Gündem

Türkiye Gittikçe Yaşlanıyor

Prof. Dr. İsmet Koç, Türkiye’nin demografik dönüşüm sürecinin üçüncü evresinde olduğunu, bu evrede yaşlı nüfusunun 2050’de yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükselmesi beklendiğini belirtti. Koç, Enstitü bünyesinde yürütülen “Türkiye’de Nüfusa İlişkin Göstergeler” temalı araştırma sonuçlarının ışığında ülkenin nüfus perspektifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de Nüfusa İlişkin Göstergeler

13 milyon olan Türkiye nüfusu, 1950’li yılların sonunda 2 katına ulaştı. 1985’te 50 milyonu aşıldı. 2000 nüfus sayımı sonuçlarına göre 67,8 milyon olan nüfusun bugün TÜİK istatistiklerine göre 84,7 milyona çıktığını bildirdi. Türkiye’nin demografik yaşlanma sürecindeki bir topluma sahip olduğuna işaret eden Koç, “Bu durum dünyadaki genel yaşlanma eğiliminden çok bağımsız değil. Dünyadaki tüm ülkeler, doğurganlığın azaldığı ve doğuşta yaşam beklentilerinin yükselmesi sonucu yaşlanma sürecine girmiş durumdalar.” değerlendirmesini yaptı.

Koç “Türkiye’nin geçmişten gelen bir yüksek doğurganlık hızı var. Ancak bu hız, son yıllarda çok ciddi derecede azalmış durumda. 1970’li yıllarda kadın başına 5 doğum düşerken günümüzde çocuk sayısı 2’nin altına düşerek 1,8’e geriledi. Bunun sonucu olarak Türkiye’deki yaşlanma eğiliminin 1990’lı yıllardan itibaren çok hızlı şekilde arttığını görüyoruz. Geçmişte Türkiye, genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahipken, artık bu özelliğini yavaş yavaş kaybediyor. 1,8 civarındaki doğurganlık aslında demografide ‘ikame seviyesi’ olarak tanımladığımız 2,1 seviyesindeki doğurganlığın altına tekabül ediyor. Dolayısıyla Türkiye, 2,1’in altında doğurganlık hızı ile artık kendisini yenileyemeyen bir nüfus yapısına sahip. Bu durum, Türkiye’nin hızlı yaşlanma sürecini daha da hızlandıran, buna ivme kazandıran bir faktör olarak ön plana çıkıyor” dedi.

Doğurganlık Hızı

Yaşlanmada doğurganlık hızının azalmasının yanı sıra sağlık sisteminin çok hızlı gelişmesine paralel şekilde ölüm hızlarının düştüğünü ve vefatların ileri yaşlara doğru çok ciddi şekilde kaydığını belirten Koç, “Türkiye’de 80 yaşına kadar nüfusun yaklaşık yüzde 80’inin hayatta kaldığını görüyoruz.” diye konuştu. İsmet Koç, 1970’lerde 65 yıl olan yaşam beklentisinin günümüzde 81’e çıktığını, aynı dönemdeki ortalama yaşam süresinin bugün 20 yıl arttığını belirterek, “Bu durum aslında Türkiye’de yaşlanma sürecinin nasıl hızlı şekilde yükseldiğini net bir şekilde gösteriyor.” diye konuştu.

Türkiye nüfusunun 100 milyona erişmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koç, şöyle konuştu: “1970’li yıllardan bakıldığında Türkiye’nin 2020 yılı civarında 100 milyona ulaşacağı net şekilde görülüyordu. Çünkü o zaman doğurganlık hızı, kadın başına 5 çocuk civarındaydı. Oysa günümüzde TÜİK ile yaptığımız projeksiyon sonuçlarına baktığımızda 1,8 civarındaki doğurganlık hızıyla Türkiye’nin nüfusunun yakın bir gelecekte 100 milyona ulaşamayacağını görüyoruz. Bunun ancak ve ancak şöyle bir koşulu olabilir, Türkiye’de doğurganlık hızı çok ciddi derecede yükselirse, örneğin kadın başına 2,5 doğum seviyesine çıkarsa Türkiye’nin 100 milyonluk bir nüfus görmesi mümkün. Doğurganlık hızının halen bir miktar aşağı düşme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Eğer böyle giderse 100 milyonluk nüfus, Türkiye’nin hep çok istediği ama hiçbir zaman ulaşamayacağı bir hedef olacak.”

Nüfus Artış Hızı

Koç, demografik dönüşümde birinci aşamayı yüksek doğurganlık ve ölüm hızlarının, ikinci aşamayı “düşük ölüm hızları ve bir miktar yüksek doğurganlığın, üçüncü aşamayı ise ölüm ve doğum hızının her ikisinin birden düştüğü evreyi tarif ettiğini anlattı. Batı Avrupa toplumlarının demografik dönüşümde birinci aşamayı tamamladıklarını, birçok toplumda yüzde 20-25 seviyesinde yaşlı nüfusun görüldüğünü belirtti. İsmet Koç, “Türkiye’de yaşlı nüfus oranı henüz yüzde 10 seviyesinde ama 2050’ye geldiğimizde Türkiye’de yüzde 20 civarında yaşlı nüfusu olacak. Dolayısıyla Türkiye aslında Batı Avrupa’nın izlediği süreci takip ediyor. Türkiye, demografik dönüşüm sürecinin üçüncü evresinde. Bu evrede hem doğum hem ölüm hızı düştüğü için nüfus artış hızı neredeyse sıfıra yakın oluyor. Dolayısıyla nüfusun kendini yenileme kapasitesi büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Onlar yaşlı artık nüfusa sahipler, biz ise yaşlanmakta olan bir nüfusa sahibiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin tekrar doğurganlık hızını yükseltme potansiyelinin bulunduğuna işaret eden Koç, bunu için önemli teşvikler ve yatırımlar gerektiğini ifade etti.  Enstitü Müdürü İsmet Koç, Batı Avrupa toplumlarının birçok tedbir almalarına karşın tekrar doğurganlık hızını yükseltemediklerine işaret ederek, şunları kaydetti: “Batı Avrupa’da 2 çocuk normundan sonra 1 çocuk normu yavaş yavaş oturmuş durumda. Türkiye’de ise 1990’lı yıllardan itibaren 2 çocuk normu çok ciddi şekilde yerleşmişti ancak Türkiye’de çiftler arasında 1 çocuk tercihi de giderek artıyor. Bu da aslında Türkiye’nin yakın bir gelecekte artık 2 çocuk normu yerine 1 çocuk normunu benimseyeceği ve Batı Avrupa toplumlarına demografik olarak çok büyük ölçüde benzeyeceğini gösteriyor. Türkiye’nin Batı Avrupa’ya göre daha genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu görüyoruz. Ama yakın gelecekte Türkiye, bu özelliğini büyük ölçüde kaybedecek.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu