featured

Sağlık Bakanlığı Rücu İşlemlerine Yönelik 81 İl Valiliğine Yazı Gönderdi

Hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) dolayısıyla sağlık çalışanlarına açılan davalarda kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

“Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbi İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının, soruşturma ve rücu sürecindeki iş ve işlemleri kapsayan yönetmelikle birlikte, sağlık çalışanlarına yönelik soruşturma izninin verilmesi ve tazminat konularında yetkili Mesleki Sorumluluk Kurulu kuruldu.

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Rücu işlemlerine yönelik yazısını 81 İl Valiliğine gönderdi.

sağlık bakanlığı rücu i̇şlemlerine yönelik yazısını 81 i̇l valiliğine gönderdi

sağlık bakanlığı rücu i̇şlemlerine yönelik yazısını 81 i̇l valiliğine gönderdi

Sağlık Bakanlığı Rücu İşlemlerine Yönelik 81 İl Valiliğine Yazı Gönderdi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir