Sendika

Genel Sağlık-İş: “Sözleşmeli Personelin Kadroya Alınması Sürecinde Yaşanan Mağduriyetler Giderilmeli”

Genel Sağlık-İş sendikası, Sözleşmeli Personelin Kadroya Alınması Sürecinde Yaşanan Mağduriyetlerin Giderilmesi için Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığına Başvurdu.

Başvuruya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“26.01.2023 tarihinde yürürlüğe giren 7433 sayılı kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Geçici 48. Madde eklenmiş ve böylelikle sözleşmeli personelin kadrolu statüye geçmesinin önü açılmıştır. Kanunda; sözleşmeli personelin yazılı başvurusu sonucunda kendi kurumlarınca atamalarının yapılacağı düzenlenmiş, benzer şekilde Geçici Madde 48’in 5. Fıkrasıyla, “memur kadrolarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği” düzenlenmiş bulunmaktadır.

Ancak, kanunun açık hükmü karşısında dahi idare, hak kayıplarının önüne geçememekte, bizzat kendisi hak kayıpları yaratmaktadır. Nitekim, Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından yapılan saha çalışmaları ve üyelerimizden aldığımız geri dönüşler göz önünde bulundurulduğunda, 657 s. Devlet Memurları Kanunu’nun Geçici 48. Maddesinin 5. Fıkrası hükmünün uygulanmadığı, kadrolu statüye geçiş yapan sağlık emekçilerinin sözleşmeli statüde çalıştıkları sürelerin dikkate alınmadığı; bu sürelerin, derece ve kademe ilerlemesine dikkate alınmadığı görülmektedir. Memuriyet derece ve kademesinin memur maaşının hesaplanmasında bir çarpan olarak kullanıldığı da göz önünde bulundurulduğunda; sağlık emekçileri mali haklarının bir kısmından mahrum kalmaktadır.

Bahse konu kanun, siyasal iktidar tarafından müjde olarak lanse edilse de sağlık emekçileri idari makamlar tarafından sürekli olarak hak kayıplarına uğratılmaktadır. Şu halde kadroya geçiş işlemlerinde kimi sağlık emekçisinin ‘’eğitim durumu’’ göz ardı edilmekte kimi sağlık çalışanlarının ‘’özel sektörde yapmış olduğu çalışmalar’’ dikkate alınmamakta; kimi sağlık çalışanlarının ise bizzat kadro kanunundan kaynaklanan ve kanunda açık, kesin ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde düzenlenen ‘’sözleşmeli olarak çalıştıkları süreler’’ görmezden gelinmektedir.

Olması gereken açısından; sağlık çalışanlarının ‘’sözleşmeli’’ statüde kamu hizmeti ifa ederek geçirdiği sürelerin, 657 s. Kanunun Geçici 48. Maddesi gereğince eksiksiz şekilde ‘’Memuriyete giriş derece ve kademelerinde’’ dikkate alınmalı, sağlık emekçilerinin bu noktada hak kaybına uğratılmamalıdır. Kaldı ki, aksine bir uygulama, ilgili personele açıkça tanınmış hakların ihlali sonucunu doğurmakta ve dolayısıyla hukuka da aykırı bulunmaktadır.

Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından, “Sağlık Bakanlığı merkez/taşra teşkilatlarında çalışmakta olan personelin 657 s. Devlet Memurları Kanununun Geçici 48. Maddesi uyarınca ‘’Memuriyete giriş işlemlerinde’’ herhangi bir hak kaybı yaşamamaları adına 657 s. Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesine uygun şekilde tespit edilen memuriyete giriş derece ve kademeleri üzerinden; aynı kanunun geçici 48. Maddesinin 5. Fıkrası hükmü dikkate alınmak suretiyle ‘’sözleşmeli statüde’’ geçirdikleri sürelerin göz önünde bulundurularak derece/kademe ilerlemelerinin yapılması ile, Memuriyete geçiş işlemi tamamlanan sağlık çalışanlarının memuriyete giriş derece ve kademelerinin gözden geçirilerek eksikliklerin tespiti ile bu eksikliklerin düzeltilmesi hem Cumhurbaşkanlığından hem de Sağlık Bakanlığından talep edilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat