Personel Alımları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Personeli Alacak

Resmi Gazete’nin 28 Şubat tarihli son sayısında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 4/B sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı.

Yayımlanan ilana göre;

“Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 20 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

– GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:

 • Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
 • Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lise mezunları için 2022 KPSS (P94), önlisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lisans mezunları için 2022 KPSS (P3) puan türü esas alınacaktır.
 • 18 yaşını doldurmuş olup 01 Ocak 1993 ve sonrasında doğmuş olmak,
 • Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek Maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 • Kamu görevinden ihraç edilenler başvuru yapamayacaklardır.

karamanoğlu mehmetbey üniversitesi sağlık personeli alacak

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

 • Başvuru yapacak adayların, https://kmu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi Rektörlük Binası 1. Kat Personel Daire Başkanlığına mesai saatleri içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta veya kargo yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacak olup işleme alınmayacaktır. Bu kişilere ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.
 • Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek olanlar adına, noterden başvuruya esas vekalet verilmesi suretiyle yakınlarının şahsen başvuru yapmalarına olanak sağlanacaktır.
 • Adaylar birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

C- BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

 • Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.kmu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmından temin edilecektir)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı, 3- Kimlik kart fotokopisi,

4- KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi, 5- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Barkodlu e-Devlet çıktısı)

 • Yukarıdaki tabloda başvuru yapılacak pozisyona ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler, (Hijyen belgesi, YDS ve dengi yabancı dil belgesi, özel güvenlik kimlik kartı, boy-kilo belgesi ),
 • 1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve başvuru formuna yapıştırılacak).

D-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

 • KPSS puan sıralaması sonrasında asil ve yedek adaylar KPSS puanlarının eşit olması halinde doğum tarihi önce olana, doğum tarihlerinin aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Asil ve yedek adaylar ile programcı pozisyonu yazılı ve/veya sözlü sınavıyla ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri) başvuru süresinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde Üniversitemiz www.kmu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca yazılı ve/veya sözlü bir tebligat yapılmayacaktır.
 • İlan edilen her bir pozisyonun üç katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat