Becayiş Talep Dilekçesi Örneği İndir

Becayiş, aynı görevi yapan iki devlet görevlisinin aralarında anlaşarak yer değiştirmesidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 73. maddesi, becayişin nasıl yapıldığını açıklar. Becayişin nasıl yapıldığına dair detayları ve becayiş talep dilekçesi örneğini, haberimizde bulabilirsiniz.

Bazı kurumların becayiş şartları, özel olarak belirlenir. Sağlık Bakanlığının becayiş şartları, özel olarak belirlenmiştir ve diğer devlet kurumlarından farklıdır. Peki becayiş ile yer değiştirmek isteyen sağlık personeli hangi adımları atmalı?

Becayiş Talep Dilekçesi Örneği İndir

Becayiş, aynı sınıftaki memurların, karşılıklı yer değiştirmesi yoluyla atanmalarıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bu isteğin yerine getirilebilmesi, atamaya yetkisi olan amirlerin atama talebini uygun bulmasına bağlıdır.

Becayiş yapmanın, kurumlara özel şartları da bulunabilir. Bazı kurumlar, becayiş şartlarını, kendi bünyesinde düzenler.

Becayiş Yapmanın Şartları Nelerdir?

Becayişin genel şartları şöyledir:

 1. Devlet Memurları Kanunu’na göre sadece aynı devlet kurumuna bağlı kişiler becayiş ile yer değiştirebilir.

Örneğin, Sağlık Bakanlığında çalışan bir memur, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan bir memur ile yer değiştiremez. Ancak Ankara’da çalışan bir Sağlık Bakanlığı personeli, Bursa’da çalışan bir Sağlık Bakanlığı personeliyle yer değiştirebilir.

 1. Yer değiştiren kişilerin sınıfları ve unvanları aynı olmalıdır.

Örneğin; bir doktor sadece başka bir doktorla, bir mühendis sadece başka bir mühendisle, bir öğretmen sadece başka bir öğretmenle yer değiştirebilir.

 1. Becayiş, şahsi kararlara dayalı bir uygulama değildir. Örneğin, Adalet Bakanlığı’na bağlı iki memurun becayiş yapabilmesi için Bakanlığa başvuru yapması gerekir. Bakanlık uygun gördüğü takdirde becayiş gerçekleşir.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, becayiş uygulamasını amirlerden onay alma şartına bağlar. Ancak bu konu, tartışmalıdır. Bazı yorumlara göre idarenin vereceği kararların, kamu yararına olması gerekir ve idare, iki memurun yer değiştirme talebini “kamu yararına bir karar” olduğu gerekçesiyle onaylamalıdır. Becayiş talebinin reddi, mahkemeye taşınabilir ve bu konuda, memurların lehine emsal kararlar bulunur.
 3. Becayişte, “bölgeye atanabilmek için gerekli nitelikleri” taşıma şartı söz konusu değildir. Bu şart, 2008 Yılı Toplu Görüşmeleri çerçevesinde kaldırılmıştır.
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, becayiş için dönem açıklaması yer almaz. Dolayısıyla becayiş, her dönemde yapılabilir.
 5. Becayiş yapacak memurların, derecelerinin bir önemi yoktur. Ancak şu hususa dikkat edilmesi gerekir: Karşılıklı kadroların dereceleri, uyumlu olmalıdır. İki memurdan birisinin derecesi 9, diğerinin 5 ise; karşılıklı boş kadro olmadığı takdirde, becayiş mümkün olmaz.

becayiş talep dilekçesi

Sağlık Bakanlığı Becayiş Şartları Nelerdir?

T.C. Sağlık Bakanlığı için becayiş şartları, özel olarak düzenlenir. Sağlık Bakanlığı becayiş şartları, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 29. maddesinde ve Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 8. maddesinde, iki ayrı yerde açıklanır.

Bu maddelere göre Sağlık Bakanlığı becayiş şartları şöyledir:

 1. İlk defa sınav sonucu ya da kurayla, aynı unvan ve kadrolara atanan personel; sınav ya da kura sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde becayiş talebinde bulunabilir. Başvurunun, Sağlık Bakanlığına şahsen ya da il müdürlükleri aracılığıyla yapılması gerekir.
 2. Hizmet bölgesi aynı il olan personel, il müdürlükleri aracılığıyla Sağlık Bakanlığına müracaat etmesi ve Sağlık Bakanlığının uygun görmesi halinde, becayiş yapabilir.
 3. Sözleşmeli personel pozisyonları için: Kura ya da sınav yoluyla yapılacak becayişlerde, nakledilecek (sözleşmeli) personelin istihdam edildiği birimde, en az 1 yıl çalışmış olması şartı aranır.

Becayişte 1 Yıl Şartı Var mı?

Yukarıdaki maddede görüldüğü üzere sözleşmeli sağlık personeli için, mevcut işyerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı söz konusudur.

Ancak bu şartın yer aldığı aynı yönetmelik maddesine göre eğer sözleşmeli personel, sözleşmesinin bitimine bir ay kala üstleri vasıtasıyla ilgili komisyonlara karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunursa, becayiş işlemi, 1 yıl şartı aranmadan gerçekleştirilir. Fakat bu kapsamda, sözleşme yapıldıktan sonraki becayişler, sözleşme döneminin başında uygulanır.

Üniversite Çalışanlarının Becayiş Hakkı Var mı?

Her bir üniversite, mevzuata göre özerk bir kurumdur. Becayiş ise sadece aynı kurum içinde yapılabilir.

Bu nedenle üniversite çalışanlarının becayiş hakkı yoktur. Ancak üniversitelerde, kurumlar arası geçiş söz konusu olabilir.

Aynı durum, belediye personeli için de geçerlidir. Belediyeler de özerk kurumlardır ve belediye çalışanları, becayiş yapamaz. Ancak belediye çalışanları için kurumlar arası geçiş söz konusu olabilir.

Becayiş İlanları Nereden Bulunur?

İlk yöntem; becayiş yapmak isteyen memurun, gitmek istediği şehirde; becayiş yapmak isteyen bir memurun olup olmadığını tanıdıklar yoluyla sordurmasıdır.

İkinci yöntem ise becayiş ilanlarını takip etmektir. Bu tür ilanlar, günümüzde, online olarak yayınlanır. Becayiş ilanlarının yayınlandığı internet sitelerinde arama yapılarak sınıf ve unvan bakımından becayiş yapmaya uygun kişiler bulunabilir.

Becayiş Başvurusu Yapan Personelin Dikkat Etmesi Gerekenler

Becayiş talebinde bulunan personel, şu noktalara dikkat etmelidir:

 • Personel, çalıştığı kurumun becayiş şartlarını düzenleyen bir yönetmeliğe sahip olup olmadığını araştırmalıdır. Çalışılan kurumun becayiş için özel düzenlemeleri söz konusuysa bu düzenlemeler, dikkatlice incelenmelidir.
 • Bazen personel, becayiş yapacak bir meslektaşını bulduğunda, talebinin; çalıştığı kurum tarafından hemen kabul edileceği yanılgısına düşebilir. Ancak becayiş talebi, bağlı bulunan kurum tarafından kabul edilmeyebilir ya da belirli nedenlerle geciktirilebilir.
 • Sınıfları ve unvanları aynı olması durumunda, asil memur ile aday memur da becayiş yapabilir. Fakat becayiş, amirlerin onayına bağlı olduğu için; asil ve aday memur becayişlerine amirler, genel olarak sıcak bakmaz.
 • Bazı kurumlarda becayiş her ne kadar mümkün gibi gözükse de uygulanmaz. Örneğin, son yıllardaki tecrübelere dayanıldığında, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde iki öğretmenin becayiş yapabilmesinin oldukça zor olduğu söylenebilir. Bu nedenle becayiş yapmadan önce kişilerin, çalıştıkları kurumun uygulamalarıyla ilgili araştırma yapması gerekir.

Nasıl Becayiş Yapılır?

Becayiş talebi; becayiş yapmak isteyen kişiler tarafından karşılıklı olarak, kişilerin bağlı oldukları kurum müdürlüklerine verecekleri dilekçelerle başlatılır.

Becayiş dilekçesi, çalışılan kuruma ve dilekçeyi veren personele göre özelleştirilmelidir. Becayiş dilekçesi; genel dilekçe şartlarını taşımalı ve doğru bilgilerle doldurulmalıdır.

Becayiş Dilekçesinde Hangi Bölümler Olur?

Becayiş dilekçesinde genel anlamda bir dilekçede bulunması gereken bilgilerin yanı sıra dilekçeye veren kişiye dair detaylar yer alır. Dilekçenin alt bölümüne, talepte bulunan kişiye dair şu detaylar eklenmelidir:

 • Görev
 • Unvan
 • Ad soyad
 • Baba adı
 • Doğum yeri
 • Doğum tarihi
 • Memuriyet başlama tarihi
 • Sicil no

Dilekçenin açıklama kısmında ise diğer genel bilgilerin yanı sıra becayiş yapılmak istenen kişinin ili, görevi, sicil nosu, kimlik numarası ve ismi yer almalıdır.

Becayiş Talebi Dilekçesi Örneği

Becayiş dilekçesi, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkındaki Yönetmelik’te belirtilen maddelere göre yazılır. Dilekçe bu yönetmeliğe uygun yazılmazsa çok düşük bir ihtimal de olsa memura uyarı cezası verilebilir.

Dilekçe, en yakın idari amire teslim edilir. İdari amir ise konu hakkında kesinlikle fikir beyan etmeksizin dilekçeyi, yetkili amire ulaştırmakla yükümlüdür.