Personel Alımları

İstanbul Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alınacak

İstanbul Üniversitesi tarafından, 07 Haziran 2024 Tarihli ve 32569 Sayılı Resmî Gazete’de sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda son başvuru tarihi 21 Haziran 2024 olarak açıklandı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara 27/04/2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 26/04/2024 tarihli, 8412 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen Geçici 25 inci maddede belirtilen “İstanbul Üniversitesinde Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerinde görev almak üzere musiki paleograf ve icracısı ünvanlı sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenlerin sayısı onbiri, istihdam süreleri 15/02/2028 tarihini geçemez. Bunların istihdamında bu Esaslara ekli 2 sayılı cetveldeki pozisyon ünvanlarına ilişkin sınav yöntemi aynı usul ve esaslarla uygulanır…” ibaresine ve adı geçen Esasların Ek 2 inci maddesine göre 11 (onbir) adet Musiki Paleograf ve İcracısı kadrosuna aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklere sahip sözleşmeli personel alınacaktır.

i̇stanbul üniversitesine sözleşmeli personel alınacak

ARANILAN ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek gün ve saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

4- “Başvuru Şartları” alanında yer alan şartları taşımak.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi uyarınca hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri belgeler kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, çevrimiçi başvurusunu tamamlamayan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Başvuruları kabul edilen adayların başarı sıralamasının belirlenmesi için komisyon tarafından mesleki uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.

Mesleki Uygulamalı Sınav 27/06/2024 tarihinde saat 13.00’ten itibaren Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi Büyük Salonu İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt Fatih – İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sınava ilişkin giriş yeri ve zamanı ile gerekli görülen bilgilendirmeler www.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Mesleki uygulamalı sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananların başarı sıralaması sınavın bitiminden itibaren en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Her unvan için kontenjan sayısı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek adaylar çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İdare tarafından ödenmiş olan herhangi bir bedel var ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

4799/1-1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat