Sendika

Anadolu Sağlık-Sen: “Hükümet, Piyasa Gerçeklerini Dikkate Almalı”

Memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları ile zam ve tazminatlarının belirlenmesi adına 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlatıldı. Ancak geçmiş yıllarda yapılan Toplu Sözleşme görüşmelerinde mutabakata varılan konular göz önünde bulundurulduğunda, Memur Sen’in bu 7. kez masaya oturduğu görüşmede umutlu olmadığını belirten Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Memur Sen’in Kamu İşvereni Heyeti Başkanı’na sunduğu 936 teklif içeren dosyaları sahada 1 ay gibi kısa bir sürede görüşülüp karara bağlanmasına şüpheyle yaklaştığını açıkladı.

TÜİK’in Temmuz ayı enflasyonunu %9,49, yıllık enflasyonu ise %47,83 olarak açıkladığı, Merkez Bankası’nın ise 2023 için enflasyon tahminini %58, 2024 için ise %33 olarak revize ettiği düşünülürken, piyasaların ne TÜİK’in açıklamalarını ne de Merkez Bankası’nın enflasyon güncellemelerini gerçekçi bulmadığı bir gerçektir. Bu bağlamda, Memur Sen’in mali, sosyal ve mesleki sorunları 1 ay içerisinde çözebileceğine dair herhangi bir inancın olmadığına vurgu yapan Taşkın, 2024-2025 dönemi için teklif edilen zam oranlarının, daha önce mutabakata varılan oranlardan daha düşük olacağına inandıklarını ve memur ile emeklilerinin enflasyonun ve yoksulluk sınırının altında bir yaşam sürmek için mücadele etmek zorunda kalacaklarını açıkça gördüklerini belirtti.

“Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in birkaç gün önce ücret artışları nedeniyle enflasyonun yükseldiğini söylemesi de göstermektedir ki dar ve sabit gelirli memur ve emeklileri yoksullaşmaya devam edecek! Memurların yoksulluk sınırının üstünde ücret alması imkânsız görünüyor. Yetkili Sendikanın da bunu başarabilecek iradeye sahip olmadığını hep birlikte görüyoruz”, şeklinde açıkladı.

Necip Taşkın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Yüksek Enflasyona Karşı Yaşama Mücadelesi Veriliyor

“Ülkemizin ekonomik verileri dikkatle takip edilmekte; döviz hareketliliği, akaryakıt zamları, piyasaya gelen yüksek orandaki zamlar ile memur ve emeklilerine yapılan maaş zamları birlikte değerlendirilerek en doğru şekilde analizini yapmaya çalışıyoruz. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları ile Merkez Bankası’nın 2024-2025 enflasyon tahmini güncelleştirmesi de dikkate alındığında; ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in enflasyonun düşeceği tarihe ait açıklaması; tüm bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğin dar ve sabit gelirli memur ve emeklilerinin üç yıl daha yüksek enflasyona karşı yaşam mücadelesi verecekleri değerlendirilmektedir.

8077 TL Seyyanen Zam Kök Maaşa Yapılmalı

Sayın Cumhurbaşkanı’nın, seçim öncesinde en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı yönündeki açıklamasından bugüne kadar geçen sürede enflasyon yükseldi; satın alma gücü iyice düştü; hayat pahalılığı nedeniyle dar ve sabit gelirli memur ve emeklileri çarşıya Pazara çıkamaz, marketlere adeta giremez oldular. Memura verilen 8077 TL seyyanen zammın kök maaşın dışında tutulması nedeniyle; seyyanen zammın memur emeklilerine verilmemesi hem memur hem de emeklilerin hanelerine zarar olarak yansımış, haksızlık ve adaletsizlik vicdanları sızlatmıştır!

SARI SENDİKALAR, ülkenin ekonomik verilerini analiz edip piyasa gerçekliğiyle uyuşmayan bir teklife tepki gösterebilecekler mi, geçmiş yılları göz önüne aldığımızda bunu sanmıyoruz; geçmiş yıllarda olduğu gibi mutabakata varıp “KAZANIMLARDAN” uzun uzun nutuk atacaklar. 6 milyon memur ve memur emeklileri ve bunların aileleriyle birlikte yaklaşık 15 milyona yakın aile SARI SENDİKALARDAN ve devletten şunu bekliyor; en başta TÜİK gerçek verileri açıklasın! Daha Toplu Sözleşme görüşmelerine başlamadan önce hakkımız elimizden alınmasın. 2024 yılı ocak ayında enflasyonun iki katı oransal zam verilmeli ki memur ve emeklileri rahat bir nefes alıp “ohhh!” diyebilsin. Aylık enflasyon farkının her ay maaşa yansıtılması ve bunlara ilaveten büyümeden “refah payı” verilmesiyle memur ve emeklisinin insanca yaşamı sağlanmış olacaktır. Bu kesimin alım gücü yükseltilerek ekonomiye de canlılık sağlanmalıdır. Bunun aksi tam bir fiyasko anlamına gelir ki, sahada yetkili sendikanın mücadele edeceğine dair hiç kimsenin inancı bulunmamaktadır.

Yetkili SARI SENDİKA 22 bin TL’ye şükretmesin, en düşük maaş 30 bin TL değil, temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırını dikkate alarak talepte bulunmalıdır. Memurun, emeklinin tükendiğini ve nefes alamaz hale geldiğini görmeli, yoksullaştığını anlamalıdır.

Kamuda çalışan başka kesimlere geldiğinde kesenin ağzını açan Hükümet’in, en basit örneğiyle; memurlar açısından ekonomik ve sosyal önemi olan Bayram ikramiyesi verilmesi konusunda bütçe dengeleri ve ekonomik şartları gündeme getirmesi kabul edilemez. Yetkili sendikayı uyarıyoruz; Bayram ikramiyesi tüm memurların kırmızı çizgisidir!

İşte, bu gerekçelerle ANADOLU SAĞLIK SEN’İN TALEPLERİ ŞUNLARDIR:

ANADOLU SAĞLIK SEN

2024-2025 YILLARINI KAPSAYAN 7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

 • Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan her kademedeki idarecilerinin sendika yönetim kurullarında üye ve temsilci olarak görev almalarının yasaklanması için TBMM’de yasal düzenleme yapılması hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma başlatılması.
 • Çalışanlara her türlü baskı, mobbing, haksız ve hukuksuz disiplin soruşturmaları vs. açılmasının önlenmesi,
 • Çalışanların moral ve motivasyonunu bozucu, idari, mali ve hukuki zararlara neden olan idari uygulamaların, bunlara neden olan kişilere tazmin ettirilmesi, ayrıca görevinden alınmasının sağlanması,
 • 663 Sayılı KHK ile getirilen sözleşmeli idarecilik uygulamasının kaldırılması,
 • Üniversitelerde olduğu gibi Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Mobbinge (Psikolojik Tacize) Karşı Destek Birimleri kurulması,
 • Mobbinge (Psikolojik Tacize) Karşı Destek Birimlerinin çalışma şekli Bakanlıklarca hazırlanacak yönerge ile sağlanmalı; bu birim tarafından gerektiğinde memura psikolojik destek sağlanmalıdır.
 • Kurumlarda çalışma barışının ve iş güvenliğinin sağlanması açısından 4/B, 4/C, 4/D, gibi istihdam şekilleri tek bir çatı altında toplanarak tamamı kadrolu olmalıdır.
 • Enflasyon farklarının her ay maaşla birlikte verilmesi,
 • Yoksulluk sınırının üstünde emekliliğe yansıyan tek kalem maaş verilmesi,
 • Yıllık maaş zammına seyyanen zam ve refah payı ilave edilerek insanca yaşanabilir bir ücret verilmesi,
 • İşe alımlarda yapılan güvenlik soruşturmasının (arşiv kaydı araştırması vs.) hızlandırılarak mağduriyetin önlenmesi açısından 1 aylık süre ile sınırlı tutulması,
 • Sağlık Bakanlığı, YÖK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının büyükşehirlerdeki kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların hizmet puanları 3 kat artırımlı hesaplanmalıdır.
 • Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Uygulaması Esaslarına Dair Yönetmeliğin uygulanmasında Devlet hizmet yükümlülüğü ile çalışanın 5. ve 6. bölgedeki hizmetlerin toplam gün sayısının yarı oranda düşürülmesi,
 • Uzun mesainin yorucu olması, sağlık hizmeti sunumunun dikkat gerektiren bir hizmet olması nedeniyle uzun nöbet sürelerinin kısaltılması ve en fazla 12 saat ile sınırlandırılması,
 • Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfı personelinin tavan katsayılarının arttırılması,
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in gerçek enflasyon rakamlarını açıklamasının sağlanarak şaibeden kurtarılması,
 • Döner Sermaye bütçesinden maaş alan personellerin maaşının genel bütçeden karşılanması,
 • Sağlık çalışanlarının aile birliği sağlanarak korunmalıdır. Biri Sağlık Bakanlığına bağlı, diğeri farklı kurumda çalışanların süreye takılmadan tayin ve nakilleri kolaylaştırılmalıdır.
 • Sağlık Bakanlığı, YÖK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanların aile kurumunun ve çocukların beden ve ruh sağlığının korunması ve bakımlarının yapılabilmesi amacıyla;
 1. a) Kadın çalışanların analık haklarının korunması ve geliştirilmesi,
 2. Birinci derecede özürlü ve yaşlı aile bireylerinin korunması;

Bunun için sağlık, hijyen ve bakımlarının sağlanması amacıyla kreş ve huzurevi açılması,

 1. Kreş ve huzurevi açılamaması durumunda maaşa yansıyacak kreş ve huzurevi desteği yapılması,
 • 7/24 esasına göre özverili bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için halen var olan yasanın revize edilerek caydırıcı ağır müeyyideler getirilmesi ve uygulanması,
 • Liyakate önem verilmeli ve idareciler liyakat ve ehliyet esasına göre sınavla atanmalıdır.
 • Sözleşmeli idarecilerin çalışma barışını ve sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını bozmaması için önlem alınması,
 • Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) kadrolarında çalışanların bir defaya mahsus olmak üzere memur kadrosuna atanmalarının sağlanması,
 • 3600 ek gösterge düzenlemesinde kadro ve unvan fark etmeden kapsam dışı kalan tüm çalışanların yararlandırılması,
 • Kadın memurlara doğum önceci ve sonrası dinlenmek üzere verilen 8’er haftanın 12’şer haftaya çıkarılarak toplamda 24 haftaya çıkarılması,
 • Çalışan kadına; “altı aya kadar ücretsiz izin verilir” hükmü, bebeğin sağlıklı gelişimi ve büyümesi için yetersiz bir süredir. Bu nedenle 6 aylık ücretsiz izin süresinin 18 aya çıkarılması; ücretsiz izinlerde asgari ücret düzeyinde ödeme yapılması,
 • Doğum yapan memurun çocuğunu besleyebilmek için uykusuz kalması; hem anne hem çalışan kadın olarak gündüz ve gece nöbetleri nedeniyle fazla çalışmanın neden olabileceği sağlık problemlerini dikkate alarak mesai saatlerinin sabah 10,00, akşam 15.00 olarak düzenlenmesi,
 • Kadın memurun küçük çocuğu 5 yaşına gelene kadar gece nöbetlerinden muaf tutulmalıdır.
 • Aynı kurumda çalışan eşlerin nöbetlerinin aynı gün ve saate gelmeyecek şekilde düzenlenmesi,
 • Yataklı Tedavi Kurumları, Aile Sağlığı Merkezleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri gibi çeşitli yerlerde görev yapan sağlık çalışanlarının kendilerine özgü branş ve uzmanlık gerektiren bir unvana sahip olabilmeleri için branşlaşmasının sağlanması,
 • Sağlık çalışanlarına yılda iki defa maaşla birlikte 1’er maaş tutarında ikramiye verilmesi,
 • Sağlık çalışanlarına 1’er maaş tutarında yılda iki defa bayram ikramiyesi verilmesi,
 • Vergi diliminin yükseltilmesi,
 • Vergi oranının %15’te sabitlenmesi,
 • Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını sağlayacak adil ve adaletli bir vergilendirme sistemine geçilmesi,
 • Ek Ödeme, Teşvik Ödemesi ve Performans Sistemi adı altında yapılan hakkaniyetsiz ve adaletsiz ödemelerin çalışma barışını bozmasını önlemek amacıyla bu ödeme sistemlerinin kaldırılması,
 • Sağlık Bakanlığı, YÖK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda her yıl düzenli olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılması,
 • YÖK’e bağlı üniversite hastanelerinde çalışanlara kurumlar arası yer değişikliği ve tayin hakkı verilmesi, bununla ilgili yönetmeliğin bir an önce çıkarılması,
 • Yıpranma payının ayırt edilmeden tüm çalışanlara geriye dönük olarak 4 yıla 1 yıl olarak verilmesi,
 • Biyologlara yıpranma payı verilmesi,
 • 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince, “iradeleri ve istekleri dışında” Araştırmacı kadrosuna atanan idarecilerin makam tazminatlarının karşılığı olan kayıplarının telafi edilmesini, ayrıca boş olan idareci kadrolarına atanmalarının sağlanması,
 • 1 Ekim 2008 öncesinde 4/B sözleşmeli çalışanlar 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabii iken, 2008 yılı Ekim ayından sonra Devlet memurluğu kadrosuna geçenler hakkında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır. 2008 öncesi ve sonrasında devlet memurluğuna geçenlerin tek bir sigorta kanunu kapsamında değerlendirilerek mağduriyetin önlenmesi,
 • Engelli çalışan bireylere uygun çalışma ortamının hazırlanması; rahat ve huzurlu bir iş ortamı sağlanması, ayrımcılık yapılmaması, ötekileştirilmemesi ve hizmete katkısının sağlanması,
 • Sağlık Bakanlığı, YÖK, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevi başında vefat edenlere “şehit”, görevi nedeniyle sakat kalan, günlük aktivitelerinin yerine getirilmesini engelleyen rahatsızlıklar nedeniyle malulen emekli olanlara ise “gazi” lik unvanı verilmesi,
 • Sağlık Bakanlığı, YÖK, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan şoförlere %2 oranında, ambulans sürücülerine %100 artırımlı “meslek risk tazminatı” ödenmesi,
 • Doğal afet nedeniyle OHAL ilan edilen bölgelerde görev yapan sağlık çalışanlarına görev süresi boyuncu mevcut maaşının %50’si oranında ilave ödeme yapılması,
 • Sağlık teşkilatlarında çalışanların hafta içi, hafta sonu, bayram ve resmi tatillerde gece ve gündüz mesaileri için katsayı belirlenerek; gece nöbetleri için iki katı artırımlı, bayram ve resmi tatillerde tutulacak nöbetlerin dört katı artırımlı ücret ödenmesi,
 • 00-08.00 saatleri arasında uygulanan mesainin gece mesaisinden sayılması,
 • Sendikalara getirilen %2 barajının, kamu memurlarının bireysel özgürlüklerini kısıtlayıcı, Anayasaya aykırı ve demokrasimize zarar verici bir karar olması nedeniyle kaldırılması,
 • Kamu memurlarına grev hakkı verilmesi,
 • Toplu Sözleşme görüşmelerinde tüm memur sendikalarının temsil edilebilmesi amacıyla memur sendikalarının katılımının sağlanması; sendikaların görüş, öneri ve taleplerinin dikkate alınması,
 • 2024-2025 yıllarını kapsayacak olan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin şeffaf bir şekilde televizyon kanallarından ve internetten naklen yayınlanması,
 • Memur ve memur emeklilerinin geçmiş yıl zararlarını telafi etmek üzere 15.000 TL. seyyanen zam yapılması,
 • Enflasyon farklarının 6 ayda bir maaş zammıyla verilmesine devam edilmesi halinde;

    a)2024 yılı birinci altı ay için; enflasyon farkı + refah payı + %55 oransal zam

2024 yılı ikinci altı ay için; enflasyon farkı + refah payı + %60 oransal zam

    b)2025 yılı birinci altı ay için; enflasyon farkı + refah payı + %65 oransal zam
    2025 yılı ikinci altı ay için; enflasyon farkı + refah payı + %70 oransal zam olarak
belirlenmesi,

       Ekonomik çalkantılar nedeniyle 6 ay sonrasını bilmemiz ve tahmin edebilmemiz mümkün olmadığından sonraki dönemlere ait zam oranlarının yükseltilmesi zorunludur. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin enflasyona karşı korunması ve maaşlara reel artış yapılabilmesi için enflasyon farkı + refah payı verildikten sonra yüzdelik zam hesaplanmalıdır.

 • Ulaşım hizmetlerinin sağlık çalışanlarına indirimli olması,
 • Sağlık personeline muayenede öncelik verilmesi,
 • Sağlık Bakanlığı, YÖK, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personele kullanılan geçici görevlendirme kriterlerinin yeniden düzenlenerek geçici görevlendirmenin zorlaştırılmasını ve amacı dışında kullanılmasının önlenmesi,
 • 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun revize edilerek sendikal hak ve özgürlüklerin kapsamının genişletilmesi,
 • Sendikalara üyelik ve istifanın e-devlet üzerinden yapılmasının sağlanması,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi gereğince verilmesi öngörülen giyecek yardımının tek seferde değil, yazlık ve kışlık olarak yılda iki defa yapılmasını; giyecek yardımının her yıl yıllık enflasyona göre artırılmasını,
 • Aile ve Çocuk Yardımı Ödeneğinin artırılması,
 • Doğum ve Evlenme Ödeneğinin artırılması,
 • Aile Yardımının memur emeklilerine ödenmesi,
 • Memur ve memur emeklilerine yapılan ölüm yardımının 25 bin TL’ya çıkarılmasını,
 • Sağlık Bakanlığı, YÖK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan orta-üst düzey idareci konumundaki görevlilerin Özel Hizmet Tazminat oranlarının artırılması,
 • 2575 Sayılı Harcırah Kanunu günün şartları dikkate alınarak yeniden düzenlenmeli ve tüm çalışanların yolluk oranları %100 oranında artırılmalıdır.
 • Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan şoförlerin sigortasız ve kaskosuz araç kullanmasına izin verilmemesi;
 1. a) Sigortasız araçların kaza yapması halinde, bu araçların şoförlerine izin veren görevlilerin idari, mali ve hukuki olarak sorumlu tutulması,
 2. b) Şoförlerin kendi hataları ve kusurları dışında görevleri nedeniyle karşılaşacakları idari, mali ve hukuki sorumluluk açısından mağdur olmalarını önlemek amacıyla kurumlarınca Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılması,

      68- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamında memurun
kullandığı yıllık izin, mazeret izni, şua izni vb. tüm izinlerin kullandırılmasında hafta
sonu; Cumartesi ve Pazar günlerinin izin süresine dahil edilmeden düşülerek
kullandırılması,

      69-Yıllık izinlerin kullandırılmasında teşvik ve performans ödemelerinin kesilmemesi,

 70- Sağlık Bakanlığı, YÖK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara; büyükşehir-küçük şehir ayrımı yapılmaksızın çalışanların tamamına 7.000 TL kira yardımı desteği yapılması; büyükşehirlerde çalışanlara 7.000 TL’den az olmamak üzere büyükşehir tazminatı verilmesi,

71-Sağlık Bakanlığı, YÖK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara kadro ayrımı yapılmaksızın lojmanı bulunan yerlerden yararlanmalarının sağlanması,

      72- Personele yemek ve servis hizmeti verilmeyen kurum ve kuruluşlarda yemek ve servis
bedelinin nakdi olarak maaşa yansıtılması,

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabii çalışan personelin ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmasını yasaklayan 28. Maddenin kaldırılmasını,
 • Üniversite idari personelinin Yüksek Öğretim Tazminatından yararlandırılması,
 • Sağlık Hizmet Kolunda çalışanların meslek tanımları, görevleri, görev alanı ve sınırlarının net bir şekilde tanımlanması için yönetmelik çıkarılması, mevcut yönetmeliklerin yeniden düzenlenmesi,
 • Sağlık Bakanlığı, YÖK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin eğitim gören her çocuğu için ayrı ayrı olmak üzere eğitim ve öğretim dönemi boyunca eğitim yardımı verilmesi,
 • Doğum, evlilik ve ölüm izinlerinin 15 güne çıkarılması…
 • Sağlık Bakanlığı, YÖK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin sosyalleşme ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kültürel etkinlik ve faaliyetlerden ücretsiz olarak yararlandırılmaları,
 • Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) güçlendirilerek vatandaşların daha verimli ve etkin hizmet almalarının sağlanması,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii olarak çalışan memurların İsnat ve iftiralara karşı korunmasını düzenleyen 25. Madde hükmünün yerine getirilmesini, bundan idarecilerin sorumlu olmasını, bu madde hükmünü yerine getirmeyen idareciler hakkında görevi ihmalden dava açılmasının sağlanması,
 • 112 Acil Çağrı Merkezlerinde çalışanların yemek problemlerinin çözülmesi,
 • Banka Promosyon ihalelerine tüm sendika temsilcilerinin katılımının sağlanması; ihalelerin şeffaflık ilkesi gereğince sendika temsilcilerinin huzurunda yapılması.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat