Sendika

Hekim Birliği Sendikası: “Şiddet Mağduru Hekimlerin Açık Adresleri Beyaz Kod Dosyalarından Kaldırılmalıdır”

Hekim Birliği Sendikası Hukuk Müşaviri Av. Ümit Erdem tarafından yapılan başvuruda şu ifadelere yer verildi:

“Müvekkilim; kısa adı “Hekim Birliği” olan Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine dayalı kurulan Kamu Görevlileri Sendikası’dır.

 

Şiddet Mağduru” olan Hekim Birliği Sendikası Üyeleri’ne; “Savcılık veya Mahkeme’ce adres kayıt sistemine kayıtlı adrese tebliğ edilecek evrak ve duruşma günü hakkında bilgi verilmesi” ve “Muhtar ile iletişime geçilmesi” gerekliliğine dair Yazılar tebliğ edildiği öğrenilmiştir.

 

Tebligat gönderilen veya gönderilmeyen “Şiddet Mağduru” hiçbir Hekim’in, hiçbir şekil ve aşamada anılan yükümlülükleri bulunmamaktadır.

İlgili Yazılar’da yer alan “Mahkeme veya Savcılıklar’ca yapılan tebligatlar, Şikayetçi’nin adres kayıt sistemindeki adresine gönderilmektedir.” şeklindeki kabulün tam aksine;

 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 03.06.2020 ve 08.06.2020 Tarih’li Yazıları’nda belirtildiği üzere de; “Sağlık çalışanlarına yönelik işlenen suçlara ilişkin olarak beyanlarının alınması veya dava dosyasına yansıyan tutanakların düzenlenmesi sırasında adres olarak ikamet adresleri yerine görev yaptıkları sağlık kuruluşlarının adreslerinin belirtilmesi ” ve de “Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı sağlık çalışanlarına yönelik işlenen suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sağlık çalışanlarına yönelik tebligatların vekillerine yapılması gerektiği” bildirilmiştir.

 

Hal böyle iken; Beyaz Kod kapsamında olan başvurulara ait bilgi ve belgeleri Savcılık Makamı’na iletmekle görevli İl Beyaz Kod Koordinatörlüğü ve Avukatları tarafından “Sağlık çalışanlarına yönelik işlenen suçlara ilişkin olarak beyanlarının alınması veya dava dosyasına yansıyan tutanakların düzenlenmesi sırasında adres olarak ikamet adresleri yerine görev yaptıkları sağlık kuruluşlarının adreslerinin belirtilmesi” ve Soruşturmalarda sağlık çalışanlarına yönelik tebligatların vekillerine yapılması gerektiği” hususlarının Mahkemeler ve Savcılıklar ile olan tüm Yazışmalar’da önemle ve özellikle belirtilmesini, bu zorunluluğun tüm Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri’ne de ayrıca hatırlatılmasını/duyurulmasını

 

Hekim Birliği Sendikası Üyeleri başta olmak üzere tüm Şiddet Mağduru Hekimler adına, 4688 Sayı’lı Kanun’un “Üyeler’in Personel Hukuku’nu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara öneriler getirmek” hükmünü içeren 19/E Maddesi kapsamında, Saygı ile sunar ve dileriz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu