featured

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın: “Sağlıkta Huzurlu Ve Güvenli Ortam İçin Önerilerimizi Dikkate Alın”

Çıkarılan yasalara rağmen sağlıkta şiddet artmaya devam ederken, şiddetin bilimsel yaklaşımlarla çözülebileceğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, yataklı tedavi kurumlarının girişlerine X-Ray Cihazı kurulmasının şiddeti önlemede önemli bir adım olduğunu, ancak yoğun giriş çıkışların yaşandığı hastanelerde farklı problemlerin yaşanabileceğine dikkat çekti.

Necip Taşkın, 12 Mayıs 2022 Tarihinde Sağlıkta şiddet ve Malpraktis Yasasının Meclis’ten geçerek yasalaştığını; kanunla, Tutuklu Yargılama, Katalog Suç ve İyi hal düzenlemesi yapılmasına rağmen şiddetin önlemediğini, aksine tırmanmaya devam ettiğini, bunun da endişeleri artırdığını söyledi. Necip Taşkın, Sağlık Bakanlığı verileri, Sendikalar ve diğer sağlık meslek örgütlerinin araştırma ve raporları, sempozyumlar ,televizyon, gazete ve sosyal medyanın şiddetin önlenebilmesi için kullanılması gerektiğine vurgu yaparak şunları ifade etti:

“Sağlıkta şiddet, sağlık teşkilatlarında çalışanların olumsuz etkilenmesine, moral ve motivasyonlarının bozulmasına neden oluyor ve bu da tükenmişlik sendromunun önemli nedenlerinden biridir. Bu durum, sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi ve sürdürülebilirliği açısından sakıncalıdır.

Daha önce defaten yaptığımız açıklamalarda hastane girişlerine X-Ray Cihazı konulmasını önermiştik. Ancak şunu da söylemiştik; şiddetin önlenebilmesi için bilimsel çalışmalar yapılmalıdır; kamu spotları hazırlanmalı, Sağlık Bakanlığı, meslek örgütleri, sendika ve üniversiteler işbirliği içinde çözüm üretmelidir. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde yaşanan son olay sağlık çalışanlarının can güvenliğinin olmadığını ve endişelerinde haklı olduklarını bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle bilimsel çalışmaların yanı sıra 1. Basamak sağlık hizmetlerinin sunumu yaygınlaştırılmalı, Aile Hekimlerinin sevki olmadan hastaneye gidilmesi önlenmelidir.” dedi.

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, açıklamasına şu ifadeler ile devam etti: Sağlık çalışanlarının saygınlığının artırılması, yaptıkları hizmetin öneminin anlaşılabilmesi için ilköğretimden başlayarak konuyla ilgili dersler müfredata konmalıdır. Eğitim yoluyla birbirine saygı duyan, sabır ve hoşgörü gösteren bir nesil yetiştirilmelidir. Zira cezaların caydırıcı olmadığı görülmektedir. Ceza, olayın vuku bulduğu andan itibaren gözaltına alınıp tutuklu yargılanmayla caydırıcılık kazandırılabilir. Şiddete yönelen kişilerin kayıtlarının tutulacağı bir sicil oluşturularak hastaneye gelişlerinde güvenlik görevlileri tarafından kontrol altında tutulmalıdır. Ayrıca sağlık sigortası belli bir süre iptal edilerek sağlık hizmetini ücretli alması sağlanmalıdır.

Sağlık çalışanları şiddeti, baskıyı hak etmiyor. Uzun, yorucu ve yıpratıcı mesai yapan sağlık çalışanlarına huzurlu ve güvenli iş ortamı sağlamak devletin görevidir. Anayasal güvence altında olan bu konunun sağlanması için önerimizin dikkate alınmasını istiyoruz.”

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın: “Sağlıkta Huzurlu Ve Güvenli Ortam İçin Önerilerimizi Dikkate Alın”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir