Personel Alımları

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Malatya Turgut Özal Üniversitesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

* Ek Madde 2/b: Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,

GENEL ŞARTLAR

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

 1. Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2022 KPSS Lisans,2022 KPSS-Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak,
 2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 3. Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması,
 4. Ayrıca başvuracak adayların durumunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
 5. Askerlik durumu itibarıyla;
 6. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 7. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 8. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

malatya turgut özal üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım i̇lanı

malatya turgut özal üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım i̇lanı

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvuracak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

Adaylar sadece nitelik kodu belirterek tek bir unvana başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • 4 Adet Fotoğraf,
 • Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, (https://personel.ozal.edu.tr/) adresinden temin )
 • Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul )
 • Kimlik Fotokopisi,
 • Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul ),
 • Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul ),
 • Geçerlilik süresi dolmamış 2022 KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
 • Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya ),
 • Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
 • Yabancı dil şartı istenen kadrolar için dil sınavı sonuç belgesi,
 • Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmî veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet Dökümü’nde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul SGK Hizmet Dökümü’nde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.),
 • Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,
 • Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (Resmî sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ve kilo bilgileri açıkça belirtilmiş olmalıdır.).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak asıl ve yedek adaylar belirlenecektir.

İlan sonuçları en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Üniversitemiz https://personel.ozal.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözleşme imzalamaya hak kazanan Koruma ve Güvenlik Görevlisi adaylarının boy/kilo ölçümleri Üniversitemiz sözleşmeli personel değerlendirme komisyonu tarafından da ayrıca yaptırılacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak zorundadır.

İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz www.ozal.edu.tr adresi aracılığıyla tebliğ edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı engeli bulunmadığını gösterir Sağlık Kurulu Raporu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca Şoför ve Koruma Güvenlik Görevlisi unvanlarında istihdam edilecekler için sonuçların ilanından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde “Vardiyalı/nöbet usulü sistemde çalışmaya ve sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) bu görevi yapmaya herhangi bir engeli bulunmamaktadır.” yazılı Sağlık Kurulu Raporu ile durumunun belgelendirilmesi gerekmektedir.

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır. Detaylı Bilgi İçin:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,

Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No: 70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA Tel: 0422 846 12 55 – 0422 846 12 65 E-mail: perso[email protected]

Bir Yorum

 1. Sizinle çalışmak istiyorum sekreterim inonu universite sinde çalışıyorum danışmadan çok yoğun olduğundan dolayı sizinle çalışmak isterim kabul görürseniz

 2. Sizinle çalışmak istiyorum hastane bilgim çok yüksek ondan dolayı bu iş benim işim hakkını da fazlasıyla veririm .

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu