Gündem

Sağlık Bakanlığından İşçi Alımı Hakkında Duyuru

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 17 Ağustos 2023 tarihinde Sağlık Bakanlığı 11.317 Sürekli İşçi Yedek Alımı Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru yayımlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 11.317 SÜREKLİ İŞÇİ YEDEK ALIMI GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU:

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında “Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Elektrikçi (Genel), Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Marangoz, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Klinik Destek Elemanı (Hastane), Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi” mesleklerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 11.317 kadro için 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde noter huzurunda kura çekilmiş, kura sonuçları Bakanlığımızca ilan edilmiştir.

Bakanlık tarafından ilan edilen kura sonucuna göre, asıl olarak yerleşen hak sahiplerinden; istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, başvuru yapmayanlar; başvuru yaptığı halde atama şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar (Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atama şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar ile İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan sırasıyla yedek hak sahipleri alınacağı 02.01.2023 tarihli ilanımızda duyurulmuştur.

Buna göre; asıl hak sahiplerinden boş kalan kontenjanlara sırayla yedek hak sahipleri alınacaktır. Yedek hak sahipleri hakkında işlemler şu şekilde belirtilecek;

 1. Sürekli işçi yedek olarak yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları 21 Ağustos – 4 Eylül 2023 tarihleri arasında Ek-1 de belirtilen belgelerle birlikte yedek olarak yerleşmeye hak kazandıkları il sağlık müdürlüklerince alınacaktır. Başvurular, şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde; halen askerde olmaları sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların ise askerlik görevine devam ettiklerini belgelendirmeleri halinde, 04 Eylül 2023 tarihi mesai bitimine kadar birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.
 3. Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesine ait işlemler; il sağlık müdürlükleri bünyesinde personel hizmetlerinden sorumlu başkanın başkanlığında yeterli sayıda personelin katılımı ile kurulacak komisyonlar tarafından 05- 14 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
 4. Başvurular, yerleşenlerden istenen Ek-1 deki belgeler, 28 Kasım 2022 tarihinde https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanan Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 11.317 Sürekli İşçi Alımı İlanı’nda yer alan Açıklamalar, Başvuru Şartları ve ekte gönderilen Meslek, Öğrenim Durumu ve Özel Şartlar dikkate alınarak değerlendirilecektir.
 5. Adayların başvurularına esas alınan belgeleri Bakanlığımıza gönderilmeyecek olup İl Sağlık Müdürlüklerince kişiler adına oluşturulacak özlük dosyasında muhafaza edilecektir.
 6. İlgili komisyonlarca atama şartlarını taşımadığı tespit edilenlere, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.
 7. 11.317 Sürekli İşçi Yedek Alımı Atamaya Esas Bilgi Toplama Ekranı’na bilgi girişi yapılan, ilgili komisyonlarca gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirme neticesinde atamaya esas belgelerinin uygun olduğuna karar verilen ve 7315 sayılı Kanun uyarınca hakkında yapılan arşiv araştırması sonucu uygun adayların atama işlemleri Bakanlığımızca yapılacaktır.
 8. Ataması yapılan adaylara süresi içinde göreve başlamaları için 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde il sağlık müdürlükleri tarafından tebligat yapılacaktır.
 9. Tebligat işlemleri için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresleri esas alınacaktır. Bu adreslerde herhangi bir değişiklik olması durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olup ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de ekleyecektir.
 10. Askerlik nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yerleştikleri il sağlık müdürlüklerine başvurmaları kaydıyla göreve başlatılacaktır.
 11. Hastalık veya doğum mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla mazeretlerinin bitimini müteakip 5 iş günü içinde göreve başlatılacaktır.
 12. Göreve başlatılacak işçilerin, 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde, İşkolları Yönetmeliği’nin, “17 Nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolundaki 86.10 veya 86.90 kodlarından birini içeren SGK işyeri sicil numarası üzerinden işe giriş bildirgeleri düzenlenecek ve “17 Nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolunda SGK’ya bildirimleri yapılacaktır.
 13. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak, göreve başlatılmış olanların sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Bakanlığımız Sürekli İşçi kadrolarına yedek olarak yerleşen hak sahiplerinden yukarıda belirtilen süre içinde başvuru yapmayan veya ataması yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

 1. Ek:
  1. Yerleşenlerden İstenen Belgeler-Başvuru Şartları (Ek-1)
  2. Açıktan Atama Başvuru Formu
  3. Mal Bildirim Formu
  Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru
  Yerleşenlerden İstenen Belgeler-Başvuru Şartları
  Açıktan Atama Başvuru Formu
  Mal Bildirim Formu
  Meslek, Öğrenim Durumu ve Özel Şartlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat