GündemSendika

Genel Sağlık-İş: “Üyemizin İkinci Kez Sürgüne Tabi Tutulduğu İdari İşlemi Durdurduk”

Genel Sağlık-İş Sendikası tarafından, üyesi hakkında haksız ve hukuka aykırı olarak başlatıldığı belirtilen soruşturmaya ilişkin resmi web sitesi üzerinden basın açıklaması yapıldı. Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

AYNI ÜYEMİZİN “İKİNCİ KEZ” SÜRGÜNE TABİ TUTULDUĞU İDARİ İŞLEMİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDUK

“Aydın’da bir Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan Sendikamız Genel Sağlık-İş üyesi hemşireye, Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü tarafından, “herhangi bir tebliğ vs. olmadan nöbet listesinin değiştirilmesi” yönünde talimat verilmiştir. Üyemiz ise, “imzadan çıkmış, olur almış listenin yalnızca sistemden değiştirilmesinin kabul edilemez, keyfi bir uygulama olduğunu” belirtmiştir. Bunun üzerine; üyemiz hakkında haksız ve hukuka aykırı bir disiplin soruşturması başlatılmış, üyemize hem kınama cezası verilmiş hem de görev yeri haksız bir şekilde değiştirilmiştir.

Üyemizin “İl Sağlık Müdürü Oluru” ile görev yeri değişikliği üzerine, söz konusu idari işleme karşı Aydın 2. İdare Mahkemesi’nde dava açılarak, dava konusu idari işlemin önce yürütmesi durdurulmuş, devamında ise, idari işlemin iptaline karar verilmiştir. Fakat idare, söz konusu “Vali Oluru” alarak, tekrar işleme koymuş ve üyemizin görev yeri ikinci kez değiştirilmiştir. Üyemizin görev yeri ikinci kez değiştirildikten sonra, öncelikle üyemize verilen kınama cezasının iptali için Aydın 1. İdare Mahkemesi’nde dava açılarak, kınama cezası iptal ettirilmiştir.

Daha sonra ise, üyemizin hukuka ve yasaya aykırı, keyfi bir şekilde ikinci kez görev yerinin değiştirildiği idari işleme karşı Aydın 2. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Açılan davada, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin kararında, “Olayda, dava konusu işlem, yönetmelik hükmünde belirtilen, haklarında adlî, idarî ve inzibatî bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda bulunduğu yerde kalmalarında sakınca görülmüş personelin başka yere atanabileceği yönündeki düzenleme doğrultusunda yapıldığı anlaşılmakta ise de, yukarıda da belirtildiği gibi, soruşturma raporunda, davacının işlediği iddia edilen fiili nedeniyle verilen disiplin cezasının, Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin … sayılı kararı ile; davacı hakkındaki iddiaların kesin olarak ortaya konulduğundan ve aykırı fiillerinin netleştirilerek sübuta erdiğinden söz edilemeyeceği gerekçesiyle iptal edildiği görülmektedir.

Bu durumda, dava konusu işlemin gerekçesi olarak gösterilen hususun somut bilgi ve belgeler ile ortaya konulamadığı gibi, bunun dışında da davacının çalışmalarından verim alınamadığı, çalışma arkadaşları ile uyumlu çalışamadığı, çalışma barışını bozduğu yönünde herhangi bir iddianın bulunmaması nedeniyle, davacının … ilçesine atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, yürütmenin durdurulması istemini reddeden idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı kanaatine varılmaktadır.

Ayrıca, işlemin uygulanmaya devamı hâlinde; davacının ikâmetini başka bir ilçeye taşımak zorunda kalacağı göz önünde bulundurulduğunda, davacı açısından telafisi güç ve imkansız zararların ortaya çıkabileceği de açıktır.” denilerek, ÜYEMİZİN İKİNCİ KEZ TABİ TUTULDUĞU SÜRGÜNÜN YİNE “YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA” KARAR VERİLMİŞTİR.

Kararı değerlendiren Sendikamız Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Üyemizin görev yeri değiştirildi. MÜCADELEYE DEVAM ETTİK VE KAZANDIK!

Üyemize kınama cezası verildi. MÜCADELEYE DEVAM ETTİK VE KAZANDIK!

Üyemize yolluk ve harcırah ödemesi yapılmadı. MÜCADELEYE DEVAM ETTİK VE KAZANDIK!

Üyemizin görev yeri İKİNCİ KEZ değiştirildi. MÜCADELEYE DEVAM ETTİK VE KAZANDIK!

Genel Sağlık-İş’i ve üyelerini YILDIRAMAZSINIZ!

Genel Sağlık-İş’i ve üyelerini MÜCADELEDEN VAZGEÇİREMEZSİNİZ!

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, üyemizi ve bu ilde görev yapan tüm sağlık çalışanlarını “mobbing” baskısı altında tutmaktan ARTIK VAZGEÇMELİDİR. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, bu tutum ve davranışlarından, hukuka aykırı “mobbing” niteliğindeki idari işlemlerinden vazgeçmezse, Genel Sağlık-İş olarak, Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne ders vermeye devam edeceğiz!

Hukuka aykırı idari işlemlere imza atmaya doymayan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, bu tutum ve idari işlemlere devam ettiği sürece, karşısında YİNE Genel Sağlık-İş’i bulacak, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün de hukuka aykırı tüm idari işlemleri birer birer iptal ettirilecektir.

Söz konusu kazanım, tüm sağlık emekçileri için önemli bir hukuki kazanımdır. Böyle hukuki kazanımlar, ancak GERÇEK MÜCADELEYİ, KENDİSİNE İLKE EDİNENLER TARAFINDAN KAZANILABİLİR. Bu nedenle; tüm sağlık emekçilerini, GERÇEK MÜCADELE SENDİKASI olan GENEL SAĞLIK-İŞ ÇATISI ALTINDA BİRLEŞMEYE ÇAĞIRIYORUZ!

Her zaman belirttiğimiz gibi Genel Sağlık-İş, hukuksuzluk neredeyse orada olacak ve üyelerinin, yöneticilerden gelen her türlü haksız ve hukuksuz uygulamalarına karşı mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir.” diye konuştu.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat