Personel Alımları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birçok Branşta Sağlık Personeli Alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin Sözleşmeli Personel alımı için kılavuz yayımladı. 20 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre sağlık alanında birçok branşta alım gerçekleşecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 20 Şubat 2024 tarihinde Bakanlık bünyesindeki eksikliği gidermek üzere 8 bin sözleşmeli personel ve ASDEP alımı gerçekleştirilecek. Personel alımları farklı kadrolarda olmak üzere KPSS puanı ile yapılacak olup tüm detaylar paylaşıldı.

İşte Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak Kadrolar;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Sosyal Hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla toplamda 8 bin personel alımı yapılacaktır. Alımlar Merkez ve Taşra Teşkilatına gerçekleştirilecektir.

 • 107 Mühendis ( 3 Elektrik- Elektronik, 3 Makine, 2 İnşaat, 99 Taşra ),
 • 28 Mimar,
 • 4 Şehir Plancısı,
 • 10 Tekniker,
 • 1 Teknisyen ( İnşaat,
 • 379 Büro Personeli,
 • 710 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
 • 471 Temizlik Personeli,
 • 58 Şoför,
 • 6 Yiyecek İçecek Hizmetleri Personeli,
 • 1122 Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP),
 • 359 Sosyal Çalışmacı,
 • 256 Psikolog,
 • 86 Çocuk Gelişimcisi,
 • 124 Öğretmen,
 • 16 Fizyoterapist,
 • 65 Hemşire,
 • 103 Diğer Sağlık Personeli,
 • 70 Avukat,
 • 47 Yurt Yönetim Personeli,
 • 73 Bakım Personeli,
 • 1284 Çocuk Bakıcısı,
 • 546 Engelli Bakıcısı,
 • 1427 Yaşlı Bakıcısı,
 • 11 Aşçı-Aşçı Yardımcısı,
 • 23 Bakım Onarım Personeli, kadrolarında personel alımı yapılacak.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Mülakat Olmayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel alımları sadece KPSS Puanı sırasına göre gerçekleştirilecek. Bu bağlamda adayların KPSS’den almış oldukları puanlar ele alınarak alanına göre ve şehre göre yapılacak sıralamaya göre atama yapılacak. Buna göre adaylara herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.

KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) Alımı Şartları:

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal

Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Yurt Yönetim Personeli (4/B) Alımı Şartları:

a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak veya Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Sosyal Çalışmacı (4/B) Alımı Şartları:

a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Psikolog (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Fizyoterapist (4/B) Alımı Şartları:

a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Çocuk Gelişimcisi (4/B) Alımı Şartları:

a) Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Öğretmen (4/B)Alımı Şartları:

a) Yükseköğretim kurumlarının; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Eğitim, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2022 ve 2023 yılı KPSS P10 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Avukat (4/B) Alımı Şartları:

a) Hukuk fakültesi lisans programından mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak,

c) Başvuru son günü itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmak veya avukatlık staj bitirme

belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğunu belgelemek.

Hemşire (4/B) Alımı Şartları:

a) Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak, c) Cinsiyeti kadın olmak.

Diğer Sağlık Personeli (4/B) Alımı Şartları:

a) Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Büro Personeli Alımı Şartları:

a) Herhangi bir önlisans programından mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları:

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80- 17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

Mesleğe Göre Kontenjan Dağılımı ve Detayları:

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı birçok branşta sağlık personeli alacak

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı birçok branşta sağlık personeli alacak

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı birçok branşta sağlık personeli alacak

d

e

f

g

h

i

i 1

j

k

l

m

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)

b) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecektir.

d) Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.

e) Adayların son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak çalışma bilgisini beyan etmeleri gerekmektedir.

f) “Şoför” ünvanına başvuracak adayların sürücü belgesini önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Sürücü belgesini sisteme; önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

g) “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” ünvanına başvuracak olan adayların Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını sisteme; önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

h) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri ve “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmaları gerekmektedir

Başvuru Zamanı

ASHB SÖzlşemeli personel alımı başvurusu sadece Elektronik ortamda yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 21 Şubat – 11 Mart 2024

Başvuru Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu