Eğitim Durumu Tayini Dilekçesi Örneği İndir

Eğitim durumu tayini, devlet kurumunda çalışan memurlar için sıklıkla gündeme gelen bir tayin çeşididir. İkinci kez eğitim durumunda tayin yapılıp yapılmadığını, eğitim durumu tayinin hangi şartlar altında yapıldığını ve eğitim durumu tayini dilekçesinin nasıl hazırlandığını, bu haberimizde okuyabilirsiniz. Ayrıca haberimizde, eğitim durumu tayini dilekçesi örneğini bulabilirsiniz.

Devlet memurları; lisans, lisansüstü ve doktora eğitimlerini sürdürmek isteyebilirler. Ancak personelin çalıştığı şehirde eğitim aldığı alanla ilgili bölüm olmayabilir. Ya da personel, şehir dışında bir bölüme yerleşmiş olabilir. Bu durumda, eğitim durumu tayini gündeme gelir.

Eğitim Durumu Tayini Dilekçesi Örneği İndir

Eğitim Durumundan Tayin Olur mu?

Memurların, eğitim sebebiyle tayin hakları vardır. Ancak bu tayin hakkı, diğer bütün tayin çeşitlerinde olduğu gibi belirli şartlara bağlanmıştır.

“Öğrenim durumu tayini”, Sağlık Bakanlığı tarafından “mazeret tayinleri” arasında sınıflandırılır. Bu tayin türü, personele; eğitim durumundan dolayı tayin edilme hakkı tanır.

Eğitim durumundan dolayı yapılan tayin başvuruları, mazeret tayinleri kategorisinde yer aldığı için, döneme bakılmaksızın yapılabilir.

Sağlık Bakanlığı Eğitim Durumu Tayini Şartları

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, öğrenim durumu nedeniyle yapılacak atamaların sınırlarını net şekilde çizer. Buna göre bir Sağlık Bakanlığı personelinin öğrenim durumu nedeniyle tayin edilebilmesi için, sağlıkla ilgili bir alanda en az dört yıllık örgün eğitim gördüğünü belgelemesi gerekir.

Son yönetmelik değişikliğinden önce 2 yıllık üst öğrenimine devam etmek, eğitim durumu tayini için yeterliydi. Ancak bu bölüm yönetmelikten kaldırılmıştır.

Güncel durumda, en az 4 yıllık örgün eğitim gördüğünü belgeleyen personelin tayini, öğrenim süresiyle sınırlı olmak üzere, öğrenim gördüğü yere yapılabilir.

Öğrenim durumu nedeniyle tayinlerden, yalnızca bir defa yararlanılabilir. Ancak bir kişi, şu aile bireylerinden bir tanesinin ağır engelli olduğunu kanıtlayabiliyorsa bu şarttan muaftır ve birden çok kez öğrenim durumu nedeniyle tayin edilebilir:

 • Eşinin
 • Çocuklarından bir tanesinin
 • Kardeşlerinden bir tanesinin
 • Annesinin
 • Babasının

eğitim durumu tayin dilekçesi

Yüksek Lisans ile Eğitim Durumu Tayini Olur mu?

Lisans mezunu kişiler, yüksek lisans ile eğitim durumu tayininin mümkün olup olmadığını merak edebilir.

Yönetmelik, öğrenim durumu tayinini, en az 4 yıllık örgün eğitim görmeye bağlar. Yüksek lisans programları en fazla 2 yıl olduğu için, yüksek lisans ile eğitim durumu tayini, maalesef olmaz. Ancak bu konu da sağlık personeli tarafından sıklıkla mahkemeye taşınan bir konudur.

İkinci Üniversite ve Eğitim Durumu Tayini

Halihazırda dört yıllık lisans bölümü mezunu olduğu halde, tekrar dört yıllık üniversite öğrenimi görmek isteyen kişilerin bu tayinden yararlanmasını engelleyen bir madde yoktur.

Yani, okunmak istenen ikinci üniversite, sağlık alanındaysa ve en az 4 yıllıksa eğitim durumu tayini başvurusu yapılabilir.

Özel Üniversite ile Eğitim Durumu Tayini Olur mu?

Eğitim durumu yoluyla tayin olmak isteyen kişilerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de özel üniversitelerin, bu tayinin kapsamında olup olmadığı sorusudur.

Yönetmelikte; “özel üniversite”, “devlet üniversitesi” ayrımı yapılmaz. Yönetmeliğe göre tek kural, sağlık alanında, en az 4 yıllık bir bölümde öğrenci olmaktır.

Dolayısıyla özel üniversitede, sağlıkla ilgili bir bölümde öğrenim görmek, eğitim durumu tayini için geçerli bir sebeptir.

Aynı şekilde bazı kişiler, üniversite kaydını yenilemenin ve yenilememenin, tayin durumunu etkileyip etkilemediğini merak eder. Hiçbir kurum ve kuruluş, personelin kayıt yenileyip yenilemediğini takip etmez. Önemli olan, üniversite öğrencisi olmak ve üniversiteden, öğrenci belgesi almaktır.

Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumu Tayini Hakkı Var mı?

Sözleşmeli personelin eğitim durumu tayini hakkı konusunda, ilgili mevzuatta (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar), herhangi bir düzenleme yer almaz.

Bu nedenle; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesi ve 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesi uyarınca istihdam edilen personelin, eğitim durumu tayini hakkı tartışmalıdır. Her ne kadar geçmişte görülen davalarda bu hakkın olduğu sonucuna ulaşılsa da fiiliyatta bu hak kesin olarak vardır ya da yoktur denemez.

Ancak Anayasanın 42. maddesi gereği, bu hak için dava açılabilir: “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.”. Sözleşmeli personelin eğitim durumu tayini hakkını destekleyen, emsal kararlar mevcuttur.

Bu konuda bilinmesi gereken bir diğer ayrıntı da şöyledir: Eğitim durumu tayini, “isteğe bağlı tayinler” kategorisindedir. Sözleşmeli bir personelin kadroya geçtikten sonra “isteğe bağlı” bir tayin başvurusu yapabilmesi için en az 1 yıl kadrolu olarak çalışmış olması gerekir.

Üniversite Hastanelerinde Memur Olarak Çalışanların Durumu

Üniversite hastanelerinde memur olarak çalışan kişiler için kurumlar arası naklen atanma hükümlerinin işletilir. Dolayısıyla bu kategorideki memurların tayinleri; yazımızın genelinde bahsettiğimiz çerçevede yapılmaz.

Üniversite hastanelerinde memur olarak çalışan kişilerin için “pozitif” olarak nitelendirilebilecek bir mevzuat hükmü bulunmaz. Bu nedenle üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin, öğrenim durumu nedeniyle tayin edilmesi, oldukça zordur. Bu nedenle üniversite hastanelerinde çalışan personele, öğrenim durumuyla tayin durumu yerine, kurumlar arası geçiş şartlarını araştırmaları tavsiye edilir.

Eğitim Süresi Sona Erdiğinde Ne Olur?

Yönetmeliğe göre eğitim durumu tayini, öğrencinin eğitim gördüğü zaman dilimiyle sınırlıdır. Ancak uygulamada, durum değişkenlik gösterir.

Eğitim durumu sebebiyle bir başka şehre tayin olan ve o şehirde dört yıl geçiren personelin, sonraki zamanlarda da tayin olduğu şehirde kalması, sıklıkla gözlemlenir.

Ancak çalıştığı kuruma bağlı olarak personel, dört yılın sonunda, geri dönmek zorunda da kalabilir.

Öğrenim Durumu Tayini Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öğrenim durumu tayini, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, “isteğe bağlı yer değiştirme” konulu 16. maddesinde açıklanır.

Bu maddeye göre tayin başvurusu yapmak isteyen personelin, şu yolları izlemesi gerekir:

 1. Personel öncelikle, en az 4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumuna kaydolduğunu ispatlamak için öğrenim gördüğü kurumdan öğrenci belgesi temin etmelidir.
 2. Daha sonra, dönemlik ders kaydını tamamlamalıdır.
 3. İlk iki aşamayı tamamlayan personel, çalıştığı kuruma öğrenim durumu tayini dilekçesi vermelidir.

Dilekçenin İçermesi Gereken Bilgiler

Öğrenim durumu tayini dilekçesinde, şu bilgiler yer almalıdır:

 • Personelin sicil numarası
 • Personelin statüsü (sözleşmeli/kadrolu)
 • Tayin başvurusuna esas teşkil eden yönetmelik maddesi ve bendi (Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, isteğe bağlı tayinleri düzenleyen 16. maddesindeki G bendi)
 • Personelin eğitim durumunun devam ettiği üniversitenin ve fakültesinin adı

Bu bilgileri içeren eğitim durumu tayini dilekçesinin geçerli olabilmesi için ayrıca, genel dilekçe yazım kurallarına uygun olarak oluşturulmuş olması gerekir.

Dilekçenin EK bölümüne, öğrenci belgesi eklenmelidir. Bazı durumlarda, personelden; üniversiteden alacağı “ders kayıt onayı” da talep edilebilir. Bu kayıt, öğrencinin sağlık ile ilgili bir alanda eğitim gösterdiğini destekler. Ancak çoğu zaman, dilekçenin ekine, öğrenci belgesinin eklenmesi yeterlidir.

Başa dön tuşu