Sendika

Genel Sağlık-İş: Atatürk’ün Başlattığı Ulusal, Kamucu Sağlık Politikaları Tekrar Uygulamaya Konulmalıdır

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Dünya Sağlık Günü’ne özel sağlık politikalarına ilişkin açıklamada bulundu. Genel Başkan Uğur, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Sağlık Günü için sloganı ‘Herkes için sağlık’ olarak belirlenmiştir. ‘Herkes için sağlık’ hedefi, herkesin sürdürülebilir bir dünyada, barış ve refah içinde sağlıklı bir yaşam sürmesini hedeflemektedir.

Sağlık temel bir insan hakkıdır. Herkes ihtiyaç duyduğu zamanda, ekonomik sorunlar ile karşılaşmadan, ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine erişebilmelidir. Ancak, küresel nüfusun yüzde 30’u temel sağlık hizmetlerine erişememektedir. Yaklaşık 2 milyar insan sağlık harcamaları yüzünden yoksullaşmaktadır.

Türkiye’de de sağlık sisteminde sosyal devlet anlayışından uzaklaşılmış, sağlık hizmeti ticarileştirilmiş, parası olanın sağlık hizmeti aldığı bir sistem dayatılmıştır. 2002 yılında göreve gelen AKP’nin uygulamaya koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlıkta Dönüşüm projesi ile birlikte sağlık ticarileştirilmiştir. Siyasi iktidar, kamucu, halkçı ve ulusal bir sağlık sistemi modeli değil, uluslararası sermaye ve piyasa koşullarına terk edilmiş sağlık sistemi öngörmektedir.

Dünya Sağlık Günü’nde yaklaşan seçimler öncesinde milletin vekili olarak TBMM çatısı altında yasama görevini üstleneceklerden beklentimiz; Ebedi Önderimiz Atatürk’ün başlattığı koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen ulusal, kamucu sağlık politikalarının tekrar uygulamaya konulmasıdır.

Bu çerçevede çağrımız;

 • Sağlıkta eşitlik esastır. Tüm bireylerin sağlık hizmetine eşit erişimi sağlanmalıdır. Eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti herkesin hakkıdır.
 • Sağlık hizmetlerine yeterli kamu kaynağının ayrılmasını sağlayacak bir sistem kurulmalıdır.
 • Sağlık harcamalarında ülkenin epidemiyolojik yapısı dikkate alınarak sağlığı koruyucu ve geliştirici hizmetleri önceleyen planlama yapılmalıdır.
 • Sağlık hizmetlerine olan kışkırtılmış talebi mümkün olduğunca ihtiyaç ölçüsü ile sınırlayacak bir mekanizma geliştirilmelidir.
 • Birinci basamak sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık hizmetlerine erişim olanakları iyileştirilmelidir.
 • Başta koruyucu sağlık, ana-çocuk sağlığı, ergen sağlığı hizmetleri olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilerek yaygınlaştırılmalıdır.
 • Aile hekimliği modelinde etkili bir sevk zinciri kurulmalıdır.
 • Sağlık personeli yetiştirme politikaları bilimsel temellerle yeniden dizayn edilmelidir.
 • Türkiye’de sağlık cihazlarına yönelik sanayii gelişmektedir. İleri teknoloji gerektiren cihazlar ithal edilmektedir. Yerli sanayii bu alanda üretim yapmaya teşvik edilmeli ve tıbbi cihaz üretimine ve kullanımına yönelik insan gücü yetiştirilmelidir.
 • Yerli ilaç sanayii teşvik edilmeli, dünya pazarlarına uyum konusunda desteklenmelidir.
 • Güvenli gıda, içinde yaşadığımız çevrenin korunması ve iyileştirilmesi bir sağlık sorunudur. Küreselleşmenin gıda ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve bunların insan sağlığı üzerindeki riskleri küreselleşmiş bir sağlık sistemi ile çözülemez. Sağlığı birinci dereceden etkileyen güvenli gıda ve çevre üzerinde oynanan oyunlara göz yumulmamalıdır.
 • Sağlık politikalarının belirlenmesinde halkın, meslek örgütlerinin ve sendikaların katılımı sağlanmalıdır.

Genel Sağlık-İş, sağlık hizmetlerini piyasa koşullarına terk eden sağlıkta dönüşüm programına son verilerek, ihtiyacı olan herkes için ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti alması için mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat