Sendika

Hekim Birliği Sendikasından TTB’ye: “Şikayet Başvurularında Ücret Alınmalıdır”

Tıbbi Uygulama Hatası” iddiası ile, Tabip Odaları’na yapılan hasta ve hasta yakını başvurulardan herhangi bir başvuru ücreti ve/veya masraf avansı alınmamaktadır. ALO 184 SABİM Hattı’na yapılan “Tıbbi Uygulama Hatası”
iddiaları da, İl Sağlık Müdürlükleri’nce üst yazı ile Tabip Odaları’na yönlendirilen başvurularda disiplin sürecine ilişkin harcanan emek ve zaman ile, tüm maliyet ve masrafları Meslek Örgütü üyesi hekimler tarafından karşılanmaktadır.

 

Hekim Birliği Sendikası, Vatandaş’ın Hak Arama Hürriyeti’ni engellemeyecek nitelikte bir Başvuru Ücreti/Avansı alınması zorunluluğu getirilmesi konusunda Türk Tabipler Birliği’ne başvuruda bulundu.

 

Hekim Birliği Sendikası, başvurusunda şu ifadelere yer verdi:

“Tıbbi Uygulama Hatası” iddiası ile, Tabip Odaları’na yapılan hasta ve hasta yakını başvurulardan herhangi bir başvuru ücreti ve/veya masraf avansı alınmamaktadır. ALO 184 SABİM Hattı’na yapılan “Tıbbi Uygulama Hatası” iddiaları da, İl Sağlık Müdürlükleri’nce üst yazı ile Tabip Odaları’na yönlendirilmektedir.

 

Bu durumda; Tabip Odaları Yönetim ve Onur Kurulları ile TTB Yüksek Onur Kurulu’nun iş yükü arttığı gibi, Disiplin Soruşturmaları ile ilgili personel, kırtasiye, bilirkişi ücretleri vb. masraflar (sadece) meslektaşlarımızın oda üyelik aidatları ile karşılanmaktadır. Birçok Tabip Odası’nın Disiplin Soruşturmaları’nda Bilirkişi bulamadığı / tayin etmekte zorlandığı ve de Bilirkişi Ücreti öde(ye)mediği de bilinmektedir.

 

Oysaki, bu husus diğer Meslek Örgütleri’nde çok farklıdır. Örneğin;

İstanbul Barosu’nun web sayfasında 1 ; Avukatlar hakkında yapılacak şikayetlerin faks veya e-posta yolu ile işlem görmeyeceği, konu ile ilgili delilleri içeren ıslak imzalı Dilekçe ile başvurulması gerektiği, belirlenecek masraf avansının ödenmesi gerektiği, uygun yapılmayan şikayetlerin dikkate alınmayacağı belirtilmektedir.

 

2007 Tarih’li Türk DişHekimleri Birliği Bilirkişi Atama Yönergesi’nin 8. Maddesi’nde de; “(DişHekimi ile Hasta ve Hasta Yakınları arasındaki meslek uygulaması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda) Bilirkişi’ye ödenmek üzere asgari muayene ücretinin 5 katı tutarında ücret Şikayetçi’den alınır. Bilirkişi Ücreti ile gerekli görülen tetkik ücretleri Şikayetçi tarafından ilgili kişi veya kuruluşa ödenir.” ifadeleri yer almaktadır.

 

Hal böyle iken; belgesiz-delilsiz, ciddiyetten uzak, afaki, usule uygun olmayan ve de “ücretsiz” “Şikayet edelim bakalım, ne çıkacak? Tabip Odası “kusur var” derse, yüklüce bir tazminat isteriz sonra!” mantığı ve öngörüsü ile yapılan şikayetler sonrası, disiplin sürecine ilişkin harcanan emek ve zaman ile, tüm maliyet ve masrafların da Meslek Örgütü’müzce (bir diğer anlamda Üye Hekimler’ce) karşılanmasının Sendikamız Üyeleri’nde yarattığı rahatsızlık ve yakınmalarının artması sonucu, işbu Başvuru’yu yapma zaruretimiz hasıl olmuştur.

 

Yukarıda kısaca arz ve izah edilen sebeplerle; Vatandaş’ın Hak Arama Hürriyeti’ni engellemeyecek nitelikte bir Başvuru Ücreti/Avansı alınması zorunluluğu getirilmesi konusunda,

24-25-26 Haziran 2022 Tarihleri’nde gerçekleştirilecek TTB 74. Büyük Kongresi’nde gündeme ve değerlendirmeye alınarak, gerekli iç mevzuatın oluşturulmasına, duyurulmasına ve uygulanmasına karar verilmesini

 

4688 Sayı’lı Kanun hükümlerine dayalı olarak kurulan, kısa adı “Hekim Birliği” olan Sendikamız Üyeleri adına, 4688 Sayı’lı Kanun’un “Üyeler’in Personel Hukuku’nu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara öneriler getirmek” hükmünü içeren 19/E Maddesi kapsamında, Saygı ile sunar ve dileriz.

Hekim Birliği Sendikası

Genel Başkanı Uz. Dr. Hatice Çerçi Balcı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat