Gündem

Vaiz Maaşı Ne Kadar? 2023

Vaiz Kimdir?

DDiyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vaiz olarak çalışan kişiler; dini sohbet, bilgilendirme ve vaazla görevlidir. Vaizler toplu ibadet alanları, hastane, cezaevi, öğrenci yurdu gibi kurumlarda istihdam edilebilir. Camilerdeki vaaz görevini ise imamlar üstlenir.

Diyanet İşleri Başkanlığı irşad hizmetleri kapsamında farklı kurumlarla anlaşmalar yaparak belirli dönemlerde vaiz istihdamı yapar. Vaiz istihdamı, sözleşmeli ya da kadrolu olarak gerçekleşebilir.

vaiz maaşı ne kadar? 2022

Nasıl Vaiz Olunur?

Vaiz olmanın şartları imam ve müezzin olmakla aynıdır. İmam hatip lisesi mezunu veya ilahiyat fakültesi mezunu olan, KPSS ve DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) sınavlarından geçerli puanları alan ve sözlü sınavda başarılı olan kişiler vaiz olabilir.

Vaizlik sözlü sınavında, kişilerin dini bilgileriyle birlikte vaaz verme kabiliyetleri ölçülür. Diğer kriterleri yerine getiren ve son olarak bu sınavda başarı gösteren adaylar Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vaiz olarak çalışmaya başlayabilir.

Vaizlerin Görevleri Nelerdir?

Başvaiz, uzman vaiz ve vaizlerin ortak görevleri şunlardır:

 1. a) Her türlü vasıtadan yararlanarak toplumu dini konularda bilgilendirmek, irşat ve rehberlik hizmeti sunmak.
 2. b) Ramazan ayı ve dini günler dışında, haftada beş defa, erkek vaizler için biri cuma vaktinde olmak üzere, müftülükçe belirlenen yerlerde vaaz etmek, bunlardan en az birini takrir yöntemiyle veya sohbet şeklinde yapmak.
 3. c) Aile ve dini rehberlik bürosunda, fetva hattında ve irşat programlarıyla ilgili çalışmalarda görev almak.

ç) Ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk eğitim evleri, huzurevleri, sevgi evleri, sağlık kuruluşları, öğrenci yurdu, fabrika ve benzeri yerlerde vaaz ve irşat hizmetinde bulunmak.

 1. d) Görevli bulunduğu bölgenin dini, milli, sosyal ve kültürel yapısı ile bu yapının özelliklerinden doğan fert ve toplum davranışları üzerinde incelemeler yapmak, inceleme sonuçlarını ve görülen aksaklıkların giderilebilmesi için görüş ve tekliflerini gerektiğinde yazılı olarak müftülüğe bildirmek.
 2. e) Başkanlığın görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak, proje ve raporlar hazırlayarak amirlerine sunmak.
 3. f) Görevlendirildiğinde seminer, panel, sempozyum gibi toplantılara katılmak ve konferans vermek.
 4. g) Müftülüğün bilgisi dahilinde, görev mahallerindeki vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların irşat taleplerine katkı sağlamak.

vaiz maaşı ne kadar? 2022

ğ) Görevlendirildiğinde Kur’an kursları ile hizmet içi eğitim kurslarında ders vermek, komisyonlarda görev yapmak.

 1. h) Müftülükçe belirlenecek konularda hutbe metni hazırlamak.

ı) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Aile ve dini rehberlik bürosunda, fetva hattında veya irşat kurullarında görevlendirilen vaizler, buralarda görev yaptıkları her bir gün için bir vaaz görevinden muaf tutulurlar.

Uzman vaizler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

 1. a) Göreve yeni başlayan vaizler ile vaaz ve irşat hizmetlerinde bulunabilecek diğer personele rehberlik yapmak.
 2. b) Hutbe ve vaaz hazırlama, ceza ve infaz kurumlarında yürütülen din hizmetleri, aile ve dini rehberlik hizmetleri, sosyal hizmet kurumları ve hastanelerde yürütülen din hizmetleri medya aracılığıyla yürütülen irşat hizmetleri, toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik irşat hizmetleri, kadınlara yönelik irşat hizmetleri, çocuklara yönelik irşat hizmetleri, gençlere yönelik irşat hizmetleri, olağanüstü durumlarda irşat hizmet hizmetleri gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katılmak.
 3. c) Başvaiz bulunmaması halinde başvaizin görevlerini yapmak.

Başvaizler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

 1. a) Hutbe ve vaaz hazırlama, ceza ve infaz kurumlarında yürütülen din hizmetleri, aile ve dini rehberlik hizmetleri, sosyal hizmet kurumları ve hastanelerde yürütülen din hizmetleri medya aracılığıyla yürütülen irşat hizmetleri, toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik irşat hizmetleri, kadınlara yönelik irşat hizmetleri, çocuklara yönelik irşat hizmetleri, gençlere yönelik irşat hizmetleri, olağanüstü durumlarda irşat hizmet hizmetleri gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katılmak.
 2. b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan irşat hizmetlerini mevzuata uygun olarak planlamak ve koordine etmek.
 3. c) İrşat hizmetleriyle ilgili kurul toplantıları için gerekli hazırlıkları yapmak.

ç) Yüz yüze vaaz uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla görevli bulunduğu müftülük personelinden vaaz edebileceklere yönelik düzenlenecek eğitim çalışmalarını koordine etmek ve bu personelin vaaz uygulamalarını takip etmek.

(2) Birden fazla başvaiz olması halinde başvaizin görevleri bunlar arasında paylaştırılır.

Cezaevi vaizlerinin görevleri şunlardır:

 1. a) Görevlendirildiği ceza infaz kurumları ve eğitim evlerinde Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan 10/2/2011 tarihli Tutuklu ve Hükümlülerin Dini ve Ahlaki Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik Protokolde belirlenen görevleri yapmak.
 2. b) Müftülükçe hazırlanan programa göre her hafta cuma vaktinde camilerde vaaz etmek.
 3. c) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

vaiz maaşı ne kadar? 2022

 

Vaiz Maaşı 2023

Kadrolu vaiz maaşı imamların ve müezzinlerin maaşlarına yakındır. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vaiz olarak çalışmaya yeni başlayan bir personel yaklaşık 10 bin 105 TL maaş alır.

Mesleğe yıllarını vermiş ve derece bakımından yükselmiş bir vaiz maaşı ise 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla 15 bin Türk lirasına yakın maaş alır. Bu miktar, aile ve çocuk yardımının tahmini olarak eklenmesi sonucu ulaşılan net vaiz maaşı miktarıdır.

Son dakika personel sağlık ve gündem haberlerini Sağlık Ağı ile takip edin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat