GündemSağlık Bakanlığı Haberleri

Sağlık Bakanlığı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Münhal Kadrolar Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 12 Eylül 2023 tarihinde 2023 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Münhal Kadrolar yayımlandı.

Yayımlanan Duyuruda Şu İfadelere Yer Verildi:

Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Başvurular 12 Eylül 2023 – 18 Eylül 2023 (saat 18:00’e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınmaktadır.

İlan Metni
Münhal Kadrolar

2023 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

Bu kura uzman eczacı ve eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup, diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.

• 1. Yerleştirmede;
a.) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve belirtilen
yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı,
b.) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip belirtilen
branşlarda uzman eczacı unvanlı personel alımı yapılacaktır.

• 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için
uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı’
yapılacaktır.

A-GENEL ESASLAR

1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

5) 13/07/2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında; uzman diş tabibi, uzman eczacı, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak olan yerleştirmelerde, her bir adaya başvurusunun kabul edildiği fakat yerleşemediği her bir kura dönemi için bir (1) puan verilmek suretiyle hesaplanan toplam kura puanına göre yerleştirmenin yapılacağı puanlı kura sistemi uygulanacaktır. Bu sistemde adayların isimleri tercihleri ile birlikte, hesaplanan toplam kura puanı sayısınca tekrarlanarak kuraya dahil edilecektir. Bu kura döneminde belirtilen unvanlarda başvurusu kabul edilen her bir adayın ismi tercihleri birlikte 1 (bir) defa yer alacak olup, bu kurada yerleşemeyen aday, bir sonraki başvuru döneminde kuraya alındığı taktirde ismi tercihleri ile birlikte 2 (iki) defa tekrarlanacaktır.

6) Halen Sağlık Bakanlığı dışında bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar ile en son bu kurum ve kuruluşlarda çalışmakta iken ayrılanlar, başvurusunu kesinleştirdikten sonra en son görev yaptıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet cetvelini (Bu belgeyi temin edemeyenler bu belge yerine e-devlet kapısı https://turkiye.gov.tr internet adresinden temin edecekleri “Hitap Hizmet Dökümü” belgesini) başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir. (Sisteme yüklenecek belgede ilk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, varsa istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgiler bulunmalıdır.)

7) Devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kapsamında Sağlık Bakanlığı dışında farklı bir kamu kurumuna atanmış olanlar, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamladıklarına dair kurumlarından alacakları DHY bitirme belgesini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

8) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların İçişleri Bakanlığınca tutulan nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belgeyi ve yabancılara mahsus kimlik belgesinin ön ve arka yüzlü suretlerini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

9) Uzman eczacı ve eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih yapabilecek olup, en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

10) Uzman eczacı ve eczacı unvanlı adaylardan bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşıyanlar 1. Yerleştirme ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı ve yabancı dil yeterliliğine sahip uzman eczacı unvanlı personel alımı’ için başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme (1.yerleştirme ve/veya 2.yerleştirme) için tercihte bulunabileceklerdir. Bu durumda olan adaylardan 1.yerleştirmede yerleşenler 2.yerleştirmeye dahil edilmeyecektir. 1. yerleştirmede yerleşemeyenler ile bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşımayanların 2. yerleştirmeye ait tercihleri var ise 2. yerleştirmeye katılacaklardır. Bu kişiler açılan münhallerden 1. yerleştirme için en fazla bir (1) adet, 2. yerleştirme için ise en fazla on (10) adet tercihte bulunabilecektir. 1.yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacaktır.

11) Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

12) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 19 Eylül 2023 Salı– 6 Ekim 2023 Cuma saat 18.00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

13) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

14) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97 nci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

15) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

16) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

17) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

18) Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

19) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar hakkında arşiv
araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Arşiv
araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

KURA DUYURU METNİNİN TAMAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat