Personel Alımları

İstanbul Teknik Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alınacak

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 08 Mayıs 2024 Tarihli ve 32540 Sayılı Resmî Gazete’de Sözleşmeli Personel Alım İlanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi;

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde; Üniversitemiz birimlerinde 2022 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonda 1 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru işlemleri 08.05.2024 – 22.05.2024 tarihleri arasında yapılabilecektir.

1- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.

c) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

ç) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. Daha önce bu şekilde istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

e) 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 2022 KPSS P3 puanına sahip olmak.

i̇stanbul teknik üniversitesine sözleşmeli personel alınacak

2- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Başvurular ŞAHSEN yapılacaktır. Başvuru formu http://www.pdb.itu.edu.tr adresinde yer almakta olup, başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler ile birlikte hazırlanarak ilan başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Diğer başvuru yolları ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

a) Başvuru Formu (Üniversitemiz www.pdb.itu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

c) Nüfus Cüzdanının / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi,

d) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan, (Üniversitemiz www.pdb.itu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)

e) Askerlik Durum Belgesi, (Erkekler Adaylar İçin), (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

f) 2022 KPSS (B) sonuç belgesi,

g) Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

h) SGK Barkodlu Hizmet Dökümü (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul edilecektir.)

ı) İlanda belirtilen sertifika fotokopisi.

3- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

1) Başvuruda istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvurularına işlem yapılmayacaktır.

2) Atanmaya hak kazanan adaya ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz ww.pdb.itu.edu.tr web adresi üzerinden KPSS P3,puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.

3) Personel Daire Başkanlığı web adresinden (ww.pdb.itu.edu.tr) yayınlanacak olan kazanan aday bilgileri sonuçları tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecek olup, yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

4) Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler ww.pdb.itu.edu.tr sayfasında ilan edilecektir.

5) Atanmaya hak kazanan adayların aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

6)”Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince yerleşmeye hak kazanıp müracaatta bulunan aday hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna müteakip sözleşme imzalanacaktır.

4- DİĞER HUSUSLAR

Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilanın hiçbir aşamasında ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Tüm duyurular www.pdb.itu.edu.tr sayfasında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.”

3963/1-1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu