Can Güvenliği Mazereti Tayini Dilekçesi Örneği

Can güvenliği mazereti tayini dilekçesi, “olağanüstü haller durumunda yapılan atamalar” kategorisinde sınıflandırılır. Tayine gerekçe olan olağanüstü haller; afet ya da can güvenliğinin tehlikeye düşmesi olabilir. Peki can güvenliği mazeretiyle tayin hangi durumlarda ve nasıl yapılır? Can güvenliği mazereti tayini örnek dilekçesi nasıl düzenlenir, kime teslim edilir?

Can güvenliği mazeretiyle hangi personel, hangi şartlar altında tayin edilebilir? Can güvenliği mazereti nedeniyle tayin hakkında en çok merak edilen soruların yanıtlarını ve örnek tayin dilekçesini, haberimizde bulabilirsiniz.

Can Güvenliği Mazereti Tayini Dilekçesi İndir

 

Olağanüstü Hal Tayini Nedir?

Kanun ve yönetmelikler oluşturulurken, personelin can güvenliği ve sağlığı en çok dikkate alınan konudur. Bu ölçüde, tayinle ilgili yönetmeliklere, personelin yaşama ihtimali olan, afet gibi durumlar da eklenir.

Memurların, olağanüstü haller yaşamaları durumunda, tayin edilme hakları olur. Afetler, herhangi bir nedenle can güvenliği riski yaşamak, boşanma ya da eşin vefatı nedeniyle ruh sağlığının bozulması, olağanüstü haller olarak tanımlanır. Olağanüstü hallerin geniş tanımına; savaş, sıkıyönetim ve diğer olağanüstü haller de dahildir.

Can Güvenliği Mazereti Tayini Nedir?

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte, 2014 yılında yapılan düzenlemeyle “can güvenliği” gerekçesi, yönetmeliğe eklenmiştir.

 1. maddeye eklenen “can güvenliği” ibaresiyle birlikte artık memurlar, atama dönemi beklenmeksizin, can güvenliği mazeretiyle tayin edilebilmektedir. Bu kapsamda yapılan yer değişikliğinde personel, aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına tayin edilebilir. Eğer aynı bölge içinde personele ihtiyaç duyulmuyorsa tayin, diğer hizmet bölgelerine yapılabilir.

Can Güvenliği Mazeretiyle Kimler Tayin Edilebilir?

Can güvenliği mazeretiyle tayinle ilgili düzenlemeler, kurumların atama ve yer değiştirme yönetmeliklerinde yer alır. (Örneğin; Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği…)

Her yönetmelikte can güvenliği mazeretiyle tayinin, farklı tanımları ve şartları olabilir. Ancak genel hatlarıyla, olağanüstü bir hal yaşadığını belgeleyebilen memurların tayin işlemleri gerçekleştirilebilir. Can güvenliği riski memurun kendisinde olabileceği gibi bakmakla yükümlü olduğu kişilerde de meydana gelebilir. Bu durumda da memur, tayin talebinde bulunabilir.

Can güvenliği nedeniyle yapılan tayin başvurularında, memurun bölge ve/veya hizmet alanındaki zorunlu çalışma süresini tamamlamış olma şartı da aranmaz.

Can Güvenliği Mazereti Nasıl Belgelenir?

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler” başlığı, on ikinci maddesine göre can güvenliği mazeretiyle tayin olmak isteyen memurun, durumunu kanıtlaması gerekir.

Can güvenliği mazereti, adli ya da mülki idare makamlarından belge ya da belgeler temin edilmesiyle geçerli olur. Darp raporu, mahkeme kararı, tehdit kanıtları gibi bütün belgeler, destekleyici belgeler olarak dilekçeye eklenebilir.

Hakkında, adli makamlar tarafından verilmiş, işyerinin değiştirilmesine yönelik koruyucu tedbir kararı olan memur da can güvenliği mazeretiyle tayin olabilir. Bu tür tayinlerin, bir dayanağı da 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundur. Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrası, (a) bendi uyarınca kişi, aynı hizmet bölgesindeki başka bir hizmet alanına tayin edilebilir. Eğer aynı hizmet alanında personele ihtiyaç yoksa atama, başka hizmet bölgesine yapılabilir.

Can Güvenliği Mazereti Tayin Dilekçesi Nedir

Can güvenliği tayin başvurusu, başhekimliğe/müdürlüğe verilen dilekçeyle gerçekleştirilir. Dilekçede şu bölümlerin yer alması gerekir:

 1. Sicil numarası, statü ve unvan:

Dilekçenin başında, memuriyete dair kişisel bilgiler paylaşılır. (Örneğin, “Başhekimliğinizde … sicil numarasıyla … statüde, … olarak görev yapmaktayım.”)

 1. Dilekçeye esas teşkil eden yasal dayanak:

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesinin, a bendindeki can güvenliği mazeretinin açıklandığı bölüm alıntı yapılarak dilekçenin, bu yasal dayanağa binaen yazıldığı ifade edilir. “Örneğin, “… maddesine istinaden”)

 1. Tayinin, hangi ile, ilçeye, birime istendiği:

Dilekçenin son kısmında, tayinin hangi ile, ilçeye, birime istendiği ifade edilir. (Örneğin, “… iline naklimin yapılması hususunda…”)

 1. Ad, soyad, imza:

Bu bilgiler, bütün dilekçelerde; aynı usul ve esasa göre yer alır. Dilekçe açıklamasının hemen altına, sağ tarafa ad ve soyad yazılır. İsmin hemen üzerine, imza atılır.

 1. Adres, telefon, T.C.:

dilekçelerine bu bilgiler, aynı usul ve esasa göre eklenir. Ad, soyad, imzadan sonra alt satıra, sol baştan başlamak suretiyle, her satıra bir bilgi gelecek şekilde sırayla; adres, telefon ve T.C. bilgisi eklenir.

 1. EK:

Adres, telefon ve T.C. bilgilerinden sonra bir satır boşluk bırakılarak yine sol baştan başlamak suretiyle, dilekçeye EK bilgisi dahil edilir. Ekte sunulan belgelerin, eksiksiz olarak bu bölümde sıralanması önemlidir.

Ekte, kararı etkileyecek kanıt ya da kanıtlar (adli ya da mülki idare birimlerinden alınan belge ya da belgeler) mutlaka yer almalıdır. Bu belgelerin yanı sıra, tehdit kanıtları gibi destekleyici belgeler de dilekçeyle birlikte sunulabilir.

Can Güvenliği Tayini Nasıl Gerçekleşir?

Sağlık Bakanlığında çalışan personel için can güvenliği tayini, şu aşamalar doğrultusunda gerçekleşir:

 1. Personel, can güvenliği tayinine kanıt teşkil eden, adli ve mülki idareden temin ettiği belgeleri, başvurusuna eklemek üzere toplar.
 2. Örnek dilekçedeki boşlukları, kendi bilgileriyle doldurur. Doğru şekilde düzenlenen ve hazır hale getirilen dilekçenin bir çıktısını alır ve dilekçeyi, doğru şekilde imzalar. Dilekçenin ekine, kanıtlarını ekler.
 3. Dilekçeyi başhekimliğe ya da müdürlüğe sunar.
 4. İlgili vali, tevsik edici belgelerle birlikte gerekçeli tayin kararında bulunur ya da başvuruyu reddeder.
 5. Gerekçeli tayin kararıyla birlikte personelin halen çalıştığı hizmet bölgesi içinde ya da o bölgede ihtiyaç olmaması durumunda başka bölgeye, nakil dönemi beklenmeden, can güvenliği mazereti tayini gerçekleşir.