featured

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Ücretleri 2022

Sağlık alanında Bakanlıkça tescil edilecek sertifikalar ile bu sertifikaların verildiği sertifikalı eğitim ücretleri ve programlarına ilişkin usul ve esaslar 04/02/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’ne göre yürütülmektedir.

SIRA

NO

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ADI KİŞİ BAŞI BELİRLENEN

TAVAN ÜCRET (Türk Lirası) (1 Temmuz-31 Aralık 2022)

1 Çocuk Acil Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 16.680,15
2 Psikiyatri     Birimlerinde     Hemşirelik     Hizmetleri

Sertifikalı Eğitim Programı

20.850,19
3 Palyatif    Bakım    Hemşireliği     Sertifikalı    Eğitim

Programı

9.591,09
4 Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 13.344,12
5 Evde   Sağlık    Hizmetleri    Hemşireliği    Sertifikalı

Eğitim Programı

13.344,12
6 Yoğun    Bakım     Hemşireliği     Sertifikalı     Eğitim

Programı

20.016,18
7 Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim

Programı

16.680,15
8 Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 20.016,18
9 Onkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 10.008,09
10 Diyabet    Eğitim    Hemşireliği     Sertifikalı    Eğitim

Programı

13.344,12
11 Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim

Programı

20.016,18
12 Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı

Eğitim Programı

15.512,54
13 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikalı Eğitim

Programı

12.843,72
14 Ameliyathane      Hemşireliği      Sertifikalı      Eğitim

Programı

14.678,53
15 Hekimler    İçin    Hemodiyaliz    Sertifikalı    Eğitim

Programı

58.714,13
16 Uzman    Hekimler    İçin    Hemodiyaliz    Sertifikalı

Eğitim Programı

 

40.032,36

17 DDS           (Dekontaminasyon            Dezenfeksiyon

Sterilizasyon) Sertifikalı Eğitim Programı

6.672,06
18 Sülük Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı 5.004,05
19 Akupunktur (Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı 44.619,40
20 Akupunktur     (Diş     Hekimi)     Sertifikalı     Eğitim

Programı

34.444,51
21 Apiterapi Sertifikalı Eğitim Programı 6.672,06
22 Proloterapi Sertifikalı Eğitim Programı 10.008,09
23 Larva Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı 5.004,05
24 Osteopati Sertifikalı Eğitim Programı 83.400,75
25 Refleksoloji Sertifikalı Eğitim Programı 5.337,65
26 Kupa Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı 3.336,03
 

27

Fitoterapi (Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı 23.352,21
Fitoterapi (Diş Hekimi) Sertifikalı Eğitim Programı 17.931,16

28 Klasik    Homeopati    (Hekim)     Sertifikalı    Eğitim

Programı

29.190,26
Klasik Homeopati (Diş Hekimi) Sertifikalı Eğitim

Programı

29.190,26
Klasik    Homeopati    (Eczacı)     Sertifikalı    Eğitim

Programı

17.514,16
Klinik    Homeopati    (Hekim)     Sertifikalı    Eğitim

Programı

29.190,26
Klinik Homeopati (Diş Hekimi) Sertifikalı Eğitim

Programı

29.190,26
29 Ozon    Uygulaması     (Hekim)     Sertifikalı    Eğitim

Programı

10.008,09
Ozon Uygulaması (Diş Hekimi) Sertifikalı Eğitim

Programı

5.004,05
30 Mezoterapi (Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı 10.675,30
Mezoterapi     (Diş     Hekimi)     Sertifikalı     Eğitim

Programı

4.170,04
31 Hipnoz   Uygulaması    (Hekim)    Sertifikalı    Eğitim

Programı

16.680,15
Hipnoz Uygulaması (Diş Hekimi) Sertifikalı Eğitim

Programı

13.344,12
Hipnoz Uygulaması (Klinik Psikolog) Sertifikalı

Eğitim Programı

13.344,12
32 Müzikterapi (Sağlık Meslek Mensupları) Sertifikalı

Eğitim Programı

17.097,15
Müzikterapi (Müzik Meslek Mensupları) Sertifikalı

Eğitim Programı

15.429,14
Müzikterapi (Hem Sağlık Hem Müzik Meslek

Mensupları) Sertifikalı Eğitim Programı

13.344,12
33 Öfke   Yönetimi    Uygulayıcısı    Sertifikalı    Eğitim

Programı Sertifikalı Eğitim Programı

7.506,07
34 Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı 21.350,59
35 Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı Eğitim

Programı

40.032,36
36 Çocuğun     Psikososyal     Gelişimini     Destekeleme

Eğiticileri Sertifikalı Eğitim Programı

3.336,03
37 Aile Hekimliğine Uyum 1. Aşama Sertifikalı Eğitim

Programı

3.336,03
38 Terapötik Aferez Sertifikalı Eğitim Programı 20.016,18
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Enfeksiyon

Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Pediatrik Hematoloji, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji, Erişkin Hematoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

 

 

26.688,24

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Diğer Dal

Uzmanları Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

40.032,36
39 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon (Tıbbı Kan Bağış

Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

 

13.344,12

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Transfüzyon

Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

 

40.032,36

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Bölge Kan

Merkezi Sorumlusu Olarak Çalışacak Pratisyen Hekim) Sertifikalı Eğitim Programı

 

66.720,60

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan Hizmet

Birimlerinde     Çalışacak     Laboratuvar     Personeli) Sertifikalı Eğitim Programı

 

26.688,24

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan Hizmet

Birimlerinde       Flebotomist       Olarak      Çalışacak Personel) Sertifikalı Eğitim Programı

 

13.344,12

40 Yerinde      Değerlendirme       Yapacak      Verimlilik

Gözlemcisi Sertifikalı Eğitim Programı

4.003,24
41 Klinik Kodlama Değerlendirme Sertifikalı Eğitim

Programı

6.672,06
42 Çok Önemli Kişilerin Tıbbi KBRN Savunması

Sertifikalı Eğitim Programı

4.670,44
43 Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Eğiticisi

Sertifikalı Eğitim Programı

3.336,03
44 Temel Tıbbi KBRN Sertifikalı Eğitim Programı 3.336,03
46 Gemiadamı    Sağlık    Eğiticisi    Eğitimi    Sertifikalı

Eğitim Ücretleri

1.501,21
47 Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Sertifikalı

Eğitim Ücretleri

23.352,21
48 Sağlıkta      Kalite      Standartları      Değerlendiricisi

Sertifikalı Eğitim Programı

5.921,45
49 Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Klinik Kodlayıcı

Sertifikalı Eğitim Programı

3.336,03
50 Üremeye      Yardımcı     Tedavi     (ÜYTE)      Klinik

Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı

80.064,72
51 Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar

Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı

 

80.064,72

52 Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim

Ücretleri

215.173,94
53 Halk Sağlığı Hizmet Birimleri İzleme ve

Değerlendirme Personeli Sertifikalı Eğitim Programı

 

3.336,03

54 Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar

Sertifikalı Eğitim Programı

3.336,03
55 Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu

Sorumlu Müdür Sertifikalı Eğitim Programı

3.336,03
56 Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personeli

Sertifikalı Eğitim Programı (Hekim)

 

2.919,03

Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personeli

Sertifikalı Eğitim Programı (Diğer Sağlık Personeli)

 

2.668,82

57  Sağlık Bakanlığı Yenidoğan     Canlandırma/Neonatal      Resusitasyon

Programı    (NRP)    Uygulayıcı    Sertifikalı    Eğitim Ücretleri

 

 

2.001,62

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Ücretleri 2022

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0 Yorum

  1. 5 ay önce

    Yoğun   Bakım    Hemşireliği    Sertifikalı    Eğitimi bilgi almak istiyorum

    Cevapla