Diyabetli Çocuklar

Diyabetli Çocuklar “Diyabet Programı” Sayesinde Hastalığını Kolay Sürdürüyor

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu sayesiyle şeker hastalığı olan öğrenciler, okulda öğretmenlerinin de desteğiyle diyabet hastalığını daha kolay bir şekilde yürütebilmeyi sağlıyor. Diyabetin hastalığının 2021 yılında 6.7 milyon ölüme neden olduğu düşünülürken, diyabetli bireylerin sağlık harcamaları için 2021 yılında minimum 966 milyar dolar kullanıldığı ve bu bütçenin sağlık hizmetlerine harcanan küresel toplamın %9’una karşılık geldiği belirtiliyor.

diyabetli çocuklar "diyabet programı" sayesinde hastalığını kolay sürdürüyor

“Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu” Diyabetlilerin Hastalıklarını Etkin Şekilde Yürütebilmesini Amaçlıyor

T.C. Sağlık Bakanlığı, sağlıklı bir hayat tarzının aşılanması neticesinde “Yetişkinlerde ve Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2019-2023” programı kapsamında uygulamaları sürdürmeye devam ediyor. Gerek tedavi gerek bakım ihtiyaçlarına yönelik özel bir grubu oluşturan ve ancak etkin bir hastalık yönetimiyle normal bir hayat sürdürebilen diyabet hastası öğrencilerin, öğretmenlerinin de desteğiyle diyabetlerini etkin şekilde yürütebilme amacıyla “Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu” üzerinden çalışma sürdürüyor.

diyabetli çocuklar "diyabet programı" sayesinde hastalığını kolay sürdürüyor

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi, Diyabet Derneği‘nin desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, diyabetli öğrencilerin okuldaki bakımlarının kuvvetlendirilmesi, öğretmen ve öğrencilere çocuklarda diyabet belirtilerini öğretilerek erken tanı konulması sağlanıyor.

Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de kan şekeri seviyesi düştüğünde ve diğer acil durumlarda neler yapılması gerektiğine dair eğitim alıyor. Diyabet hastası çocukların gerektiğinde ara öğünlerini almaları ve insülin yapmaları için kolay bir ortam kurulduğu, arkadaşlarıyla uyumlu ve ayrımcılığa uğramadan bir eğitim hayatı sürdürmeleri neticesinde kuvvetlendirici bir ortam oluşturmayı hedefleyen programda birçok aktiviteye yer veriliyor.

diyabetli çocuklar "diyabet programı" sayesinde hastalığını kolay sürdürüyor

T.C. Sağlık Bakanlığı, diyabete ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin arttırılması, komplikasyonların ve diyabete bağlı kayıpların azaltılması amacıyla “Türkiye Diyabet Programı” yürütülüyor.

Türkiye Diyabet Programı kapsamında, diyabetle etkin mücadele edilebilmesi neticesinde Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak, Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak, Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak, Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek ve Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek, diyabet ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmek kategorilerinde çalışmalar sürdürülüyor.

Bu bakımda Türkiye’de diyabet ilişkin bakımlarda erişimin ve kalitesinin artırılması için birinci basamakta aile hekimleri, sürece katkı ekliyor. Aile hekimleri, hastasının kimlik numarasını yazarak sistemde hastanın bulunabilmesi, hastanın hastalık yönetim programlarındaki son durumunun görülebildiği Hastalık Yönetim Platformu aracılığıyla, hedef nüfuslarında diyabet tarama ve izlemleri ile etkin diyabet bakımına erişimi kolaylaştırıyor. Bu platform, klinik kılavuz işlevi de görüyor ve Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi içerisinde “Aile Hekimlerine Yönelik Diyabet Yönetimi Eğitimi” yer alıyor. Türkiye Diyabet Programı‘nın 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde yineleme çalışmalarının tamamlandığı söyleniliyor.

Diyabetli Çocuklar “Diyabet Programı” Sayesinde Hastalığını Kolay Sürdürüyor

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir