Mevzuat

Polislik Mülakat Soruları

Soruların doğru yanıtlarını her adayın kendi çabasıyla bulması gerektiği için yazımızda sadece daha önce çıkmış bazı polislik mülakat soruları yer alır. Bu sorular, birer örnek niteliği taşır ve mülakat esnasında adaya bambaşka sorular sorulabilir. Ancak yine de adayın, yazımızdaki polislik mülakat sorularına hazırlanması, sözlü sınava daha hazırlıklı katılmasını sağlar.

polislik mülakat soruları

Polislik Mülakatlarında Kaç Soru Sorulur?

Polislik mülakatlarında adayı sınavın yapıldığı yerde komisyon ve soru kartları karşılar. Aday, rastgele seçtiği bir kart çeker ve önce kendisini tanıtır, sonra soruyu yüksek sesle okur, daha sonra ise yanıtlar. Her adaya tek bir soru kartı seçtirilir ancak komisyon, adayın verdiği yanıtlardan yola çıkarak yeni polislik mülakat soruları yöneltebilir. POMEM, PMYO, PAEM ve PÖH sınavlarında aynı sistem geçerlidir.

Her adayın yalnızca bir kez kart çekme fırsatı olacağı için seçtiği soru, bambaşka alanlardan olabilir. Fakat aday mülakata ne kadar çok hazırlanırsa seçtiği polislik mülakat sorularını doğru yanıtlama şansı o kadar artar.

Sözlü Mülakatta Hangi Kriterler Değerlendirilir?

Sözlü mülakattaki tek kriter, adayın soruya en doğru yanıtı vermesi değildir. Sınavı geçen adaylar, şu kriterler doğrultusunda toplam 100 puan üzerinden derecelendirilerek belirlenir:

 • Konu hakkındaki bilgi düzeyi (20 puan)
 • Kendine sorulan soruyu kavrama becerisi (20 puan)
 • Özgüven (20 puan)
 • Kendini ifade etme becerisi (20 puan)
 • Beden dilini kullanma becerisi (20 puan)

Dolayısıyla adayların polislik mülakat sorularına yüksek sesle ve kendinden emin bir şekilde yanıt vermesi, başarı şansını yükselten bir kriterdir. Ancak “beden dilini kullanma becerisi” kriterinden yola çıkarak aşırı hareketlerde bulunulmamalı ve soru doğal bir şekilde yanıtlanmalıdır.

Ayrıca adayın, kendisine sorulan sorunun yanıtını bilmese bile mantıklı ve tutarlı bir yanıt vermeyi başardığı takdirde sözlü sınavı geçmeyi başarabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle kişi, polislik mülakat sorularının cevabı hakkında çok kısıtlı bir bilgiye sahip olsa bile sınav esnasında dikkatini toparlayarak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıdır.

polislik mülakat soruları

Polislik Sözlü Mülakat Soruları

Önceki sınavlarda sorulan bazı polislik mülakat soruları şunlardır:

 • “Adaletin ilk kalesi karakoldur.” sözünden ne anlıyorsunuz?
 • Amiriniz tarafından ahlaka aykırı bir görev verilirse ne yaparsınız?
 • “Akran zorbalığı” kavramını açıklayınız.
 • FETÖ hakkında bilgin var mı?
 • Uluslararası sivil toplum kuruluşları nelerdir?
 • Algı operasyonu nedir?
 • “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” cümlesini açıklayınız.
 • Asker nedir?
 • Asayiş nedir?
 • Asayiş suçları hangileridir?
 • Alo 112 nedir?
 • Alo 155 nedir?
 • Balistik nedir?
 • Bayrağında hilal olan ülkeleri sayınız.
 • Bekçi devlet nedir?
 • Bilgi toplumu nedir?
 • Bilişim çağı nedir?
 • Bilirkişi nedir?
 • Biyolojik delil nedir?
 • Çapraz sorgu nedir?
 • Delil nedir?
 • Disiplin nedir?
 • Demokrasi nedir?
 • Demokratik ülkelerde halkın polise güvenmesi niçin önemlidir?
 • Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Daire Başkanlıklarından bazılarını sayınız.
 • Emniyet Genel Müdürümüzün ismi ne?
 • Emniyet Teşkilatı’nın tarihi hakkında bilgi veriniz.
 • Emriniz altındaki polis memuru suç işlerse ne yaparsınız?
 • Etkin pişmanlık nedir?
 • Enerji tasarrufu nasıl yapılır?
 • Enflasyon nedir?
 • Fiziksel delil nedir?
 • “Özel yaşamın gizliliği” kavramını açıklayınız.
 • Plan nedir?
 • Türkiye’de trafik kazalarının fazla olmasının sebeplerini açıklayınız.
 • Turizmin Türkiye ekonomisindeki yeri nedir?
 • TBMM neden Ankara’da açıldı?
 • Hiyerarşi nedir?
 • Kabotaj Kanunu nedir?
 • Mahalle ne demek?
 • Semt ne demek?
 • “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.” sözünü açıklayınız.
 • Vergi ödevi nedir?

polislik mülakat soruları

Polislik Mülakatlarında Sorulan Sorular

Polislik mülakat sorularında daha önce sorulmuş olan diğer bazı sorular şu şekildedir:

 • Fatih Sultan Mehmet’in özel olarak yurt dışından getirttiği ressamın ismini biliyor musunuz?
 • Görevi kötüye kullanmak ne demek?
 • Halka yürümek ne demek?
 • Kalibre ne demek?
 • İnsanlar neden suç işler?
 • Öz yönetim nedir?
 • Federal devlet nedir?
 • Teori nedir?
 • İnternetin ve sosyal medyanın günümüzdeki yeri ve önemi nedir?
 • İnterpol nedir?
 • İstihbarat ne demek?
 • İstihbarat türleri nelerdir?
 • İstiklal Marşı hakkında bilgi veriniz.
 • Mudanya Ateşkes Antlaşmasının tarihi ve önemi hakkında bilgi veriniz.
 • Fırat Kalkanı Operasyonu hangi amaçla yapılmıştır?
 • Zeytin Dalı Operasyonu hangi amaçla yapılmıştır?
 • ÖSO nedir?
 • Kızılay nedir?
 • Egemenlik nedir?
 • Ülke nedir?
 • Kağıt paraların arkasında kimlerin fotoğrafları var, açıklayınız.
 • Kanunsuz emir nedir?
 • İyi bir poliste bulunması gereken özellikler nelerdir?
 • Bilim adamlarında bulunması gereken özellikler nelerdir?
 • İstiklal Marşı’nın ilk üç kıtasını okuyunuz.
 • “Jeopolitik” kavramını açıklayınız.
 • İstanbul’daki bazı tarihi yerleri sayınız.
 • İçişleri Bakanımız kim?
 • İlk Emniyet Genel Müdürümüz kim?
 • İlk kadın Emniyet Genel Müdürümüzün ismi ne?
 • Kudüs’ü kim fethetmiştir?
 • Tüzük nedir?
 • Kayyum nedir?
 • Karadeniz’de turizm neden gelişmez?
 • Mermi ve silahların çapına ne denir?
 • E-devlet nedir?
 • Mesleki motivasyon nedir?
 • Yasa nedir?
 • Neden polis olmak istiyorsun?
 • Hukuki olay nedir?
 • Eğitim nedir?
 • Polis Akademisi’nin misyonu nedir?
 • Suç korkusu nedir?
 • Halkçılık ilkesini açıklayınız.
 • Polis Akademisi Başkanı kimdir?
 • Cumhuriyetçilik ilkesini açıklayınız.
 • Polis amblemindeki çift başlı kartal neyi ifade eder?
 • Devletçilik ilkesini açıklayınız.
 • Polis devlet ilişkisini açıklayınız.
 • Milliyetçilik ilkesini açıklayınız.
 • Polis nedir?
 • Polis öfkesine nasıl hakim olmalı?
 • Polis fiziksel güç kullanmalı mıdır?
 • Polislik mesleğine uygun olduğunu düşünüyor musun?
 • Bekçi nedir?
 • Temel insan hakları nelerdir?
 • Kuvvetler ayrılığı ne demek?
 • Otorite nedir?
 • Naim Süleymanoğlu kimdir?

polislik mülakat soruları

POMEM Sözlü Polislik Mülakat Soruları

 • Vatan sevgisi nedir?
 • PYD nedir?
 • Medyanın teröre desteği olabilir mi?
 • Dede Korkut kimdir?
 • Mossad nedir?
 • Selahaddin Eyyubi kimdir?
 • En sevdiğiniz branş nedir?
 • Tarafsızlık nedir?
 • Para gerekli midir?
 • Türkiye’nin AB üyelik süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • Dede Korkut kimdir?
 • SSCB ne zaman yıkıldı?
 • Çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsun?
 • Suriye’deki iç karışıklık hakkında ne düşünüyorsun?
 • Siber saldırı nedir?
 • Atatürk’ün Türk polisi hakkında söylediği bir sözü söyleyiniz.
 • Akkuyu santrali hangi ilimizde?
 • Ülkelerin gelişmişlerini gösteren faktörler nelerdir?
 • Bazı ülkelerde yaşlı nüfusunun fazla olması neyi gösterir?
 • Coğrafya, ülkenin kaderini nasıl etkiler?
 • Türkiye’nin coğrafi konumu hakkında bilgi veriniz.
 • Türkiye’nin jeopolitik konumu hakkında bilgi veriniz.
 • Göbeklitepe nedir ve nerededir?
 • Göçün kamu üzerindeki etkisi nedir?
 • Göçmen nedir?
 • Türkiye’de zaten 600 baraj var. Neden hala baraj yapılıyor?
 • Türkiye’de fay hatlarının en yoğun olduğu bölgeler hakkında bilgi veriniz.
 • Türkiye’den geçen doğal gaz hatları hakkında bilgi veriniz.
 • Türkiye’nin bölgelerini sayınız.

POMEM Mülakat Soruları

 • Himmet nedir?
 • Maklube nedir?
 • Darbe nedir?
 • Millet sistemi nedir?
 • “Türk” kelimesi ilk olarak nerede kullanılmıştır?
 • Kıbrıs Barış Harekatı’nın önemini açıklayınız.
 • Soğukkanlılık nedir? Soğukkanlı olmanın polislik mesleği açısından önemini açıklayınız.
 • Terör deyince ne anlıyorsunuz?
 • Baskı kontrolü polislik mesleği için neden önemlidir?
 • Çocukları korumak için çalışan 3 kurumun isimlerini söyleyiniz.
 • Ülkemizde OHAL en son hangi olay nedeniyle uygulandı?
 • 15 Temmuz neden başarısız oldu?
 • Demokrasinin temel ilkeleri nelerdir?
 • Talimat nedir?
 • Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler nelerdir?
 • Kurtuluş Mücadelemiz fiilen ne zaman sona erdi?
 • Toplumun temel ihtiyaçları nelerdir?
 • Resmi dili Türkçe olan devletler hangileridir?
 • Kentsel dönüşüm nedir?
 • Dini istismar eden terör örgütleri hangileridir?
 • Devlet bütçesi nedir?
 • Başarıyı nasıl tanımlarsın?
 • Anahtar statü nedir?
 • Demokrasi ile ulus arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
 • Ortadoğu ülkelerinin birkaç tanesini sayınız.
 • Cemal Kaşıkçı kimdir?
 • Psikolojik baskı nedir?
 • İç göç nedir?
 • İnternet nedir?
 • Beden dili nedir?
 • Kültür nedir?
 • MOBESE nedir?
 • Alt kültür nedir?
 • Aile içi ekonomik şiddet nedir?
 • Takım çalışmasının başarıya ulaşmada önemi nedir?
 • Hitabetin siyasetteki etkisi nedir?
 • Fatih Sondaj Gemisi hakkında bilgi veriniz.
 • Barış Pınarı Harekatı’ndaki ilk şehidimiz kimdir?
 • Korku kültürü fobisi nedir?
 • Sondaj nedir, çeşitleri nelerdir?
 • Kitap yerine tablet kullanmanın avantajları nelerdir?
 • Kitle psikolojisi nedir?
 • İdeal iş ortamı nedir ve nasıl olmalıdır?
 • İletişim neden önemlidir?
 • Gerilla nedir?
 • Ayla filminin konusu hakkında bilginiz.
 • Okuma oranı nasıl arttırılır?
 • Ülkelerin kalkınmasında eğitimin önemini açıklayınız.
 • Stres nedir?
 • Stresle nasıl başa çıkılır?

Personel Sağlık

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat