Sendika

Hekimsen’den Bakan Koca’nın Hekimlerle Yaptığı Toplantıya Yönelik Açıklama

Hekimsen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hekimlerin ağırlıklı bulunduğu sendikal yapılar üye sayıları itibariyle 50 binden fazla hekimi temsil etmektedirler. Bu rakam kamuda çalışan hekimlerin 1/3’ünden fazladır. Hekim odalarını siyasi davranıyor gerekçesiyle, hekim sendikalarını da temsil edemez gerekçesiyle muhatap almamak aslında hekim örgütleriyle diyaloğu kapatmış olmanın bir tezahürüdür.

Sağlık Bakanımız tarafından 56 hekimin bakanlığa davet edilmesi ve birtakım açıklamalarda bulunulması üzerine sendikamızca da bir açıklama yapma zarureti doğmuştur.

Toplantı her ne kadar hekimlerin seslerini duyma ve görüşlerini alma açısından memnuniyet verici olsa da; yine hekimlerin kurduğu ve hekimleri temsil eden sivil toplum örgütlerini kapsamamış olması, temsil sorununu doğurmuştur.

İlk olarak; Sayın Bakanımızın, sendikaların muhatap alınmama nedeninin sorulmasına, vermiş olduğu “Mesleğin saygınlığının korunması gereken yeri odalarımız olarak görüyorum ama o da siyasi davranıyor” cevabı bizde bakanlığımızın önyargılara sahip olduğu algısını oluşturmuştur. Yapılan eylemler, yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup hekimlik mesleğinin saygınlığını zadeleyecek bir duruma sebebiyet verilmemiştir; tam tersine zedelenmiş saygınlığın yeniden tesisi amacı gütmektedir. Bu konuda Sayın Bakanımızın söylemleri ile hemfikir olmak mümkün değildir. Bunun böyle olmadığının en büyük delili kuruluşunu ve varlığını siyasetüstü heterojen yapılanmaya bağlamış sendikamızdır. Zira değişmesi imkansız sayılabilecek tüzüğün ilgili maddelerince bu durum sendikamızda söz konusu bile olamaz.

Tüm bunlara rağmen, uğradığımız kanunlara zıt uygulamalar nedeniyle, sendikamıza yapılan birçok üyelik başvurusu Sağlık Bakanlığınca kayıt altına alınmamıştır. Hekimlerin ağırlıklı bulunduğu sendikal yapılar üye sayıları itibariyle 50 binden fazla hekimi temsil etmektedirler. Bu rakam kamuda çalışan hekimlerin 1/3’ünden fazladır. Hekim odalarını siyasi davranıyor gerekçesiyle, hekim sendikalarını da temsil edemez gerekçesiyle muhatap almamak aslında hekim örgütleriyle diyaloğu kapatmış olmanın bir tezahürüdür.

Şiddet konusunda hakim ve savcıların yasayı istememelerinden, ayrıcalığı kabul etmediklerinden ve yasayı gözetmeyerek uygulama yaptıklarından bahsedilmesi de tam bir talihsizliktir. Hakim ve savcılar kanun yapıcı ya da eleştirici değil; uygulayıcı makamlardır ve kişisel görüşlerine göre hareket etme yetkileri yoktur.

“Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir”

Malpraktis yasası da şiddet yasası gibi sahanın görüşleri alınmadan “Ben yaptım, oldu” mantığıyla çıkarılmıştır. Pratikteki uygulamaların nasıl tezahür edeceği bundan sonra açılacak davalarda görülecektir.

Sağlıkta Şiddet Yasası tüm şiddet olaylarını kapsamamakla birlikte hekimlerin şiddeti engellemeye yönelik önlem taleplerinden tamamen yoksundur.

Yapılacak maaş iyileştirmeleri yine döner sermaye üzerinden yapılacak olup sendikamızın üzerinde durduğu “Önce hak ettiğimiz maaş” iyileştirmesinden çok uzaktır. Gece nöbetleri, icap nöbetleri gibi birçok mesleki zorluğu olan, eğitim aşamasında dahi başka mesleklerle kıyası kabil olmayan bir mesleğin mensuplarının maaş ve hak edişlerinin büyük bir kısmının döner sermayeden dağıtılması bu mesleğe uygulanan büyük bir adaletsizliktir. Bu şekilde verimli ve hasta sağaltımına dönük bir sağlık sistemi kurulamaz.

Aile Hekimliği sistemi konusunda, üzerinde revizyon yapılacağı söylemi dışında somut hiç bir veriye yer verilmemiş olup yine malpraktis ve şiddet yasalarında olduğu gibi sahanın görüşleri dinlenilmemiştir ve hekim camiasını mutsuz edecek bir düzenleme yapılacağı hissi uyandırmaktadır.

Aralık ayından beri değişik tarihler verilerek yapılan gerçekleştirilmemiş vaadler gibi Ağustos ayı için yapılan bu vaadlerin de, yetersiz olması bir kenara, arkasının boş çıkabileceği endişesini taşımaktayız ve hekimleri temsil eden bir sendika olarak bu vaadleri şüphe ile karşılıyoruz.

Hekimsen Sendikası olarak; kuruluş amaçlarımızın başında olan özlük haklarımızın kazanılması, sağlıkta şiddet olgusunun asgari düzeye indirilmesi, malpraktis sorununun tam olarak çözülmesi, tüm mevzuat ve sistem hatalarının düzeltilmesi gibi tüm sorunlarımızın çözüme ulaştırılması için ne gerekiyorsa yapacağımızı tüm meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

HEKİMSEN YÖNETİM KURULU”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat