Öğrenim Durumu İntibak Dilekçesi Örneği İndir

Öğrenim durumu değişen memurun, öğrenim durumu intibak dilekçesi vermesi gerekir. Bu dilekçe sonrası, intibak işlemleri, kurum tarafından yapılır. Öğrenim durumu intibak dilekçesi örneğini, haberimizde bulabilirsiniz.

Memurlar, işleriyle birlikte eğitimlerini de sürdürebilir. Hem görev yapan hem de eğitim alan memurların, öğrenim durumları değişebilir. Örneğin lise mezunu bir memur, lisans mezuniyeti elde edebilir ya da lisans mezunu bir personel, yüksek lisans derecesi elde edebilir. Bu durumda, intibak işlemleri gündeme gelir.

Örnek Öğrenim Durumu İntibak Dilekçesi İndir

Memuriyette İntibak Nedir?

Devlet memurlarının yükselebilecekleri en üst derece ve kademe, işe başladıkları tarih itibarıyla bellidir. Ancak memurun öğrenim durumunda ya da hizmet sınıfında değişiklik meydana gelebilir.

Öğrenim durumu değişikliği memurun, göreve başladıktan sonra bir üst seviyedeki öğrenimi tamamlamasıyla oluşur. Bu değişiklik durumunda, intibak işlemlerinin yapılması gerekir. İntibak konusu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinde (A/12-d) yer alır.

İntibak işlemlerini yapmak, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi için önemlidir ve yasal zorunluluktur. İlgili kanunda, bu işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği yazar.

Öğrenim Durumu İntibakı Şartları

Öğrenim durumu intibakı, şu şartlar dahilinde gerçekleştirilir.

 • Bir üst öğrenimden mezun olan memurun, diplomasını ya da diplomasını temin edemiyorsa mezuniyet belgesini kurumuna sunması gerekir.
 • İntibak işlemleri, çalışılan kuruma verilen dilekçeyle ve dilekçenin ekinde sunulan mezuniyet belgesi ya da diplomayla gerçekleştirilir.
 • Kurum, personelini zarara uğratmadan intibak işlemini tamamlamalıdır. Yapılmayan ve geç yapılan intibak işlemleri, hak kaybına neden olur. Mezuniyet belgesinin sunulma tarihi, intibak tarihi olarak işlenmelidir. Bazı durumlarda, kurumların intibak işlemlerini yapmadığı ya da geciktirdiği görülebilir. Bu durumlarda yargı yolu açıktır.

Öğrenim Durumu İntibakının Faydası

Kanuna göre, öğrenim durumu intibakı yaptırmanın şöyle faydaları vardır:

 • İntibakı sonrası personelin yükselmesinin mümkün olduğu derece için, boş bir kadronun bulunması zorunludur. Boş kadro yoksa ve memurun bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademe varsa; kişinin yararlanacağı derece ve kademe, bulunduğu derecede kademe ilerlemesi şeklinde uygulanır.
 • Memuriyet görevi devam ederken bir üst öğrenimi bitiren personelin kademeleri, aynı öğrenimi; normal süresi içinde bitiren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak şartıyla yükseltilir.
 • Bu kişilerin memuriyette geçirdikleri hizmet süresinin tamamı, her yıl bir kademe ve her 3 yıl 1 kademe ilave edilecek şekilde tekrar hesap edilir ve yükseltilir.
 • Öğrenim durumu intibakıyla kademe yükseltmeden, Devlet Memurları Kanunu’nun 87. maddesinde yer alan kurumlarda ve kuruluşlarda çalışan personel de yararlanabilir. Bu kurumlar ve kuruluşlar şöyledir:
 1. Devlet sermayesiyle kurulan iktisadi kurumlar ve sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurumlar
 2. Özel kanunlarla ya da Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan bankalarda ve kuruluşlar
 • Eğer kamu personelinin maaşı intibak işlemlerinden etkileniyorsa kişi, yeni kazandığı mali haklarını intibak dilekçesini sunduktan bir sonraki aybaşında, almaya hak kazanır.

Öğrenim Durumu İntibakının Faydası (Örnek)

Öğrenim durumu intibakının faydası, şöyle bir örnekle açıklanabilir:

 • Örneğin bir personelin 2009 yılında liseden mezun olduğunu, 2011 yılında memuriyete başladığını ve 2018 yılında lisans diplomasını ibraz ederek intibak talebinde bulunduğunu varsayalım.
 • Daha sonra, bu personel için emsal kişiyi belirleyelim. Bu örnekteki emsal kişi, 2009 yılında liseden mezun olduktan sonra ara vermeden üniversiteye devam edip 2013 yılında üniversiteden mezun olan kişidir. Emsal kişinin işe başlama tarihi, mezuniyetten sonraki ilk gün olarak hesap edilir.
 • Bu durumda, kişiye; 2011 yılından 2018 yılına kadar lise mezunu olarak görev yaptığı 7 yıl için kademe ve derece ilerlemesi yapılır. Ayrıca kişinin alması gereken başka yasal hakları varsa o haklar da kademe ve derece ilerlemesine eklenir.

Öğrenim Durumu İntibakı Nasıl Tamamlanır?

Öğrenim durumu intibakının gerçekleştirilmesi, şu aşamalardan oluşur:

 • Personel, öğrenim durumu değişikliği talebine dair yazdığı dilekçeyi, çalıştığı birime verir.
 • Birim, dilekçeyi üst yazı ile ilgili intibaktan sorumlu daire başkanlığına iletir.
 • Dilekçe incelenir ve kanuna uygun şekilde emsal hesabı yapılır. Tespit edilen yeni kademe ve derece için onay alınır.
 • Alınan terfi onayı işlenir ve sigortalı işe giriş bildirgesindeki öğrenim durumu bilgisi güncellenir.
 • Alınan kararın bir örneği, personelin özlük dosyasına eklenir; bir örneği ise personelin çalıştığı birime gönderilir. Bu işlemle birlikte intibak işlemleri tamamlanmış olur.

İntibak Dilekçesi Hangi Bilgileri İçermeli?

İntibak dilekçesinde, genel dilekçe kuralları gereği yer alması gereken bilgilerin yanı sıra şu bilgiler yer almalıdır:

 • Sicil numarası, statü ve unvan
 • Mezun olan kurum, fakülte ve bölümle ilgili bilgiler
 • Mezuniyet tarihi

Ayrıca dilekçenin ekinde, diploma ya da mezuniyet belgesi de mutlaka yer almalıdır.

Sağlı Ağı tarafından sunulan öğrenim durumu intibak dilekçesi örneği, Word formatındadır ve indirilerek personele göre düzenlenebilir. Kişiye göre düzenlenen dilekçe, yazdırılarak imzalanabilir ve kişinin çalıştığı kuruma sunulabilir.