Personel Maaşları

Uzman Çavuş Maaşı 2023

En az lise mezunu kişiler arasından seçilen uzman çavuşların ikinci derecenin altıncı kademesine kadar yükselme şansı bulunur. Uzman çavuşluktan astsubaylığa geçiş de mümkündür. Bu yönleriyle uzman çavuşluk, askerlikte kariyer yapmak isteyen kişiler için de uygun bir rütbedir.

uzman çavuş maaşı 2022

Uzman Çavuş Kimdir?

Uzman çavuşluk, en az lise mezunu olan ve askerlik mesleğini Türk Silahlı Kuvvetleri’nde profesyonel anlamda icra eden bazı uzman erbaşlara verilen bir rütbedir.

Çavuş rütbesi, onbaşı rütbesinin bir kademe üstüdür. Bu anlamda uzman çavuşlar, bir manga komutanı olarak görevlendirilebilirler. Fakat temel vazifeleri komutanlık değil, erler ile subaylar arasındaki ilişkinin düzenlenmesine katkı sağlamaktır.

uzman çavuş maaşı 2022

Uzman Çavuş Ne İş Yapar?

Tıpkı diğer askerler gibi Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan her uzman çavuşun en temel görevi yurt güvenliğini sağlamaktır. Bu bağlamda her bir uzman çavuşun görevleri, bağlı olduğu sınıfa göre değişiklik gösterir.

Uzman çavuşların genel vazifeleri ise şöyledir:

  • Nöbet hizmetlerini düzenlemek
  • Yerleşke güvenliğini temin etmek
  • Subaylar ve astsubaylar ile erler arasındaki iletişimi sağlamak
  • Dahil olduğu sınıfa uygun olarak araç bakımı gibi teknik hizmetleri yerine getirmek
  • Komutanlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

Nasıl Uzman Çavuş Olunur?

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde uzman çavuşlar görev yapar. Ancak profesyonel askerlik anlamında uzman çavuşlar, yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev alır.

Uzman çavuşlar, uzman onbaşılıktan terfi edebileceği gibi doğrudan uzman çavuş olarak da görev alabilirler. En az lise mezunu olan ve askerlik görevini yerine getirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, uzman çavuş olmak için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başvuru yapabilir.

Başvurusu değerlendirilen ve uygun bulunan adaylar çeşitli sınavlara ve mülakatlara kabul edilir. Bu aşamaları geçen adaylar eğitime alınır ve eğitimini tamamlayan adaylar uzman çavuş rütbesiyle orduya katılır.

uzman çavuş maaşı 2022

Uzman Çavuş Maaşı

Türkiye’de askerlik mesleği açısından terör riski bulunan iller ve bulunmayan iller farklı değerlendirilir. Bu nedenle Askeri personelin görevinin bir bölümünü zorunlu olarak terör riski barındıran şehirlerinde gerçekleştirmesi gerekir.

Aynı kriter, maaşları da etkiler. Bu nedenle terör riski olmayan illerinde uzman çavuş rütbesiyle görev yapan askerler, terör riski bulunan illerinde aynı rütbeyle görev yapan askerlere göre daha düşük maaş alır.

2023 yılında terör açısından risk barındırmayan şehirlerdeki uzman çavuşların yaklaşık 23 bin Türk lirası ile 30 bin Türk lirası arasında maaş aldığı söylenebilir. Doğudaki terör riski barındıran şehirlerde çalışan uzman çavuşların maaşları ise 20 bin Türk lirası ile 25 bin Türk lirası arasındadır. Söz konusu bu maaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askerler için geçerlidir.

Jandarma Uzman Çavuş Maaşı

Jandarma uzman çavuşların maaşları, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı oldukları için TSK bünyesinde çalışan uzman çavuşlardan farklıdır. Ancak terör riski kriteri, jandarma uzman çavuşları için de geçerlidir. Yani terör riski barındıran şehirlerdeki uzman çavuşların maaşı, terör riski barındırmayan şehirlerdeki uzman çavuşlara kıyasla daha fazladır.

Sonuç olarak terör riski olmayan bir şehirde görev alan jandarma uzman çavuşlarının maaşları yaklaşık 15 bin Türk lirasıyla 18 bin Türk lirası arasındadır. Terör riski olan şehirlerde çalışan jandarma uzman çavuşları ise 18 bin Türk lirasıyla 22 bin Türk lirası arasında maaş alır.

uzman çavuş maaşı 2022

Uzman Çavuşların Maaşı Ne Kadar?

Uzman çavuş maaşını etkileyen kriterler ve bu kriterlerin maaşlara etkisi aşağıda belirtilmiştir.

  • Çalıştığı kurum: Uzman çavuşlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ya da Sahil Güvenlik Komutanlığında görev alabilir. En avantajlı maaşı TSK verir ve TSK’da çalışan uzman çavuşlar, diğer kurumlarda çalışan kişilere göre birkaç bin TL daha fazla maaş alabilir.
  • Görev yaptığı şehir: Bütün kurumlardaki uzman çavuşlar için geçerlidir. Terör riski barındıran şehirlerde çalışan uzman çavuşlar yaklaşık 2-3 bin Türk lirası daha fazla maaş alır.
  • Dil tazminatı: YDS sınavında başarılı olan uzman çavuş maaşına dil tazminatı eklenir.
  • Kademe ve tecrübe: Yüksek kademedeki ve tecrübeli uzman çavuşlar daha yüksek maaş alır.

Bütün bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda uzman çavuşların ortalama olarak 14 bin Türk lirasıyla 23 bin Türk lirası arasında maaş aldığı söylenebilir.

Sözleşmeli Uzman Çavuş Maaşı

İlgili kanun gereği, kurumlar tarafından iki yıldan az ve beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşmeli uzman çavuş istihdamı yapılabilir. Ayrıca bu sözleşme 7 yıla kadar uzatılabilir. Daha sonra kişi, tazminatını alarak mesleği bırakabilir ya da kalıcı olarak boş kadro ve pozisyonlara atanabilir. Personel Sağlık

Sözleşmeli uzman çavuş maaşı 2023 yılında yaklaşık 15 bin Türk lirasıdır. Terör riski barındıran illerde çalışan sözleşmeli ve deneyimli uzman çavuş maaşı 20 bin Türk lirasına kadar yükselebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat