featured

Türk Sağlık-Sen: “Sağlık Fizikçileri İçin Bakanlığa Başvurduk”

Türk Sağlık-Sen tarafından yapılan başvuruda  “Sağlık Fizikçisi olabilmek için Fizik Mühendisliği Lisans diploması aranmakta olup, aranan lisans diploması ile Teknik Hizmetler sınıfına atanan Fizik Mühendislerinin ilgili Kanunun Ek 13. maddesi hükmünde belirlenen alanlarda yüksek lisans yapmaları halinde ise mevzuatın lafzına ve mantığına aykırı olarak Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında Sağlık Fizikçisi olarak atandıkları, sahip oldukları lisans diplomasının sağladığı özlük haklarının çok altında maaş ve özlük haklarıyla çalıştırılmalarına neden olmaktadır.” denildi.

Bu personellerin özlük hakları bakımından asıl unvanları olan ‘Fizikçi’ veya ‘Fizik Mühendisi’ gibi teknik hizmetler sınıfında yer alan personellerin özlük haklarından yararlanamamaları eşitlik ve hakkaniyet ilkesine aykırılık teşkil ettiği belirtildi. “Fizik, Fizik Mühendisliği diplomasına haiz bu personellerin hizmet sınıflarının belirlemesinde lisans öğrenimlerinin göz ardı edilmemesi gerektiği açıktır. Aksi hal, 6 yıllık zorunlu bir eğitim süresi sonunda emsallerinden farklı olarak, ön lisans düzeyinde maaş ve özlük haklarına mahkum bırakılmalarına neden olmaktadır.” Denildi.

Lisans diplomaları üzerine yüksek lisans yapılarak haiz olunan unvana uygun olacak şekilde Sağlık Fizikçilerinin sağlık hizmetleri sınıfından teknik hizmetler sınıfına geçirilerek özlük haklarının iyileştirilmesi, bu mümkün değil ise 6 yıllık zorunlu eğitim süreleri dikkat alınarak sağlık hizmetleri sınıfında uzmanlıklarının tanınması  hususunda gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılması istendi.

Türk Sağlık-Sen: “Sağlık Fizikçileri İçin Bakanlığa Başvurduk”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir