Gündem

Telefonlarda Pasaport Kayıt Ücreti Güncellendi: IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar Oldu?

Pasaport kayıt ücretlerine zam getirilmesini içeren düzenleme 07.07.2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Resmî Gazete’de yer alan kararlara göre bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan oranlar netleşirken IMEİ kayıt ücretleri de güncellendi.

Yurt dışından getirilen telefonların ülkemizde kullanılabilmesi için ödenen pasaport kayıt ücreti Ocak ayında gelen zamla birlikte yüzde 122,39 oranında artarak 6 bin TL olmuştu. Bugün yayımlanan kararda pasaport kayıt ücreti yüzde 233,3 zamlanarak 20 bin TL olarak güncellendi.

YAYIMLANAN KARAR’DA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI TARİFELERDE YER ALAN MAKTU HARÇ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

MADDE 1- (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fikrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2- (2) Bu Karar yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- (3) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat