Gündem

TTB, Eylem Programının Devamını Açıkladı

Eylem programı kapsamında;

 • “15 Nisan Cuma günü giderek artan sağlıkta şiddete karşı sözümüzü kurmak, Dr. Ersin Arslan şahsında kaybettiklerimizi anmak için hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde (ASM), toplum sağlığı merkezlerinde (TSM) … Tüm işyerlerimizde/sağlık kurumlarında anma etkinlikleri, saygı duruşları gerçekleştirileceğiz.
 • Hastaneler, ASM’ler, TSM’ler tüm sağlık kurumlarında hekimleri, sağlık çalışanlarını, sivil toplum örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, esnaf odalarını, muhtarları, sendikaları… Toplumun tüm kesimlerini ziyaret ederek, mümkün olan en yaygın hali ile toplumla buluşturacağımız “10 acil talebimiz”i içeren imza kampanyasını başlatacağız. İmza kampanyası Dr. Ersin Arslan’ı kaybettiğimiz gün olan 17 Nisan 2022’de başlayacak ve Dr. Kamil Furtun’u kaybettiğimiz gün olan 29 Mayıs 2022’de sona erecektir.

 

 • 1 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanında “Bu Düzen Böyle Gitmez! Birlikte Değiştireceğiz” diyerek tüm emek meslek örgütleriyle en güçlü şekilde, omuz omuza, hep birlikte meydanlarda olacağız.
 • Mayıs ayı boyunca hekimlerle buluşmalarımıza, bölge toplantılarımıza devam edecek; emeğimiz ve geleceğimiz için neler yapabileceğimizi birlikte tartışacağız.
 • 29 Mayıs’ta Ankara’da yapacağımız miting için tüm sağlık emek-meslek örgütleriyle süreç yürütecek ve bunu ilan edeceğiz. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek beyaza bürüdüğümüz mitingde taleplerimizi en güçlü şekilde dile getireceğiz” denildi.

 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Emek Bizim Söz Bizim” eylem süreci kapsamında yükseltilen taleplerin gündem olduğunu fakat siyasi iktidarın somut bir değişiklik için samimi davranmadığını hatırlatarak söze başladı. 10 acil talepten oluşan bir imza kampanyası başlatacaklarını ifade eden Korur Fincancı, imza kampanyası için siyasi partiler ile görüşmeler yaptıklarını da aktardı.

 

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip da ekim ayının başından bu yana bir eylem süreci içinde olduklarını ama iktidarın hekimlerin sesine kulak tıkadığını söyledi. Saip, “Biz biliyoruz ki bu bir maraton. Sesimizi duyurana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Haklarımıza da toplumun sağlık hakkına da sahip çıkmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Çiğdem Arslan tarafından okunan açıklama şöyle:

 

Vazgeçmiyoruz!

Haklarımız ve Toplumun Sağlık Hakkı İçin Mücadeleye Devam!

14-15 Mart Büyük G(ö)REV’i yakın dönemin en yoğun katılımlı eylemlerinden birisi olmuştur. Bizlerin emeğine ve geleceğine sahip çıktığı G(ö)REV’in gerek öncesinde ve gerek sonrasında çeşitli vaatlerde bulunan iktidar ne yazık ki bizi şaşırtmamış; zaten yetersiz olan bu vaatlerinin bile hiçbirini yerine getirmemiştir. Ne özlük haklarımızda bir iyileşme ne sağlıkta şiddette azalma ne de sağlığın herkes için ücretsiz olması… İyileşme bir yana pandemideki gibi gerçek verilerin yansıtılmadığı enflasyonda, her emekçi gibi biz hekimlerin de maaşları iyice erimiştir.

Sağlıkta şiddetse tırmandıkça tırmanmıştır. Kamu hastanelerinde, üniversitelerde hekim bulamayan halk, Sağlık Bakanı da dahil belli bir zümrenin elinde bulunan özel hastaneler zincirine fahiş fiyatlar ödeyerek sağlık aramak zorunda bırakılmıştır. Göç eden, tükenen hekimler iktidarın gündemi olamamıştır. “Giderlerse gitsinler” denilince hekimlere sahip çıkmayan Sağlık Bakanı; bizlere yazdığı kendi mektubuna da sahip çıkamamıştır.

 

Aşağıda bir kısmından bahsettiğimiz acil taleplerimiz de yanıtsız kalmıştır:

 • Şiddeti kışkırtan söylemlere son verilmeli, etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalı, uygulanmalı, çalışma koşulları güvenli hale getirilmelidir.
 • COVID-19 meslek hastalığı sayılmalıdır.
 • Sağlık sisteminin temelini birinci basamak sağlık hizmetleri oluşturmalı, basamaklı bir sağlık sistemi modeline geçilmelidir. Koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilerek nitelikli sağlık hizmeti verilebilecek düzeye getirilmelidir.
 • İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri; bilime ve toplum sağlığına uygun, kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinde sunulmalıdır. 5 dakikada sağlık olmaz; bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.
 • Katkı payları adı altında kalem kalem ücretlendirmelerle sağlığın paralı hale getirilme sürecine derhal son verilmeli; sağlık herkes için parasız olmalıdır.
 • Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gelirleri insanca yaşanabilir, emekliliğe yansıyacak tek ödeme olarak sağlanmalıdır.
 • Sağlık hizmeti kaynaklı tazminatlar, hekim ve sağlık çalışanlarına yansıtılmadan kamusal olarak karşılanmalıdır.
 • Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği, mobbing, KHK, arşiv taraması ve güvenlik soruşturması baskılarına son verilmelidir.
 • Tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimi, alanın uzmanları ve meslek örgütünün önerileri ile nitelikli, uluslararası standartlara uygun hale getirilmelidir.

 

Hekimleri yoksulluk sınırının altına mahkûm edenler; emeklileri açlık sınırının altında ücretlerle yaşamak zorunda bırakanlar; gencecik meslektaşlarımızı kölelik koşullarında çalışmaya zorlayanlar; bizleri dillerindeki şiddetle anıp her gün şiddetle karşı karşıya bırakanlar sağlık için üzerlerine düşen bu diyorlarsa,

 

Bizlerin üzerine düşen de hekimlere, topluma verdiğimiz sözü tutup emeğimize, geleceğimize, sağlığımıza sahip çıkmaktır. Haklarımızı alana kadar mücadeleyi daha da yükselteceğiz demiştik, sözümüzün arkasında duracağız. Nisan ve mayıs aylarında “Emek Bizim Söz Bizim” eylem sürecimizi devam ettireceğiz:

 • 15 Nisan Cuma günü giderek artan sağlıkta şiddete karşı sözümüzü kurmak, Dr. Ersin Arslan şahsında kaybettiklerimizi anmak için hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde (ASM), toplum sağlığı merkezlerinde (TSM) … Tüm işyerlerimizde/sağlık kurumlarında anma etkinlikleri, saygı duruşları gerçekleştirileceğiz.
 • Hastaneler, ASM’ler, TSM’ler tüm sağlık kurumlarında hekimleri, sağlık çalışanlarını, sivil toplum örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, esnaf odalarını, muhtarları, sendikaları… Toplumun tüm kesimlerini ziyaret ederek, mümkün olan en yaygın hali ile toplumla buluşturacağımız “10 acil talebimiz”i içeren imza kampanyasını başlatacağız. İmza kampanyası Dr. Ersin Arslan’ı kaybettiğimiz gün olan 17 Nisan 2022’de başlayacak ve Dr. Kamil Furtun’u kaybettiğimiz gün olan 29 Mayıs 2022’de sona erecektir.
 • 1 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanında “Bu Düzen Böyle Gitmez! Birlikte Değiştireceğiz” diyerek tüm emek meslek örgütleriyle en güçlü şekilde, omuz omuza, hep birlikte meydanlarda olacağız.
 • Mayıs ayı boyunca hekimlerle buluşmalarımıza, bölge toplantılarımıza devam edecek; emeğimiz ve geleceğimiz için neler yapabileceğimizi birlikte tartışacağız.
 • 29 Mayıs’ta Ankara’da yapacağımız miting için tüm sağlık emek-meslek örgütleriyle süreç yürütecek ve bunu ilan edeceğiz. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek beyaza bürüdüğümüz mitingde taleplerimizi en güçlü şekilde dile getireceğiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat