Gündem

Seçim Öncesi ASM Grup Elemanlarına Müjde

ASM grup elemanlarının seçim öncesi bir müjde beklediklerini belirten Aile Sağlığı Merkezi Grup elemanı Büşra Şahiner, şöyle açıkladı:

“24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı kanunun 8.Maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmeliğe tabi A sınıfı, B sınıfı C ve D sınıflarındaki Aile Sağlığı Merkezlerinde hizmet satın alınan 4a SGK girişli profesyonel sağlık hizmeti veren ilave sağlık personelleri(hemşire, ebe , att), tıbbi sekreter ve temizlik personellerdir. Görev ve sorumlulukları itibariyle Sağlık Bakanlığına bağlı fakat söz konusu özlük haklarına ve maaşlarına gelince hekimlere bağlı iş kanuna göre çalışan işçi haklarına sahiptir.

-Sgk primleri eksik yatan, hiç yatmayan ve yatırılan sgk priminin yıl sonunda tazminat bedelinde artış olmaması adına giriş çıkış yapılan personeller bu konuda ilgili denetlemenlerin yapılıp devlet güvencesinde aile hekimine değil bakanlığa bağlı bir hale getirilmelidir.

-Benzer bir husus personellerin maaşları söz konusu olduğunda aile hekimleri tarafından ödeme yapıldığı için gayri meşru bir anlaşma ile alınan ödemenin eksik yada geri iadeli yapılması. Bu konuda üst metinde belirtildiği üzere bakanlığa bağlı bir hale getirilmelidir.

-İş bu kanuna göre çalıştırılan 1. Basamak sağlık hizmetlerinde görevli olan personellerin mobbinge maruz kaldığı durumlarda bile yasal haklarından mahrum kalma, işten çıkarılma kaygısı ile çalışmaları bir an önce ortadan kaldırılmalıdır.

-Çalışma sürelerine göre hak edilen yıllık iznin kurum içerisinde sorumlu hekime bağlı olması sebebiyle gerekçe her ne olursa olsun kurum işleyişinde aksaklık olucağı durumlarda izin verilmemesi yada yıllık izin ücreti ödememek adına toplu izin kullandırılması.

– Aile hekimleri yönetmeliği 5.mad. 2/ğ bendinde aile sağlığı çalışanının görev, yetki ve sorumlulukları kısmında; “sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında aile hekiminin verdiği diğer görevleri yerine getirmek” ibaresi suistimal edilerek aile sağlığı çalışanlarının meslek sınırları dışında ve sağlık hizmetinin yürütülmesi noktasında öncelik olmayan işleri yerine getirmeleri talep edilmektedir.

-Görev tanımlarının sınırları net bir şekilde belirlenmeli ve çalışma barışı korunmalıdır.
-Yer değiştirme, ilave tediye, maaş promosyonu ve yıllık giyim yardımı gibi bir çok ek ödemeden mahrum bırakılmamalıdır.
-Kurum içerisindeki kadrolu hekim ve hemşirelere gelen aşı, maske vb tıbbi malzemeler diğer ilave personellerede gönderilmelidir.

-Aile hekimleri ve bakanlığa bağlı olan meslektaşları tarafından mobbinge maruz bırakılıp aynı işi aynı riskler altında özveriyle yerine getiren bu kişilerin hak mahrumiyeti giderilmeli, özlük hakları ve maaşları iyileştirimelidir.

-Konulardan anlaşıldığı gibi yıllardır haklarında düzenleme yapılmayan kamu görevlisi olmayan aile sağlığı personelleri, çalışma alanlarında yalnızlığa itilmiş ve psikolojik olarak yıpranmışlardır. İş güvencesi ve yer değiştirme hakları olmadığı için aile birliğini koruyamayıp boşanmalar, ayrı yaşamalar, psikolojik destek alanlar olmuştur. Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı personellerinin beklentisi bir an önce yumak haline dönüşen sorunlarının ve beklentilerinin gerçekleşerek yerine getirilmelidir.

-Tarih 20.11.2017 Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı kamu ihale kanunu ile bir çok arkadaşımız bulundukları pozisyonda geçici olarak çalışsalarda hiçbir şart aranmadan ilgili pozisyonlarda devlet güvencesine geçirilmesi sağlanmıştır.
Konunun takipçisi olarak sıcak ve güzel gelismelerin yaşandığı şu dönemde bizlerde gerek özlük haklarımız gerekse maaş olarak Yüce Türk meclisinden duyarlı olmalarını ilgili bakanlıklarımızca gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat