Anadolu Sağlık-Sen: “Hükümet, Piyasa Gerçeklerini Dikkate Almalı”

Memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları ile zam ve tazminatlarının belirlenmesi adına 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlatıldı. Ancak geçmiş yıllarda yapılan Toplu Sözleşme görüşmelerinde mutabakata varılan konular göz önünde bulundurulduğunda, Memur Sen’in bu 7. kez masaya oturduğu görüşmede umutlu olmadığını belirten Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Memur Sen’in Kamu İşvereni Heyeti Başkanı’na sunduğu 936 teklif içeren dosyaları sahada 1 ay gibi kısa bir sürede görüşülüp karara bağlanmasına şüpheyle yaklaştığını açıkladı.

TÜİK’in Temmuz ayı enflasyonunu %9,49, yıllık enflasyonu ise %47,83 olarak açıkladığı, Merkez Bankası’nın ise 2023 için enflasyon tahminini %58, 2024 için ise %33 olarak revize ettiği düşünülürken, piyasaların ne TÜİK’in açıklamalarını ne de Merkez Bankası’nın enflasyon güncellemelerini gerçekçi bulmadığı bir gerçektir. Bu bağlamda, Memur Sen’in mali, sosyal ve mesleki sorunları 1 ay içerisinde çözebileceğine dair herhangi bir inancın olmadığına vurgu yapan Taşkın, 2024-2025 dönemi için teklif edilen zam oranlarının, daha önce mutabakata varılan oranlardan daha düşük olacağına inandıklarını ve memur ile emeklilerinin enflasyonun ve yoksulluk sınırının altında bir yaşam sürmek için mücadele etmek zorunda kalacaklarını açıkça gördüklerini belirtti.

“Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in birkaç gün önce ücret artışları nedeniyle enflasyonun yükseldiğini söylemesi de göstermektedir ki dar ve sabit gelirli memur ve emeklileri yoksullaşmaya devam edecek! Memurların yoksulluk sınırının üstünde ücret alması imkânsız görünüyor. Yetkili Sendikanın da bunu başarabilecek iradeye sahip olmadığını hep birlikte görüyoruz”, şeklinde açıkladı.

Necip Taşkın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Yüksek Enflasyona Karşı Yaşama Mücadelesi Veriliyor

“Ülkemizin ekonomik verileri dikkatle takip edilmekte; döviz hareketliliği, akaryakıt zamları, piyasaya gelen yüksek orandaki zamlar ile memur ve emeklilerine yapılan maaş zamları birlikte değerlendirilerek en doğru şekilde analizini yapmaya çalışıyoruz. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları ile Merkez Bankası’nın 2024-2025 enflasyon tahmini güncelleştirmesi de dikkate alındığında; ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in enflasyonun düşeceği tarihe ait açıklaması; tüm bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğin dar ve sabit gelirli memur ve emeklilerinin üç yıl daha yüksek enflasyona karşı yaşam mücadelesi verecekleri değerlendirilmektedir.

8077 TL Seyyanen Zam Kök Maaşa Yapılmalı

Sayın Cumhurbaşkanı’nın, seçim öncesinde en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı yönündeki açıklamasından bugüne kadar geçen sürede enflasyon yükseldi; satın alma gücü iyice düştü; hayat pahalılığı nedeniyle dar ve sabit gelirli memur ve emeklileri çarşıya Pazara çıkamaz, marketlere adeta giremez oldular. Memura verilen 8077 TL seyyanen zammın kök maaşın dışında tutulması nedeniyle; seyyanen zammın memur emeklilerine verilmemesi hem memur hem de emeklilerin hanelerine zarar olarak yansımış, haksızlık ve adaletsizlik vicdanları sızlatmıştır!

SARI SENDİKALAR, ülkenin ekonomik verilerini analiz edip piyasa gerçekliğiyle uyuşmayan bir teklife tepki gösterebilecekler mi, geçmiş yılları göz önüne aldığımızda bunu sanmıyoruz; geçmiş yıllarda olduğu gibi mutabakata varıp “KAZANIMLARDAN” uzun uzun nutuk atacaklar. 6 milyon memur ve memur emeklileri ve bunların aileleriyle birlikte yaklaşık 15 milyona yakın aile SARI SENDİKALARDAN ve devletten şunu bekliyor; en başta TÜİK gerçek verileri açıklasın! Daha Toplu Sözleşme görüşmelerine başlamadan önce hakkımız elimizden alınmasın. 2024 yılı ocak ayında enflasyonun iki katı oransal zam verilmeli ki memur ve emeklileri rahat bir nefes alıp “ohhh!” diyebilsin. Aylık enflasyon farkının her ay maaşa yansıtılması ve bunlara ilaveten büyümeden “refah payı” verilmesiyle memur ve emeklisinin insanca yaşamı sağlanmış olacaktır. Bu kesimin alım gücü yükseltilerek ekonomiye de canlılık sağlanmalıdır. Bunun aksi tam bir fiyasko anlamına gelir ki, sahada yetkili sendikanın mücadele edeceğine dair hiç kimsenin inancı bulunmamaktadır.

Yetkili SARI SENDİKA 22 bin TL’ye şükretmesin, en düşük maaş 30 bin TL değil, temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırını dikkate alarak talepte bulunmalıdır. Memurun, emeklinin tükendiğini ve nefes alamaz hale geldiğini görmeli, yoksullaştığını anlamalıdır.

Kamuda çalışan başka kesimlere geldiğinde kesenin ağzını açan Hükümet’in, en basit örneğiyle; memurlar açısından ekonomik ve sosyal önemi olan Bayram ikramiyesi verilmesi konusunda bütçe dengeleri ve ekonomik şartları gündeme getirmesi kabul edilemez. Yetkili sendikayı uyarıyoruz; Bayram ikramiyesi tüm memurların kırmızı çizgisidir!

İşte, bu gerekçelerle ANADOLU SAĞLIK SEN’İN TALEPLERİ ŞUNLARDIR:

ANADOLU SAĞLIK SEN

2024-2025 YILLARINI KAPSAYAN 7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

  1. a) Kadın çalışanların analık haklarının korunması ve geliştirilmesi,
  2. Birinci derecede özürlü ve yaşlı aile bireylerinin korunması;

Bunun için sağlık, hijyen ve bakımlarının sağlanması amacıyla kreş ve huzurevi açılması,

  1. Kreş ve huzurevi açılamaması durumunda maaşa yansıyacak kreş ve huzurevi desteği yapılması,

    a)2024 yılı birinci altı ay için; enflasyon farkı + refah payı + %55 oransal zam

2024 yılı ikinci altı ay için; enflasyon farkı + refah payı + %60 oransal zam

    b)2025 yılı birinci altı ay için; enflasyon farkı + refah payı + %65 oransal zam
    2025 yılı ikinci altı ay için; enflasyon farkı + refah payı + %70 oransal zam olarak
belirlenmesi,

       Ekonomik çalkantılar nedeniyle 6 ay sonrasını bilmemiz ve tahmin edebilmemiz mümkün olmadığından sonraki dönemlere ait zam oranlarının yükseltilmesi zorunludur. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin enflasyona karşı korunması ve maaşlara reel artış yapılabilmesi için enflasyon farkı + refah payı verildikten sonra yüzdelik zam hesaplanmalıdır.

  1. a) Sigortasız araçların kaza yapması halinde, bu araçların şoförlerine izin veren görevlilerin idari, mali ve hukuki olarak sorumlu tutulması,
  2. b) Şoförlerin kendi hataları ve kusurları dışında görevleri nedeniyle karşılaşacakları idari, mali ve hukuki sorumluluk açısından mağdur olmalarını önlemek amacıyla kurumlarınca Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılması,

      68- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamında memurun
kullandığı yıllık izin, mazeret izni, şua izni vb. tüm izinlerin kullandırılmasında hafta
sonu; Cumartesi ve Pazar günlerinin izin süresine dahil edilmeden düşülerek
kullandırılması,

      69-Yıllık izinlerin kullandırılmasında teşvik ve performans ödemelerinin kesilmemesi,

 70- Sağlık Bakanlığı, YÖK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara; büyükşehir-küçük şehir ayrımı yapılmaksızın çalışanların tamamına 7.000 TL kira yardımı desteği yapılması; büyükşehirlerde çalışanlara 7.000 TL’den az olmamak üzere büyükşehir tazminatı verilmesi,

71-Sağlık Bakanlığı, YÖK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara kadro ayrımı yapılmaksızın lojmanı bulunan yerlerden yararlanmalarının sağlanması,

      72- Personele yemek ve servis hizmeti verilmeyen kurum ve kuruluşlarda yemek ve servis
bedelinin nakdi olarak maaşa yansıtılması,

 

Exit mobile version