Gündem

Sözleşmeliden Kadroya Geçenlerin Atamalarına İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafınca Sözleşmeliden Kadroya Geçenlerin Atamalarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında yazı yayımlandı. Yayımlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:


Dağıtım Yerlerine

“26/01/2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Karamamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 21 numaralı alt bendine göre 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Karamamenin 45/A maddesi uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurup memur kadrolarına geçiş yapan personelin atama ile ilgili iş ve işlemlerine dair 15/05/2023 tarihli ve 215619923 sayılı Makam Oluru ilişikte gönderilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. İsmail KAYA
Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

sözleşmeliden kadroya geçenlerin atamalarına i̇lişkin usul ve esaslar yayımlandı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat