantasyon mezunlarının görevleri randevu hizmetlerinin düzenlenmesi, hastanın kabul işlemlerinin yapılması, hastaya ait kayıtların tutulması, diğer ünitelerle haberleşmenin ve yazışmanın sağlanması gibi oldukça çeşitlidir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Mezunları, laboratuvar teknikeri olarak çalışabilir. Bir laboratuvar teknikerinin temel vazifesi tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak hastalıkların teşhisinde ve tanısında hekime kolaylık sağlamaktır.

Yaşlı Bakımı

Günümüz dünyasında nüfusun yaşı ve yaşlı bakım hizmetlerine gösterilen talep giderek yükselir. Bu doğrultuda kurulan yaşlı bakımı bölümünün görevi, yaşlı bakım teknikerleri yetiştirmektir.

Bu alandan mezun olan teknikerlerin çalışabileceği kurumların sayısı bir hayli yüksektir. Belediyeler, huzurevleri, hastaneler, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu gibi kurumlar her zaman yaşlı bakım teknikerlerine ihtiyaç duyar.

2 yıllık sağlık bölümleri

2 Yıllık Sağlık Bölümleri Taban Puanları 2022

2 yıllık sağlık bölümlerinin taban puanları, aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Acil Durum ve Afet Yönetimi

Özel (%50 burslu): 217,95

Devlet (açık öğretim): 264,49

Devlet (örgün): 268,57

 • Ağız ve Diş Sağlığı

Özel (%50 burslu): 185,59

Devlet (örgün): 305,59

 • Ameliyathane Hizmetleri

Özel (%50 burslu): 193,30

Devlet (örgün): 306,67

 • Anestezi

Özel (ücretli): 213,59

Devlet (örgün): 332,04

 • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Özel (burslu): 206,12

Devlet (örgün): 246,03

 • Çocuk Gelişimi

Özel (%50 indirimli): 177,88

Devlet (örgün): 250,45

 • Diş Protez Teknolojisi

Özel (%50 indirimli): 227,90

Devlet (örgün): 304,16

 • Diyaliz

Özel (%50 indirimli): 189,11

Devlet (örgün): 293,67

 • Eczane Hizmetleri

Özel (ücretli): 166,30

Devlet (örgün): 276,64

 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Devlet (ikinci öğretim): 214,67

Devlet (örgün): 229,45

 • Evde Hasta Bakımı

Özel (%50 burslu): 200,15

Devlet (ikinci öğretim): 212,07

Devlet (örgün): 242,26

 • İlk ve Acil Yardım

Özel (%50 burslu, İng.): 204,33

Özel (ücretli): 222,96

Özel (%50 burslu): 224,46

Devlet (örgün): 314,77

 • Laboratuvar Teknolojisi

Özel (%50 burslu, ikinci öğretim): 223,30

Devlet (örgün): 257,38

 • Odyometri

Özel (%50 burslu): 194,88

Devlet (örgün): 296,70

 • Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Özel (%50 burslu, ikinci öğretim): 197,52

Devlet (örgün): 289,87

 • Radyoterapi

Özel (%50 burslu): 203,98

Devlet (örgün): 304,95

 • Sağlık Bilgi Sistemleri

Özel (%50 burslu): 218,72

Devlet (açık öğretim): 226,21

 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Özel (%50 burslu): 191,86

Devlet (örgün): 270,41

 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Özel (%50 burslu): 185,67

Devlet (örgün): 289,84

 • Yaşlı Bakımı

Özel (%50 burslu): 179,28

Devlet (ikinci öğretim): 200,50

Devlet (örgün): 232,07

2 yıllık sağlık bölümleri

Sağlık Bölümleri 2 Yıllık

Öğrenciler, üniversite tercihi yaparken çoğu zaman 2 yıllık sağlık bölümlerinin önü açık mı, bu bölümler okumaya değer mi gibi soru işaretlerine sahip olur.

Geleceklerini etkileyen bu tercihi yaparken öğrencilerin kafa karışıklığı yaşaması son derece normaldir. Ancak 2 yıllık sağlık bölümlerini tercih etme konusunda tereddüt yaşamamak gerekir. Gönül rahatlığıyla tercih edilebilecek sağlık ön lisans programları, kısa süreli bir eğitimle meslek profesyonelleri yetiştirmek üzere kurulmuş başarılı programlardır.

Ayrıca bütün dünyadaki sağlık hizmetlerinde sağlık çalışanı açığı söz konusudur. Bu açığın, önümüzdeki yıllarda daha da şiddetli hissedilmesi beklenir. Türkiye’de 2 yıllık sağlık bölümlerini bitiren kişilerin hem Türkiye’de hem de dünyanın her yerinde iş bulması mümkündür.

2 Yıllık Bölümler Sağlık

Yazımızda yer verilmeyen ve öğrenciler tarafından daha az tercih edilen 2 yıllık sağlık bölümleri şunlardır:

 • Çevre Koruma ve Kontrol
 • Çevre Sağlığı
 • Eletkronörofizyoloji
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş ve Uğraşı Terapisi
 • Optisyenlik
 • Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Bu programların her biri 2 yıllık personel sağlık programı olarak kabul edilir ve öğrenciler, sahip oldukları yetenekler doğrultusunda bu programları tercih etmeyi de düşünebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat