Gündem

Üniversite Hastanesinde Şiddet Mağduru Sağlık Çalışanlarına Hukuki Yardımın Esasları

11 Ekim 2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54’üncü maddesinin ikinci fıkrası, yükseköğretim kurumlarındaki mağdur sağlık çalışanlarına hukuki yardımın usul ve esaslarının YÖK tarafından belirleneceğini öngörüyordu.

Bu madde kapsamında, YÖK tarafından hazırlanan, Yükseköğretim Kurumlarına Ait Birimlerde Görevli Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, üniversitelerde görev yapan mağdura veya bunların vefatı halinde, kanuni mirasçılarına hukuki yardımda bulunulabilmesi için, sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı mağdura karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin gerçekleştirilmiş olması, mağdurun veya kanuni mirasçılarının talepte bulunması gerekecek.

Mağdurun, hukuki yardıma konu olayla ilgili aynı zamanda şüpheli veya sanık durumunda olması halinde kendisine yalnızca mağdur sıfatıyla sağlık çalışanlarına hukuki yardım yapılacak.

Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu hizmetten dolayı bu Yönetmelik kapsamındaki mağdura karşı işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda, üniversite kadrosunda bulunan avukatlar, ayrıca vekaletname ibrazı gerekmeksizin mağdurun veya kanuni mirasçılarının vekili sıfatıyla işlem yapmaya yetkili olacak.

Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı mağdura karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller sağlık birimi yöneticisi tarafından üniversite hukuk birimine gecikmeksizin bildirilecek.

Yönetmelik kapsamında işlenen fiiller, sağlık birimi yöneticisi tarafından adli mercilere ve Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sisteme bildirilecek ve mağdur da bu bildirimi yapabilecek.

Sağlık birimi yöneticisi tarafından kendilerine bildirim yapılan üniversite hukuk müşavirliği, işlenen suçtan mağdur olana veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep doğrultusunda hareket edecek.

Ayrıca mağdur veya kanuni mirasçıları, ilgili sağlık birimine hukuki yardım talebini bildirebilecek. Sağlık birimi yöneticisi, bu talebi gecikmeksizin hukuki yardım yapmakla görevli ve yetkili birimlere intikal ettirecek.

Mağdura karşı, kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin işlendiği herhangi bir şekilde öğrenildiğinde, rektörlük tarafından yönetmelik hükümleri resen uygulanacak ve mağdurun veya kanuni mirasçılarının hukuki yardım müessesesini etkin bir şekilde kullanabilmesi için gerekli tedbirler alınacak.

Sağlık Çalışanlarına Hukuki yardım talebine ilişkin taleplerin gereği yapılmak üzere üniversite hukuk müşavirliği tarafından inceleme yapılacak. Üniversite hukuk müşavirliği, gerekli sağlık çalışanlarına hukuki yardım işlemleri gecikmeksizin başlatacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat