Düzce Üniversitesi Çok Sayıda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapacak

Düzce Üniversitesi Çok Sayıda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapacak

Resmi Gazete’nin 1 Şubat tarihli son sayısında Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından personel alım ilanı yayımlandı.

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular 01.02.2023 – 15.02.2023 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi internet sayfası www.personel.duzce.edu.tr adresinde yer alan “Sözleşmeli Personel Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmından online olarak yapılacaktır. Online harici yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

düzce üniversitesi çok sayıda sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak

düzce üniversitesi çok sayıda sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak

düzce üniversitesi çok sayıda sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 • 657 sayılı Kanunun maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu
 • Lisans mezunları için 2022- KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2022- KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise 2022-KPSS P94 puanına sahip olmak
 1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
 • Resmi internet sayfamızda yer alan Başvuru Formu,
 • Özgeçmiş,
 • 2022 KPSS Sonuç Belgesi,
 • 1 adet Fotoğraf
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmış olanlar için Terhis Belgesi)
 • Nüfus Cüzdanı,
 • Diploma veya Mezun Belgesi,
 • Sertifika/belge istenen pozisyonlar için sertifika/belge,
 • Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

-Güvenlik görevlisi pozisyonları başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede çıplak ayakla boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)

(Yerleştirmesi yapılan adayların istenilen belgelerin asıllarını ibraz etmesi zorunludur. Belge asıllarını ibraz etmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

2. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

 • Başvuracak adayların; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi internet sayfası personel.duzce.edu.tr adresinde yer alan “Sözleşmeli Personel Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmından online olarak yapılacaktır.

-Online başvuru haricinde başvuru alınmayacaktır.

 • Her aday sadece bir pozisyona başvurabilir
 • KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri duzce.edu.tr adresinden açıklanacaktır. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır.
 • Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan adaylar başvuru belgelerinin asıllarını ve Üniversitemiz tarafından ayrıca istenecek olan belgelerin asıllarını atama işlemleri için ibraz etmek zorundadırlar. Belge asıllarını ibraz etmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde
 • Tüm pozisyonlara ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.
 • Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların personel.duzce.edu.tr adresinde açıklandığı günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını bildirmeleri ve 15 (on beş) gün içinde de ilanda istenen belgeleri Personel Daire Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir. Dilekçesini ve başvuruda istenen belgeleri süresi içeresinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
 • Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal
 • Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Düzce Üniversitesi Çok Sayıda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapacak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir