Gündem

Kıyamet Alametleri Neler, Hangileri Gerçekleşti?

Kur’an-ı Kerim’de çok defa kıyametten bahsedilir ve kıyametin mutlaka gerçekleşeceği anlatılır ancak bütün kıyamet alametlerine dair bilgiler yer almaz. Kur’an-ı Kerim’de kıyamete dair yer alan en net alamet, kıyamet kopmadan önce Ye’cûc ve Me’cûc ile Dabbetü’l-Arz’ın ortaya çıkacağından bahsedilmesidir. Ayrıca Kur’an’da kıyamet kopmadan önce gökyüzünden insanları saracak bir dumanın yayılacağı ve ayın yarılacağı bilgileri yer alır. Bu bilgiler ışığında kıyametin kesinlikle gerçekleşeceğine inanan insanlar kıyamet alametlerinin neler olduğunu merak eder ve araştırır.

Kıyamet Alameti Nedir?

Kıyamet, dünyanın sonunun geldiği zamandır ve kıyamet kopunca, ölmüş kimseler diriltilerek mahşerde toplanır. Kıyamet alametleri ise dünyanın sonunun geldiğini ve kıyametin yakın zamanda kopacağını gösteren işaretlerdir.

Kıyamet belirtilerinin kaynağı, hadis-i şeriflerdir. Hadis-i şeriflere göre Hz. Peygamber, yaşanacak bazı olayların kıyamet vaktinin yaklaştığına dair işaret olacağını söyler. Yine hadis-i şeriflere göre Hz. Peygamber, kıyamete yakın bir zaman diliminde dünyaya gönderilmiştir. Yani son peygamberin Hz. Muhammed olması, başlı başına bir kıyamet alametidir.

Ancak bu tür alametler, İslam bilginleri tarafından küçük kıyamet alameti (alamat-ı suğra) olarak sınıflandırılır. Bir de büyük alametler (alamat-ı kübra) vardır küçük alametler kıyametin habercisi olarak kabul edilirken büyük alametler, kıyametin iyice yaklaştığına işaret eder.

kıyamet alametleri neler, hangileri gerçekleşti

Gerçekleşen 10 Küçük Kıyamet Alameti

Son peygamber Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinden sonra en çok zikredilen ve gerçekleştiğine inanılan küçük 10 küçük kıyamet alameti şöyledir:

 1. İnsanların ölmeyi istemeleri (Buhari, Müslim)
 2. Cimriliğin artması (İ. Neccar)
 3. Çocukların öfkeli olması ve büyüklerine saygısızlık yapması (Haraiti)
 4. İnsanların temizlikte fazla titiz olması (Ebu Davud)
 5. İnsanların binalar yapmakta birbirleriyle yarışmaları (Buhari)
 6. İslami öğretilerin ortadan kalkması ve cehaletin artması (Buhari)
 7. Fitnenin çoğalması ve cinayetlerin artması (Buhari, Müslim)
 8. Depremlerin çoğalması (Buhari)
 9. Zinanın açıkça işlenmesi ve içki tüketiminin artması (Buhari)
 10. Kur’an-ı Kerim’in çalgı aletlerinden okunması (Tergib-üs-salat)

En Büyük 8 Kıyamet Alameti

Henüz gerçekleşmemiş olan ve gerçekleşmesi durumunda kıyametin çok yakın olduğunu gösterecek olan 10 büyük kıyamet alameti (alamat-ı kübra) şöyledir:

 1. Deccal’in ortaya çıkması: Kur’an-ı Kerim’de de yer alan bu alamet, en büyük kıyamet alametlerindendir. Deccal, kıyamet vakti ortaya çıkacak olan yalancı bir kişidir ve Deccal’in amacı, insanları kötülüğe yönlendirmektir ve bu görevinde çok başarılı olacaktır.

Hadis-i şeriflere göre (Buhari ve Müslim) Deccal, şu özellikleri taşıyacaktır:

 • Sağ gözü kördür.
 • İki gözünün arasında “kafir” yazar.
 • Çocuğu yoktur.
 • Medine’ye ve Mekke’ye giremez.
 • Ortaya çıktıktan sonra dünyada 40 gün kalır.
 • Yaşadığı süre zarfında olağanüstü olaylar göstererek insanları ikna eder.
 • İsa tarafından öldürülür.
 1. Hz. İsa’nın inmesi: Hazreti İsa kıyamet öncesi yeryüzüne inecek ve Hristiyanları İslam dinine davet edecektir.
 2. Ye’cûc ve Me’cûc’ün ortaya çıkışı: Asılları ve soyları belirsiz olan Ye’cûc ve Me’cûc, yeryüzünde bozgunluk yapacak, insanlara saldıracak ve şehirleri yakıp yıkacaktır.
 3. Dabbetü’l-Arz’ın ortaya çıkması: Kıyamet kopmadan önce yerden ortaya çıkacak bir yaratıktır.
 4. Güneşin batıdan doğması: Güneş bilindiği üzere doğudan doğar ve batıdan batar. Ancak güneş, kıyamet çok yaklaştığında batıdan doğacaktır.
 5. Üç bölgede büyük çöküntülerin yaşanması: Doğu, Batı ve Arap Yarımadası olmak üzere üç bölgede büyük çöküntülerin meydana gelmesi büyük bir kıyamet alametidir.
 6. Yemen’den çıkan büyük ateş: Yemen’den çıkan büyük bir ateşin insanları önüne alarak çoğalması büyük bir kıyamet alametidir.
 7. Dünyayı dumanın kaplaması: Kur’an-ı Kerim’de de yer alan bu alamet, kıyametin en büyük habercilerindendir. Buna göre kıyamet gerçekleşmeden hemen önce dünyayı bir duman bulutu sarar ve bulut, kırk gün kırk gece kalır. İnananları hafif etkileyecek olan bu bulut, kafirleri ağır derecede etkiler.

kıyamet alametleri neler, hangileri gerçekleşti

Şimdiye Kadar Kaç Tane Kıyamet Alameti Gerçekleşti?

Din alimleri tarafından Kur’an-ı Kerim’den ve hadis-i şeriflerden çıkartılan sonuçlara göre toplam 100’e yakın kıyamet alameti söz konusudur. İslam alimlerinin birçoğu, bu alametlerden, yukarıda sıraladığımız 8 büyük alamet dışında kalan küçük alametlerin tamamının gerçekleştiğine inanır. Sekiz büyük alametten herhangi bir tanesi ise henüz gerçekleşmemiştir.

Bazı din alimleri ise “Mümin sayısının iyice azalacağı”, “Kıyamet kopmadan evvel yüz yıl öncesine kadar dünyada Allah’a ibadet eden hiç kimsenin kalmayacağı”, “Fırat nehrinin sularının çekilerek nehirden altın çıkacağı” ve “iki büyük İslam ordusunun birbiriyle savaşacağı” gibi küçük alametlerin henüz gerçekleşmediğini söyler. Ancak genel yorum ve inanış, kıyamet alametlerinin birçoğunun gerçekleştiği yönündedir.

Kıyamet Ne Zaman Kopacak?

Büyük ve küçük kıyamet alametlerini okuyan kişilerin aklına kıyametin ne zaman kopacağına dair bir ayetin ya da hadis-i şerifin olup olmadığı sorusu gelebilir. Kıyametin ne zaman kopacağına dair bir ayet ya da hadis bulunmaz. Hadis-i şeriflere göre Hz. Muhammed de kıyamet vaktini bilmez. Yani kıyametin ne zaman gerçekleşeceği ile ilgili bilgi Allah nezdindedir, insanlar tarafından bilinmez.

Fakat İslam inancına göre en önemli olaylar cuma günleri gerçekleşir. Bundan yola çıkarak birçok İslam alemi, kıyametin Cuma günü kopacağını düşünür. Ayrıca bir diğer Buhari hadis-i şerifine göre kıyamet güneş batınca ve akşam vakti kopar.

kıyamet alametleri neler, hangileri gerçekleşti?

Kıyamet Koptuğunda Ne Olacak?

İslam inancına göre kıyamet koptuğunda şunlar gerçekleşir:

 • Ölüler kıyametin koptuğunu başlarının mezarlarına çarpmasıyla anlar.
 • Münker ve Nekir (iki melek) ölülerin yanına gelerek çeşitli sorular sorar ve onları hesaba çeker.
 • Müminler kelime-i şehadet getirerek azaptan kurtulur. Günahkar olanlar ise kabir azabı çeker.
 • Allah İsrafil’i dirildir ve Sûr’a üflemesini emreder.
 • Mahşer günü herkes dirilerek mahşer yerine çırılçıplak gider.
 • Amel defterleri açılır ve Kiramen Katibin melekleri herkesin sevaplarını ve günahlarını yazar.
 • Hesap sonrası Hz. Muhammed gelerek ümmetinin günahlarının affedilmesini Allah’tan ister.
 • Sevapları daha çok olan Müminler cennetle ödüllendirilir. Günahları sevaplarından fazla olan Müminler ise cehennemle cezalandırılır. Ehl-i Sünnet inancına göre cehennemle cezalandırılan Müminlerin cezalarını çektikten sonra cennete gideceğine inanılır. İnanmayan kişiler ise sonsuz cehennemle cezalandırılır.

Son dakika personel sağlık ve gündem haberlerini Sağlık Ağı ile takip edin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat