Gündem

Teşvik Ek Ödemelere İlişkin Sistem Açıldı

12.08.2022 tarih ve 31921 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği” kapsamında Teşvik Ek Ödemesi için güncelleme yapılmıştır.

1. “Teşvik Ek Ödeme Bordrosu” adı altında yeni bir bordro türü eklenmiştir.

2. Dönem oluşturma, hesaplama, onaylama vb. işlemler sistemde halihazırda çalışmakta olan performansa dayalı ek ödeme bordrosunda olduğu şekilde tasarlanmıştır.

3. Önceki duyurularda belirtildiği üzere çalışma bilgisi, görevlendirme bilgisi, hizmet sunum alanı vb. girişleri aynı ekranlardan güncelleme öncesinde olduğu şekilde tanımlanacaktır.

4. Eğitim Sorumlusu ve İdari Sorumlu görevlendirmesi bulunan personelin hesaplama formülleri değiştiğinden bu personel için “Çalışma ve Görevlendirme Bilgileri” sayfasında “HAKUK / TEK Artırımı” türünün altına yeni çalışma bilgileri eklenmiştir.

5. Daha önce sisteme eklenmiş ve devam etmekte olan ek puan bilgileri önceki dönemden otomatik olarak aktarılmıştır. Yeni girişi yapılacak ek puanlar aynı ekranlardan yapılmaya devam edilecektir

6. Yataklı servislerin sorumlu hemşirelerine ve İlgili mevzuatına göre alınan sertifikalı personelin sertifikasına uygun hizmet sunum alanında görev yapan personele hizmet sunum alanı artış oranlarının tanımlanabilmesi için Hizmet sunum alanı giriş ekranına bu birimlerde görev yapan personel için işaretlenmek üzere alan eklenmiştir.

7. Dağıtılacak ek ödeme tutarları Bakanlığımızca belirleneceğinden bordro içerisindeki dönem bilgilerine kullanıcılar tarafından herhangi bir tutar girişi yapılmayacaktır. Bordro içerisindeki dönem bilgilerinde personel sağlık “Dağıtılacak Tutar” alanının yanındaki üç nokta butonuna basıldığında kurumun ilgili dönemde dağıtacağı ek ödeme tutarı otomatik olarak döneme yansıyacaktır.

8. Sistem dağıtılacak tutarlar olmaksızın kullanıma açılmıştır. Kullanıcıların tüm veri girişlerini yapıp hesaplamaya ilişkin kontrollerini tamamlamaları gerekmektedir. Dağıtılacak tutarlar sisteme tanımlandığında bilgi verilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu