featured

Borç yapılandırılmasına ilişkin kanun Resmi Gazete’de

Hazine ve Maliye Bakanlığının vatandaşların Kamuya borç yapılandırılması için olanak sağlayan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)” Resmi Gazete’de yayımlandı.

borç yapılandırılması

Buna göre, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinmesi, dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları gibi) sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması, 2018-2022 dönemine ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere dair vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması imkanları getirildi.

Belirlenen tutarı peşin veya 48 aya varan taksitlerle ödeme, peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE oranı üzerinden hesaplanan tutar üzerinden %90 indirim, trafik para cezaları matrahta %25 indirim veya vergi matrahı veya vergi artışında gelir üzerinden hesaplanan trafik cezası ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, vergi artışı sonucu ödenen vergilerin tamamının ödenmesi halinde 12 aya kadar peşin veya aylık eşit taksitler halinde ödenmesi halinde bu vergiler üzerinden %10 indirim yapılması, İşletme kayıtlarının (nakit bakiyeler, ortaklardan alacaklar, mallar, tesisler vb.) beyan edilmeyen gelir ve kazançların ceza ve faiz olmaksızın, pişmanlık duyarak beyan etmesi halinde taksitlendirilmesi gibi olanaklar sağlandı.

bununla beraber, Yüksek öğrenim Kredi ve Yurt hizmetleri kanunu’nda yapılan düzenleme kapsamında öğrenim kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 kasım 2022 tarihi arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmayarak ve bu alacaklar terkin edilerek kalan borç yeni gelen yapılandırma kapsamında ödenebilir olacak.

Mükellefler başvurularını 31 Mayıs 2023 dahil olmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) veya e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden veya bağlı oldukları vergi dairesine doğrudan ya da posta yoluyla da yapabilecekler.

Yeniden yapılandırılan borçlar 12,18,24, veya 48 ayda eşit taksitlerle geri ödenebilir.

Taksitli ödeme yapmak isterseniz, seçtiğiniz taksit sayısına bağlı olarak yapılandırılmış tutara ek bir faktör uygulanacaktır. Bu faktör ise yıllık %9 olarak belirlendi.

Peşin ödemelerde ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutarına %90 oranında indirim uygulanacak ve herhangi bir faktör ödemesi yapılmayacaktır.

İdari para cezalarının peşin ödenmesi durumunda, ceza tutarının %25’i oranında indirim yapılır.

Yeniden yapılandırılan borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşların kanundan yararlanabilmesi için ilk iki taksiti zamanında ve eksiksiz ödemesi gerekiyor.

Takvim yılı içinde 3 taksitin ödenmemesi, ilk 2 taksitin zamanında ödenmesi durumunda temerrüt sayılmaz.

Süresinde ödenememiş bu taksitler seçtikleri plana göre son taksiti izleyen ay sonuna kadar bu gün için aylık yüzde 2,5 hesaplanan geç ödeme zammı ile ödenebilecek.

Ancak bir takvim yılında 3 taksitten fazla ödenmemesi halinde kanundan yararlanma hakkı kaybedilir.

Ayrıca, yapılandırma düzenlemelerinin yanı sıra Kanun ile tahsilinden vazgeçilen alacaklar ile ilgili düzenlemeler de yapıldı.

Vatandaşların Vergi Dairesi ile olan vergiler, faiz, cezalar ve 2 bin liraya kadar her türlü borçların silinmesi planlandı.

Bir kişinin 31 Aralık 2022 tarihinden önce tüm vergi dairelerine ödediği borçların toplamı 2.000 TL’yi geçmediği takdirde, bu uzlaşma kapsamında borç iptal edilecek ve borç koşulsuz olarak bir kereden sona erecektir.

İptal başvurusu gerekli değildir. Gelir İdaresi Başkanlığı, genel müdürlüğe karşı geri alınacak alacakları belirler ve işlemi gerçekleştirir.

Borç yapılandırılmasına ilişkin kanun Resmi Gazete’de

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir