Sendika

Sağlık Çalışanları Sendikası Şua İzni Düzenlemesini Yargıya Taşıdı

Sağlık Çalışanları Sendikası tarafından açılan davada;

-Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan sınıflandırmanın içerisinde radyasyon onkolojisi(radyoterapi) birimindeki denetimli alanlarda iyonize radyasyon cihazları bulunmasına karşın bu cihazların yönetmelikte yer almaması sebebiyle ortaya konulan eksik düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali,

-İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile şua izinlerinin yalnızca denetimli alanda çalışan personeller tarafından kullanılacağı ve bu izinlerin hesabında ilgili yönetmelik ekindeki tabloya göre işlem tesis edileceği şeklindeki düzenlemelerle ortaya çıkan hak mahrumiyetleri nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali,

 

-Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 12.05.2022 tarihli “Sağlık İzinlerinin Uygulanması” başlıklı yazısının; genel anlamda ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak şua izninin bölünmesine ve izinlerin çalışma yılı tamamlanmasından sonraki yıl kullandırılacağı yönünde yer alan düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenecek.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2021 yılı içerisinde sağlık izni kullanan personelin 01/01/2022 tarihi ile “iyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit kullanarak sunulan sağlık hizmetleri hakkında yönetmelik” in yayınlanarak yürürlüğe girdiği 26/04/2022 tarihleri arasında iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ve radyonüklitler ile çalıştığı süreye ilişkin sağlık izninin; mezkur yönetmeliğin “sağlık izni” başlıklı 8. maddesinin 1. ve 2. maddesi uyarınca bu yönetmeliğin eki EK-2 de yer alan “sağlık izni tablosu”nda belirtilen çalışma süresine göre hesaplanarak 2022 yılında kullandırılmasından bahsedilmiştir.

 

Oysaki; Günlük 7, haftalık 35 saat çalışma koşulu bulunan radyasyon çalışanlarının, Bu tablodaki saatler göre 1500 saat, yaklaşık 43 haftaya denk gelirken, 30 gün yıllık izin ve yıl içerisindeki resmi ve dini bayramlarda çalışılmadığından yaklaşık(2-3 hafta) olarak hesaplandığında toplam 7 hafta yapar ki bu da yılı 52 haftadan düşüldüğünde 45 hafta çalışma süresine tekabül eder.

Bu durumda, radyasyonla çalışılan birimlerde çalışanların 30 gün şua(sağlık) izinlerini hak edemez durumuna getirir. Verilen 01/01/2022-26/04/2022 tarihleri arsası yapılan hesaplamada şua iznine ayrılmak isteyen radyasyon çalışanı ortalama sadece 15 güne şua iznine tekabül eden süre izine ayrılabilecektir. Bu durumda çalışanlar aleyhine hak mahrumiyeti oluşturmaktadır.

 

Bu nedenle yayınlanan bu yönetmeliğin durdurulma kararı verilmelidir.

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 29 Nisan 2022 güncelleme tarihli 26 Nisan 2022 tarih 31821 sayılı resmî gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği yazısında;

 

-Radyoloji Hizmetleri
-Nükleer Tıp Hizmetleri
-Ağız, diş ve çene radyolojisi Hizmetleri olarak bu üç hizmet biriminden bahşedilmiştir.

Oysaki; İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit kullanarak sağlık hizmeti sunan, iyonize radyasyon cihazıyla kanser hastalarının radyoterapi yoluyla tedavi sunan radyasyon onkoloji biriminden hiç bahsedilmemiş, bu birimde çalışan ve sürekli yüksek radyasyonun bulunduğu tedavi noktasının ayarlanması konusunda tedavi odasına sık sık girip çıkma zorunluluğu bulunan radyoterapi teknisyen/teknikerler ve planlama sorumlusu nükleer fizikçiler bu yönetmelikte hiç konu bahis edilmemişlerdir.

Başta bu düzenleyici işlemin eksikliği nedeniyle iptali gerekmektedir.

Söz konusu düzenlemeler ile ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilecektir.

sağlık çalışanları sendikası şua i̇zni düzenlemesini yargıya taşıdı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat