Personel Alımları

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Resmi Gazete’nin 3 Nisan tarihli son sayısında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından personel alım ilanı yayımlandı.

Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

“Kurumumuz hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 14 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

 1. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
 2. Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve ilgili puan türünden en az 60 puan almış
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 1. Çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 2. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 3. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde.

sağlık bakanlığı türkiye i̇laç ve tıbbi cihaz kurumu sözleşmeli personel alımı yapacak

sağlık bakanlığı türkiye i̇laç ve tıbbi cihaz kurumu sözleşmeli personel alımı yapacak

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

 • Adayların e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması
 • Başvuru işlemleri 03/04/2023 – 17/04/2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.
 • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul
 • Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, ehliyet ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
 • Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
 • Tecrübe istenen pozisyonlar için e-Devlet üzerinden karekodlu olarak alınmış SGK Tescil ve Hizmet Dökümünün pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” alanına yüklemeleri
 • Tecrübe istenen pozisyonlar için tecrübenin geçtiği kurumdan alınmış çalışma belgesini pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Çalışma Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
 • Sertifika istenen pozisyonlar için söz konusu sertifika pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Sertifika” alanına yüklemeleri
 • Özel güvenlik kartı istenen pozisyonlar için söz konusu özel güvenlik kartı pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Kartı” alanına yüklemeleri
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri
 • Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 • Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 • Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.
 • Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
 • Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde Kurumumuz resmi web sayfasında ilan
 • Açık iş sayısının beş katı kadar yedek aday
 • İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri
 • İlana ilişkin bütün duyurular Kurumumuz resmi web sayfasından yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 • Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu