Gündem

OHAL Bölgesi İçin Dört Kritik Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı

Resmi Gazete’nin 10 Mart tarihli son sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

OHAL Bölgesi İçin Dört Kritik Düzenleme

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLERİN ALINMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 132

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında avans ödemeleri, sanayi siciline ilişkin süreler ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ve kooperatifler hakkında bazı düzenlemelerin yapılmasıdır.

Avans olarak ödenen aylıklar

MADDE 2- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 24 üncü maddesi uyarınca 11/2/2023 tarihi itibarıyla kamu personeline yapılmış olan aylık ve ücret ödemeleri, ilgililerin 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle ölümleri halinde geri alınmaz.

Sanayi siciline ilişkin sürelerin durması

MADDE 3- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 2 nci, 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen süreler, 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üç ay süreyle durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar.

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belge ücretleri

MADDE 4- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ve depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlardan, olağanüstü hal süresince, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belgeler için ücret alınmaz.

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ile kooperatiflerin ayni ve nakdi yardımı

MADDE 5- (1) 5362 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar odaları, birlikleri, federasyonları ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kooperatif ve üst kuruluşları, 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince, olağanüstü hal ilan edilen illerde yönetim kurulunca alınacak kararla ayni veya nakdi yardım yapabilir.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a) 2 nci maddesi 11/2/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

9 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat