SendikaGündem

Genç Sağlık Sendikası 7. Dönem Toplu Sözleşme’ye İlişkin Taleplerini Açıkladı

Genç Sağlık Sendikası 7. dönem toplu sözleşme taleplerini canlı yayında açıkladı.

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman KAYA’nın, “7. dönem toplu sözleşme taleplerinin basın açıklamasına hoş geldiniz” diyerek başladığı sosyal medya canlı yayınında şu konulara değindi:

Genç Sağlık Sendikası Toplu Sözleşme Talepleri

 • Bilindiği üzere kamuda çalışan tüm 3+1’lilere Kadro müjdesi verilmişti. Ancak bu düzenleme 3+1 sözleşmeliler için mali açıdan yansıtılmış olsa da özlük açısından hiçbir şeyi değiştirmedi. 3+1 sözleşmeliler yıllardır eşlerinden, çocuklarından ayrı bir şekilde gurbette yaşam mücadelesi vermektedir. Talebimiz ve isteğimiz aile birliğinin özel sektör ya da kamu ayrımı yapılmaksızın her şart ve koşulda sağlanması gerektiği ve bekletilmeden uygulamaya konulması gerekmektedir. Ayrıca 3+1 sisteminde görev yapıp hizmet birleştirmesi yapamayan ve unvan değişikliği sınavına giremeyen yüzbinlerce meslektaşımızın hak kaybı artık son bulmalı, 3+1li tüm meslektaşlarımız derin bir nefes almalıdır.
 • Camiamızın kanayan yarası olan sağlık personeli istihdam sayılarının her yıl düzenli olarak arttırılması ve alım yapılacak sayının her sene başında kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. Atama bekleyen 875 bin meslektaşımızın gözü ve kulağı 2023 yılında yapılacak olan sağlık personeli atamasındadır. Bakanlığımızın ivedilikle personel alımı hazırlığına başlaması ve atama bekleyen yüzbinlerce meslektaşımızla bu müjdeyi paylaşmasını bekliyoruz.
 • Sayın cumhurbaşkanımızın bir süre önce kamuoyuyla paylaşmış olduğu ve en düşük memur maaşının 22 bin tl olacağını belirttiği tarihten bu yana artan kur, mevcut enflasyon ve hayat pahalılığı neticesinde belirtilen tutarın günümüz şartların yeterli ve makul olmadığı açıkça görülmektedir. Talebimiz en düşük memur maaşının yoksulluk sınırın üstünde, en az 33.789 TL’ye yükseltilmesi gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde memur maaş zammı için talebimiz yoksulluk sınırı üzerinde tek bir kalem maaşa ek olarak 2024 yılı 1. Döneminde %30, 2. Döneminde %25. 2025 yılı 1. Döneminde %30 2. Döneminde en az %25 olarak belirlenmesine ve enflasyon farkının oluştuğu ay itibariyle ödenmesini talep ediyoruz. Ayrıca vergi diliminin %15 sabitlenmesini istiyoruz.
 • Bugün itibariyle lisans mezunu bir sağlık çalışanının saatlik fazla mesai ücreti 45 TL 53 kuruştur. Takdir edersiniz ki bir saatlik fazla mesai ücreti ile bir öğün yemek dahi alınamayacak bir enflasyon mevcuttur. Talebimiz ve isteğimiz fazla mesai ücretlerine %150 oranın zamda yapılmasıdır.
 • Kamuda görev yapan pek çok memurun toplu ulaşımı ücretsiz iken, sağlık çalışanlarına neden üvey evlat muaemelesi yapılmaktadır? Toplu ulaşım tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına ücretsiz olmalıdır.
 • Mevcut enflasyon karşısında günü gününe artan kiralar memurun boyunu aşmış, pek çok kamu personeline atandığı ilde konaklama sorunu yaşatmıştır. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanları adına görev yaptığı ildeki kiralar göz önüne alınarak kira yardımı yapılmasını talep ediyoruz.
 • 2008 yılından sonra memur olan meslektaşlarımızın memuriyette yaşayacağı hak kaybının giderilmesini, emeklilik maaşlarındaki oranların yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.
 • Büyükşehirlerde çalışan sağlık çalışanlarına büyükşehir tazminatı ödenmeli.
 • Süt izni ve yıllık izinlerde döner sermaye kesintisi yapılmamalıdır.
 • 600 personelin üzerindeki tüm sağlık kurumlarında kreş açılmalı, 600 personelin altındaki sağlık kurumlarında çalışan meslektaşlarımıza her ay en az 3.000 TL kreş desteği ödenmeli ve bu tutar enflasyon ile aynı oranda iyileştirilmelidir.
 • Bugünün parasıyla bir çorap dahi alınamayan giyim yardımı, en az bir üniforma parasına yükseltilmeli, bir çocuğun bir paket bezine tekabül eden çocuk yardımı en az 1500 TL olmasını talep ediyoruz.
 • Üniversite hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızın mali ve özlük hakları devlet hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızla eş düzeye getirilmeli, tayin, becayiş ve mazeret haklarından mahrum edilmemelidir.
 • Özellikli birimlerin tamamına ve acile hizmet veren tüm birimlere %100 artırımlı nöbet ücreti ödenmesini,
 • Sağlık çalışanlarının geceleri yaptığı fazla mesai ücretlerinin mevcut mesai ücretlerinden %50 arttırımla ödenmesini talep ediyoruz.
 • Uzman Hekim dışı Sağlık Çalışanlarının İcap Nöbet probleminin çözülmesinin sağlanması
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlarda 375 sayılı kanın hükmünde kararnameye ekli (1) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına yatılı kuruluşlarda görev yapan personele 50 puan gündüz görev yapan personele 30 puan ilave edilmesini talep ediyoruz.
 • Yemek yardımından yararlanma usulü yeniden düzenlenmeli, faydalanamayanlara nakdi olarak ödenmelidir. Nakdi ödeme alan 112 personellerinin yemek ücretlerinde taban aylığın 1500 lira olarak belirlenmesini talep ediyoruz.
 • Sağlık kurumlarına atanan idarecilerin sınav yoluyla belirlenmesi, servis sorumluların servis çalışan hemşireler tarafından seçimle gelmesi,
 • Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının doğum izni, babalık izni ve ölüm izni gibi elzem durumlarda kullandığı izin sürelerinin uzatılmasını talep ediyoruz.
 • Sendika üyelik ve istifalarının e-devlet üzerinden yapılması,
 • Unvan değişikliği sınavının her yıl yapılması, unvan değişikliği için ayrılan kontenjanların yükseltilmesini talep ediyoruz.
 • Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına tıpkı işçilerde olduğu gibi tediye ödemesi yapılması, bayramlarda ikramiye verilmesini talep ediyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat