Sağlık Bakanlığı Haberleri

Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna Göre 2. Ek Yerleştirme

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan personel için Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde öngörülen hükümler ve 26/06/2020 tarihli ve 84873901/774.05/263 sayılı Bakanlık Makamı Onayı doğrultusunda Bakanlığımız ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan protokol neticesinde 04 Ekim 2020 ve 17 Ocak 2021 tarihlerinde Unvan Değişikliği yazılı sınavı, 16.08.2021-08.09.2021 tarihleri arasında ve 24 Eylül 2021 tarihinde Unvan Değişikliği sözlü sınavı yapılmıştır.

 

Unvan Değişikliği Sınavı başarı sıralaması 05 Kasım 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 13’üncü maddesi doğrultusunda belirlenerek Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan edilmiştir.

Bakanlığımızca, 2020 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna Göre Yerleştirme ilan metni ve takvim çerçevesinde; unvan değişikliği sınavında başarılı olan asıl adaylar arasından tercihte bulunanlardan başarı sıralamasına göre yerleştirme işlemleri noter huzurunda 26/11/2021 tarihinde, 2020 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna Göre Ek Yerleştirme işlemi ise 31/03/2022 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilmiştir.

 

2020 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi ve 2020 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna Göre Ek Yerleştirme İşlemi sonucunda boş kalan, yasal süresi içinde atandığı kadroda görevine başlamayanlar ile atandığı yeni unvanda görevine başlayıp da emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma,

başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara ilgili mevzuat gereği yedek adaylar arasından başarı sırasına göre isimleri ilan edilen personelin ekte belirlenen münhal kadrolar için tercihlerinin alınarak başarı sıralamasına göre yerleştirme işlemleri ekteki takvim çerçevesinde noter huzurunda yapılacaktır.

 

 • Başvurular kura takviminde belirtilen tarihler arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacaktır.
 • Başvurular, 10 Mayıs 2022 Salı günü başlayıp, 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 18:00’de sona
 • Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

 • Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
 • Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.
 • Başvuru yapacak olan adaylar sınava başvurduğu unvan ve branşta yerleştirme işlemine esas ilan edilen münhal yerlere en fazla on (10) adet tercihte bulunulabilecek olup tercihleri doğrultusunda başarı sıralaması esas alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.

 

 • İlan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Bu kura için açılmış olan münhal kadrolar il bazında ilan edilmiştir.
 • Adayların yerleştirme işlemleri 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü noter huzurunda bilgisayar ortamında yapılacaktır.

 

 • Bu yerleştirme sonucu yerleşenlerin mükteseplerine uygun kadrolara atamalarının yapılması, mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik olarak 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi hükümleri kapsamında dolu veya boş kadro değişikliği yoluna gidilecek ve kadro uygun hale getirildikten sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklı kalacaktır.
 • Ataması yapılan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ve 63. maddelerinde düzenlenen süreler içerisinde göreve başlamakla yükümlüdür. Mezkur maddelerde belirtilen sürelerde göreve başlamayan personelin atamaları iptal edilecektir.

 

 • Unvan değişikliği sınavı sonucunda atananlar; eş durumu, sağlık nedeniyle yer değiştirme, öğrenim şartı, engellilik durumu ve can güvenliği nedeniyle yer değiştirmeleri hariç olmak üzere atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça iller arası yer değişikliği talebinde bulunamayacaklardır.
 • Personelin, unvan değişikliği sınavına başvurusu sırasındaki beyanı esas kabul edildiğinden, yerleştirme sonucu yerleşenlerden, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak; atama yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

2020 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCUNA GÖRE 2. EK YERLEŞTİRME TAKVİMİ

 

 

SIRA

 

TARİH

 

AÇIKLAMA

 

 

1

 

10 Mayıs 2022 Salı – 16 Mayıs 2022 Pazartesi Saat 18:00’e kadar

 

PBS üzerinden başvuruların yapılması

 

2

 

17 Mayıs 2022 Salı

 

Yerleştirme komisyonu son değerlendirme

 

 

3

 

 

18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

 

YERLEŞTİRME İŞLEMİ

(Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.)

Münhal Kadrolar
Müracat Edebilecek Personel Listesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu