İnsanların Yüzde 99'unda Bu Nörolojik Hastalık Var

İnsanların Yüzde 99’unda Bu Nörolojik Hastalık Var

Özel Adatıp Hastanesi Nöroloji ve Algoloji Uzmanı Uzm. Dr. Zeynep Tuncer, en sık yaşanan ağrı tipi olan ‘baş ağrısı’ hastalığı hakkında bilgilerini paylaştı. Toplumda en fazla meydana gelen nörolojik hastalıklardan biri olan baş ağrısının yaşam boyu görülme oranının yüzde 99 olduğuna dikkat çeken Tuncer, baş ağrılarının 14 alt gruba ayrıldığını ve 300’e yakın alt başlığının olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Tuncer, “Baş ağrısı en sık yaşanan nörolojik hastalıklardan birisidir. Yaşam boyu görülme oranı yüzde 99 olan baş ağrısı tüm dünyanın yaşadığı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Baş ağrılarının 14 alt gruba ayrıldığından bahseden Uzm. Dr. Zeynep Tuncer, “Baş ağrıları gruplara ayrıldığında 14 alt grupta sınıflanır ve 300’e yakın alt başlık bulunmaktadır. En sık migren ve gerilim tipi baş ağrısı görüldüğü bilinmekte ise de baş ağrısı özel polikliniklerinde nadir olan otonom sefaljiler gibi (küme baş ağrısı vb. gibi) baş ağrılarının da tanısı konabilmekte ve tüm baş ağrılarına yönelik ilaç ya da girişimsel (GON ve diğer sinir blokajkarı-botox gibi) tedaviler yapılabilmektedir. Çoğu zaman diş ağrısıyla da karışabilen ve diş kayıplarına neden olabilen şiddetli ve hayat kalitesini ciddi etkileyen yüz ağrıları da (Trigeminal Nevralji ) bu gruba dahildir” ifadelerini kullandı.

Herhangi bir sebebe dayandırılamayan, ataklar halinde bir anda ortaya çıkan baş ağrılarına “ilk baş ağrıları” (yani migren gibi), herhangi bir sebepten ötürü kaynaklanan (hipertansiyon, beyin kanaması, sinüzit, göz basıncının yüksekliği, kafa travması vb.) baş ağrılarına ise “ikincil baş ağrıları” denildiğine vurgu yapan Uzm. Dr. Zeynep Tuncer, “Hastaların yaklaşık yüzde 90’ını ilk baş ağrıları oluşturur. İkincil baş ağrılarında ise nedene yönelik diğer tedaviler gerekir. Ağrı Kliniğimizde baş ağrısı özel polikliniğimizde; migren, ilaç aşırı kullanım baş ağrısı, gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı ve diğer nadir tüm baş ağrıları ile Trigeminal Nevraljiye yönelik tüm medikal tedavi, sinir blokajı, pulsed radyofrekans, Gasser RFT gibi girişimsel işlemler yapılabilmektedir” şeklinde açıkladı. (Kaynak: İHA)

İnsanların Yüzde 99’unda Bu Nörolojik Hastalık Var

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir