Sendika

Genel Sağlık İş: “Görevine İade Edilen Aile Hekiminin Hak Edişlerinin Ödenmemesine Dair İdari İşlemi İptal Ettirdik”

Genel Sağlık İş genel merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Adana’da “aile hekimi” olarak görev yapan Genel Sağlık-İş üyesi, “hakkındaki gerçek dışı suç isnadı gerekçe gösterilerek, 28.01.2022 tarihinden itibaren görevinden uzaklaştırılmış, yapılan disiplin ve ceza soruşturmalarının ardından kusurlu bir eylemi olmaması nedeniyle üyemizin görevine iadesine karar verilmiştir. Sendikamız Genel Sağlık-İş üyesi, 28.02.2022 tarihinde tekrar görevine başlaması üzerine, idareye başvurarak, “görevinden uzaklaştırılması nedeniyle ücretinden yapılan kesintilerin iadesini” talep etmiştir. Üyemizin talebi, idarenin 21.03.2022 tarihli idari işlemiyle reddedilmiştir.

Sendikamıza hukuki destek için başvuran üyemize, “derhal” hukuki destek verilmiş ve Sendikamız Hukuk Müşavirliğince Adana 1. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılmıştır. Açılan iptal davasında, “ret idari işleminin iptali ile üyemizin, görevinden uzaklaştırıldığı tarihten, görevine tekrar başlayıncaya kadarki süreçte maaşından yapılan kesintilerin, hak ediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte üyemize ödenmesi” talep edilmiştir.

Yargılama sonucunda, Adana 1. İdare Mahkemesi tarafından; “…Hakkın özüne ilişkin olarak yukarıda yapılan açıklamalar ışığında somut uyuşmazlık değerlendirildiğinde; ilgilinin görevden uzaklaştırma işlemi sonucunda, ücretinin önemli bir miktarından mahrum kaldığı, yeniden göreve başlatılması nedeniyle kusurunun da bulunmadığı gözetildiğinde bu külfete katlanması beklenmemelidir. Soruşturma sonucunda haklarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilemeyen kişilerin uğradığı mağduriyetin giderilmesi, kesilen ücretlerin -değer kaybına uğratılmadan- ödenmesi gerekir.

Somut olayda idare, açıkta kaldığı dönem için ilgili aile hekimine tam ücret ödenmesini öngören bir hükmün bulunmadığını belirterek ücret ödenmesi talebini reddettiği görülmekle birlikte, Anayasa’nın 35. maddesi, idarenin kusuruyla ilgili aile hekimine yükletilen külfetin telafi edilmesini zorunlu kılmaktadır.

Sonuç olarak sözleşme ücretinden yapılan kesintinin genel kusur sorumluluğu ilkeleri çerçevesinde iade edilmemesi ilgili aile hekimine aşırı bir külfet yüklemiş olup, mülkiyet hakkının korunması ile müdahalenin kamu yararı amacı arasında olması gereken adil dengenin aile hekimi aleyhine bozulduğu, mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin bu sebeple ölçülü olmadığı görülmektedir.

Bu durumda, davacının görevden uzakta geçirdiği sürece ilişkin parasal haklarının tam ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekirken, maaşından yapılan kesintilerin ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Öte yandan, dava konusu işlemin hukuka aykırı bulunarak iptal edilmesi nedeniyle, davacının görevden uzakta kaldığı süreçte maaşından yapılan kesintilerin, hak ediş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir.” denilerek, ret idari işleminin iptali ile birlikte “üyemizin görevden uzakta kaldığı süreçte maaşından yapılan kesintilerin, hak ediş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine” karar verilmiştir.

Kararı değerlendiren Sendikamız Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Genel Sağlık-İş, yine farkını ortaya koyarak, emsal bir karara imza atmış, görevine iade edilen aile hekimlerinin, hak edişlerinden yapılan kesintilerin iade edilmesi gerektiğine yönelik harika bir emsal karara imza atılmıştır. Bu emsal kararla birlikte hem üyemiz hak edişlerine kavuşmuş hem de hukuk müşavirlerimizin tüm süreçteki savunmaları ve Adana 1. İdare Mahkemesi’nin kararıyla Adana İl Sağlık Müdürlüğüne adeta Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku dersi verilmiştir. İdarenin, aldığı bu dersi, önümüzdeki süreçte, hukuka aykırı idari işlemler tesis etmeyerek, uygulamaya koymasını umuyoruz. Bu vesileyle, tüm sağlık emekçilerini “gerçek mücadele Sendikası” olan Genel Sağlık-İş çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz.

Her zaman büyük desteğini hissettiğimiz, Sendikamız ve tüm sağlık emekçileri için büyük emekleri olan Sendikamız Hukuk Müşavirlerine de, yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bu güzel emsal karar için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu