Sağlık Bakanlığı Haberleri

KPSS 2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Hakkında Duyuru

KPSS 2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Hakkında Duyuru

Bakanlığımız sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS-2022/11 yerleştirme sonuçları

13.12.2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır.

KPSS-2022/11 sonucuna göre sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin göreve başlama işlemleri hakkında; 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde en kısa sürede detaylı duyuru yapılacaktır.

KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzunun Açıklamalar ve Uyarılar bölümündeki 10 uncu maddesinde belirtildiği üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalardan yararlanabilecek durumda olup;

 • Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken, eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olmakla birlikte; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükümlerinin kendilerine uygulanamadığını gösteren, görev yaptığı kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış belgeyi,
 • Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olanların, eşinin kamu personeli olduğunu gösteren, ilgili kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış belgeyi,
 • Sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olanların, talebine esas teşkil eden (kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarına ait) üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporunun onaylı örneğini,
 • Unvan değişikliği kapsamında yerleşenlerin, görev yaptığı kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış, pozisyon unvanını içeren hizmet belgesini,

04.01.2023 Çarşamba günü saat 18.00’a kadar bir dilekçe ekinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya /ANKARA adresine kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 • Bölüm

KPSS-2022/11 sonucuna göre;

 • Odyolog,
 • Perfüzyonist,
 • Dil ve Konuşma Terapisti,
 • Sağlık Fizikçisi,

pozisyonlarına yerleşenlerin aşağıda belirtilen belgeleri, 04.01.2023 Çarşamba günü saat 18.00’a kadar bir dilekçe ekinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya

/ANKARA adresine kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir.

ODYOLOG, PERFÜZYONİST, DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ, SAĞLIK FİZİKÇİSİ POZİSYONLARINA YERLEŞENLERİN DİPLOMA

TESCİL VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1)      Diploması henüz tescil edilmemiş olanlardan istenen belgeler:

(Yurt içinde eğitimini tamamlayanlar)

 • Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının aslı.
 • C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı sureti.

(Yurt dışında eğitimini tamamlayanlar)

 • YÖK’ten alınmış denklik belgesinin aslı ve noter tasdikli
 • Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının aslı ve noter tasdikli Türkçe Tercümesi.
 • Harç
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 • C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı sureti.

2)      Diploması daha önce tescil edilmiş olanlardan istenen belgeler:

 • Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının tasdikli

3)      Göreve başlama işlemleri için gerekli belgeler:

 1. Adres bildirimini, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını, adli sicil kaydı yazılı beyanını ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek-2) Form,
 2. ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzunda söz konusu unvanlar için belirtilen programlardan mezun olmayan adayların ayrıca öğrenim durumları itibarıyla Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Sağlık Fizikçisi olabileceklerine ilişkin kendi adlarına alınan YÖK kararı,
 3. Mezuniyet durumunu gösteren https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezunbelgesi- sorgulama e-Devlet internet adresinden alınacak mezun belgesi,
 4. KPSS-2022/11 yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,
 5. 2 adet vesikalık fotoğraf,
 6. Mal Bildirim Beyannamesi, (Doldurulup kapalı zarf içinde teslim )
 7. e-Devlet internet adresinden alınacak Sigortalı Hizmet Cetveli dökümü. (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu)

Diplomaları henüz tescil edilmemiş olanlar 1. ve 3. maddede belirtilen belgeleri, diplomaları daha önce tescil edilmiş olanlar ise sadece 2. ve 3. maddede belirtilen belgeleri gönderecek olup bu duyuru kapsamında sadece Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına yerleşenlerin belge göndermeleri gerekmektedir.

NOT: (I). ve (II). bölümlerde belirtilen süre içinde Bakanlığa ulaşmayan belgeler işleme alınmayacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak, göreve başlatılmış olsalar dahi hizmet sözleşmeleri feshedilecektir.

Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur

14.12.2022

Duyuru Metni
Ek Form

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu