featured

Sağlık-Sen, ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ Konusunda Danıştay’a Başvurdu

Adaletsizliğe yol açan maddelerin bulunması sebebiyle Sağlık-Sen, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptali için Danıştay’a başvurdu.

Adaletsizliğe ve eşitsizliğe yol açan maddeleri nedeniyle, “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te bahsi geçen değişikliğe gidilmesini isteyen Sağlık-Sen, yasal itiraz süresinden faydalanarak bazı kararların iptali için Danıştay’a başvuru yaptı.

Danıştay’a yapılan başvuru doğrultusunda, yönetmelik ile ihtar puanı alan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının destek ödemelerinin düşürüleceği belirtildi. Bu durumun kanunlara aykırı olduğuna vurgu yapılan dava dilekçesinde, ilgili maddenin iptali istendi.

Ayrıca yönetmelikte “aile sağlığı çalışanlarının destek ve teşvik ek ödemelerinin yüzde 3 oranında” belirlenmesine de itiraz edilen dilekçede, ilgili maddede belirtilen oranların hakkaniyetten ve günümüz ekonomik koşullarından uzak olduğu vurgulanarak, maddenin iptal edilmesi talep edildi.

Dava dilekçesinde itiraz edilen konulardan bir diğeri ise teşvik ek ödemesinin muayene sayısına bağlanması oldu. Aile sağlığı çalışanlarının teşvik ek ödemesinin, birlikte çalıştığı aile hekiminin günlük muayene sayısına bağlanmasını içeren maddenin iptali istendi.

Genel Başkan Durmuş: Yeni Yönetmelik Aile Hekimliği Sisteminde Hakkaniyeti Sağlamaktan Uzak

Dava dilekçesinde yer alan hükümleri değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, yönetmeliğin hükümlerini tek tek masaya yatırdıklarını ve alanında uzman kişilerle kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Yönetmelikte aile hekimlerini ve aile sağlığı çalışanlarını mağdur edecek hükümlerin olduğuna dikkat çeken Durmuş, “Yönetmeliğin yayınlanmasıyla maddeleri tek tek masaya yatırdık. İtiraz edeceğimiz konuları tespit ettik ve Sağlık Bakanlığı’na ilettik. Adaletsizliğe ve eşitsizliğe neden olan maddelerin aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları lehine düzeltilmesini talep ettik. Ayrıca yaptığımız değerlendirmeler sonucunda ve yasal itiraz süresi içinde başvurumuzu yaptık.

Açtığımız dava ile ihtar puanı alan aile hekimlerimizin ve aile sağlığı çalışanlarımızın destek ödemesinin kesilmesinin doğru olmadığını belirttik. Aynı zamanda aile sağlığı çalışanlarımızın teşvik ek ödemesinin yüzde 3 gibi günümüz ekonomik koşullarına uygun olmayan bir oran olarak belirlenmiş olmasına itiraz ettik. Ayrıca aile sağlığı çalışanlarının teşvik ödemelerinin aynı birimde çalıştıkları aile hekiminin muayene sayısına bağlı olması da itiraz ettiğimiz bir diğer konu. Çünkü örneğin bazı aile hekimliği birimleri var ki hemşiresi var doktoru yok. Yahut aile hekimi yasal doğum ya da hastalık izninde veya birimde muayene yapılmıyor ancak tüm hizmetler sürüyor. Böyle durumlarda aile sağlığı çalışanları neden teşvik ek ödeme alamasın ki?

Tüm bunlar gözetilerek, aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarını mağdur eden hükümlerin iptali için Danıştay’a başvurumuzu yaptık. Adalet ve eşitlik ilkesine aykırı olan bu maddelerin iptali için yargının gerekeni yapacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık-Sen, ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ Konusunda Danıştay’a Başvurdu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir