Sağlık Bakanlığı Haberleri

2023 Yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Hakkında Açıklama

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından 95 puan ve üstü Kalite Puanı Alan Kurumların 2023 Yılı Değerlendirme Muafiyetleri Hakkında açıklama yapıldı.

2023 Yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülke genelinde sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik çalışmalar Bakanlığımız tarafından “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Mezkûr yönetmelikte “Değerlendirmeler her yıl, Bakanlığın belirlediği tarihlerde Bakanlıkça yapılır. İlgili yıldaki kalite puanı 95 ve üstü olan kurum ve kuruluşlar, öz değerlendirme sonuçlarını takip eden yılın Ocak-Haziran ayları arasında Bakanlığa göndermeleri durumunda o yıl değerlendirme yapılmaz ve mevcut kalite puanının geçerliliği devam eder. Ancak kurum ve kuruluşun talebi üzerine yeniden değerlendirme de yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince, muafiyet talebinde bulunacak sağlık kuruluşlarının öz değerlendirmelerini 2023 yılı Ocak-Haziran ayları arasında gerçekleştirerek, değerlendirme raporlarını İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile EBYS üzerinden en geç 30 Haziran 2023 tarihine kadar Daire Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. Öz değerlendirme rapor içeriğinde, kısmen karşılıyor, karşılamıyor ya da değerlendirme dışı olarak tespit edilen standart ve göstergeler ile bunlara ilişkin açıklamaların bulunması yeterlidir.

Ayrıca, Hastane SKS Seti Kalite Yönetimi bölümünde yer alan;
   * “KKY04. SKS’ye ilişkin öz değerlendirme yapılmalıdır.
* KKY04.01 SKS’ye ilişkin öz değerlendirmeler, yılda en az iki kez olacak şekilde ve düzenli aralıklarla yapılmalıdır.”
standardının karşılanabilmesine yönelik bütün kurumların yılda iki kez yapılan öz değerlendirmelerini (1. Dönem 1-31 Temmuz, 2. Dönem 1-31 Ocak) SBKKS’ye giriş yapmaları önem arz etmektedir.

Not: Bir önceki değerlendirme döneminde 95 puan ve üzeri alan kurumlar Temmuz 2023’e kadar değerlendirme programlarına dahil edilmeyecek olup, belirlenen süre içinde öz değerlendirme raporu ve muafiyet talebini Daire Başkanlığımıza iletmemiş olan kurumlar Temmuz 2023 sonrasında gerçekleştirilecek olan programlara alınacaktır.
Önemle duyurulur.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu